• Κοινωνία

  Γραμμή 4 Μετρό: Μερικώς δεκτή η προσφυγή του Νικόλα Πατέρα από το ΣτΕ

  Νικόλαος Πατέρας, Εφοπλιστής, Νικόλαος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος Αττικό Μετρό Α.Ε.


  Απαραίτητη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η ύπαρξη τεχνικής περιβαλλοντικής μελέτης (ΤΕΠΕΜ) πριν προχωρήσουν τα έργα της Γραμμής 4 του Μετρό (Άλσος- Βεϊκου -Γουδί) στον σταθμό Ευαγγελισμός.

  Το Ανώτατο Δικαστήριο στέλνει πίσω στη διοίκηση την υπόθεση προκειμένου να συνταχθεί η σχετική μελέτη.

  Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει πριν από 1,5 χρόνο το Ίδρυμα Νικόλαος Πατέρας και ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ζητώντας τη μετακίνηση του εργοταξίου, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να μην χρειαστεί να κοπούν 230 δέντρα και να επηρεαστεί δυσμενώς η υπόλοιπη βλάστηση στο Πάρκο Ριζάρη.

  Το Ίδρυμα και ο επιχειρηματίας ζητούσαν να ακυρωθούν, μεταξύ άλλων:

  1) Η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αδειοδότηση τμήματος της Γραμμής 4 του Μετρό στο σκέλος που αφορά το σταθμού του Ευαγγελισμού στο Πάρκο Ριζάρη,

  2) Η παράλειψη έκδοσης απόφασης για την έγκριση ΤΕΠΕΜ, όπως προβλέπεται από το νόμο 4014/2011,

  3) Η απόφαση του Δήμου Αθηναίων με την οποία εγκρίθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου, του υπουργείου Υποδομών, της εταιρείας Αττικό Μετρό και της εταιρείας Ανάπλαση Αθήνας,

  4) Η άδεια του Δήμου Αθηναίων με την οποία παραχωρήθηκε η χρήση του πάρκου για την κατασκευή του σταθμού Ευαγγελισμός και την παράλειψή του να εκδώσει άδεια κατάληψης.

  Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 2274/2023 απόφασή του δέχθηκε εν μέρει την αίτηση ακύρωσης καθώς δεν έχει εγκριθεί η ΤΕΠΕΜ και ανέπεμψε την υπόθεση στη διοίκηση προκειμένου να μεριμνήσει για την κατάρτιση και έγκριση της εν λόγω μελέτης.

  Το σκεπτικό της απόφασης

  Στο σκεπτικό τους οι ανώτατοι δικαστές τονίζουν ότι η κατάρτιση της μελέτης είναι υποχρεωτική και όχι απλώς δυνητική:

  “Η διοίκηση μη νομίμως απέσχε από την έγκριση τεχνικής περιβαλλοντολογικής μελέτης, για την κατάρτιση της οποίας από τον μελετητή πρέπει η ίδια να μεριμνήσει και η οποία θα έχει υποχρεωτικώς ως αντικείμενο την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κατασκευής του σταθμού Ευαγγελισμός στο πάρκο Ριζάρη.

  Η μελέτη αυτή, πριν από την έγκριση της οποίας πρέπει να εκφραστούν και συνεκτιμηθούν οι απόψεις της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, όπως προβλέπει ευθέως ή δασική νομοθεσία και επιτάσσουν οι εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι, μπορεί να τροποποιήσει ακόμη, επ΄ ωφελεία του περιβάλλοντος, το αρχικό σχεδιασμό του έργου στο πάρκο Ριζάρη, χωρίς ωστόσο η τροποποίηση αυτή να καθίσταται επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η νομιμότητα της σχετικής εγκριτικής του αρχικού σχεδιασμού της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) εκπροθέσμως προσβαλλομένης, δεν ελέγχεται στο πλαίσιο της παρούσης δίκης.

  Κατόπιν αυτών, πρέπει κατά μερική αποδοχή της αίτησης ακύρωσης να ακυρωθεί η παράλειψη έγκρισης ΤΕΠΕΜ και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη διοίκηση, προκειμένου να μεριμνήσει για την κατάρτιση και έγκρισή της.”

  Διαβάστε επίσης:

  Οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Αθηναίων

  ΟΛΠ: Εκδήλωση σχετικά με την ηλεκτροδότηση πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά

  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Νότια προάστια την Πέμπτη  ΣΧΟΛΙΑ