Κοινωνία

Πατάσσεται η ψευδής απασχόληση, αλλάζουν τα εργασιακά δεδομένα στη χώρα

vroutsis βρούτσης

Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας


Μπλόκο στην υποβολή ΑΠΔ για όσους εργοδότες δεν αποδίδουν εισφορές

Θέμα ημερών είναι η κατάθεση στη Βουλή διατάξεων με αλλαγές στα εργασιακά δεδομένα της χώρας από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση.

Όπως είχε αποκαλύψει το mononews.gr από τις 11 Αυγούστου, θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή σχέδιο καταπολέμησης της ψευδούς υποδηλωμένης εργασίας με βασικότερο μέτρο την αύξηση τουλάχιστον κατά 10% του κόστους της επιπλέον εργασίας όσων απασχολούνται με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Το σχέδιο νόμου είχε προγραμματιστεί να κατατεθεί στη Βουλή, όπως είχε γράψει το mononews.gr, έως το τέλος του μήνα και θα προβλέπει την αλλαγή της νομοθεσίας για την επιπλέον εργασία, από την πρώτη κιόλας ώρα, όσων απασχολούνται με ευέλικτες μορφές προκειμένου να καθίσταται ασύμφορη για τους εργοδότες που συστηματικά παρανομούν και επιλέγουν να ασφαλίζουν μερικώς τους εργαζόμενους τους.

Η εδραίωση των ευέλικτων μορφών εργασίας έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς το 2018 στο σύνολο των νέων προσλήψεων κάλυπταν το 54,3%. Σε περίπτωση που το φαινόμενο δεν ανακοπεί, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για το ασφαλιστικό σύστημα και κατά συνέπεια για τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι οι ετήσιες απώλειες που προκαλούν οι ευέλικτες μορφές στα ταμεία ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με καταγγελίες των ελεγκτών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, η πάταξη της ψευδούς υποδηλωμένης εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μπορεί να πιστοποιηθεί μόνο με επιτόπιους ελέγχους, την ώρα παράβασης του νόμιμου ωραρίου. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να γίνει λόγω του περιορισμένου αριθμού προσωπικού σε ΣΕΠΕ και ΕΦΚΑ.

Γι’ αυτόν το λόγο, ο υπουργός Εργασίας εξετάζει δραστικότερα μέτρα με στόχο να αναγκάσει επιχειρηματίες με καταχρηστική συμπεριφορά να προχωρήσουν σε μετατροπή των συμβάσεων με ευέλικτες μορφές σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Η επικράτηση της μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης ξεκίνησε το 2015 και διατηρείται ακόμη και σήμερα υπό τον μανδύα της υποκρυπτόμενης πλήρους απασχόλησης.

Στόχος του υπουργού Εργασίας είναι να σταματήσει η στρεβλή και καταχρηστική υποαπασχόληση.

Μάλιστα ο Γιάννης Βρούτσης  έχει στα χέρια του εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας, η οποία προτείνει την άμεση λήψη μέτρων, προκειμένου να περιοριστεί η στρεβλή και καταχρηστική υποαπασχόληση των εργαζομένων.

Ακόμη προωθούνται από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας οι εξής παρεμβάσεις, όπως είχε γράψει το mononews.gr:

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπου θα αναρτώνται όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (επιχειρησιακές, κλαδικές, και διαιτητικές αποφάσεις) και θα έχουν πρόσβαση σε αυτές το σύνολο των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.

Αλλαγή του τρόπου αναγγελίας όσων έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του εργοδότη και του επιχειρησιακού σωματείου στους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δοθεί η δυνατότητα στον εργοδότη να δημιουργήσει τον δικό του ιστότοπο, όπου θα αναρτάται η συμφωνία των δυο μερών. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι απαραίτητο να υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων.

Το υπουργείο Εργασίας θα εξετάσει τη δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων στα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη συμμετοχή, εφ’ όσον καταστεί εφικτή, θα φορολογείται με 10% και δεν θα επιβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στα ποσά που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος.

Θα εξετάσει επίσης την επαναφορά της διάταξης που προέβλεπε ότι δεν γίνονταν δεκτές οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και της διάταξης που όριζε ότι η υποβολή ΑΠΔ δεν γίνεται δεκτή μέσω Διαδικτύου εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Τι ισχύει σήμερα για τις υπερωρίες των υποαπασχολούμενων

Η απασχόληση των μισθωτών με πενθήμερο είναι 40 ώρες την εβδομάδα και ο εργοδότης έχει δικαίωμα να τους απασχολήσει επιπλέον έως και πέντε ώρες την εβδομάδα, καταβάλλοντας το ημερομίσθιο τους προσαυξημένο κατά 20%.

Εάν εφαρμόζεται εξαήμερη εργασία τότε ο εργοδότης μπορεί να τους απασχολήσει επιπλέον 8 ώρες, καταβάλλοντας το ημερομίσθιο τους προσαυξημένο κατά 20%.

Η απασχόληση του μισθωτού άνω των 9 ωρών την ημέρα για πενθήμερη απασχόληση και άνω των 8 ωρών των ημέρα για εξαήμερη εργασία συνιστά υπερωρία, για την πραγματοποίηση της οποίας πρέπει να τηρηθούν συγκεκριμένες διατυπώσεις, ώστε να θεωρηθεί νόμιμη υπερωρία (αμοιβή: καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%), άλλως θεωρείται κατ’ εξαίρεση υπερωρία (αμοιβή: καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%).

 Τα ίδια όρια όμως ισχύουν και για τους εργαζόμενους με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης με αποτέλεσμα οι εργοδότες για τις επιπλέον ώρες απασχόλησης να καταβάλλουν μόνο το προβλεπόμενο ωρομίσθιο χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις.

Έστω ότι ένας εργαζόμενος έχει υπογράψει σύμβαση εργασίας και απασχολείται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης από τη Δευτέρα έως τη Παρασκευή επί 6 ώρες την ημέρα. Σε περίπτωση που του ζητηθεί επιπλέον εργασία 3 ώρες και ο μερικώς απασχολούμενους είναι σε θέση να την παράσχει, τότε θα αμειφθεί για τις επιπλέον ώρες μόνο με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο χωρίς προσαυξήσεις, καθώς υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η απασχόληση πέραν των 9 ωρών. Με αυτό τον τρόπο ο εργοδότης απασχολεί τον μερικώς απασχολούμενου εργαζόμενο, τις ίδιες ώρες με έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.

Έστω ότι ένας εργαζόμενος έχει υπογράψει σύμβαση εργασίας εκ περιτροπής απασχόλησης και απασχολείται τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη εβδομαδιαίως επί 5ωρο ημερησίως.

Σε περίπτωση που ζητηθεί επιπλέον εργασία 2 ωρών και ο απασχολούμενος είναι σε θέση να την παράσχει, επειδή δεν υπάρχει υπέρβαση των 40 ωρών εβδομαδιαίως και του 8ωρου ημερησίως, θα αμειφθεί μόνο με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις.

Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», στην περίπτωση έκτακτης απασχόλησης πέραν της συμφωνηθείσας στη μερική απασχόληση, θα πρέπει να κατατεθεί άμεσα και πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, με σχετική παρατήρηση ότι η εν λόγω πρόσθετη εργασία είναι έκτακτη και λαμβάνει χώρα μόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, ο περιορισμός της ψευδούς υποαπασχόλησης είναι δυσκολότερος από την πάταξη της αδήλωτης εργασίας, η οποία μετά την επιβολή του προστίμου των 10.500 ευρώ από τον Γιάννη Βρούτση περιορίστηκε από το 42,5% στο 12,5% το 2014. Το καθεστώς που ισχύει πλέον με την μείωση του ποσού των 10.500 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης του αδήλωτου εργαζόμενου θα επανεξετασθεί, θα αξιολογηθεί η διαδικασία και θα τροποποιηθεί εφόσον διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος προβλέπει αν, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο μειώνεται:

α) σε 7.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών,

β) σε 5.000 ευρώ με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, και

γ) σε 3.000 ευρώ για πρόσληψη τουλάχιστον 1 έτους.


ΣΧΟΛΙΑ