Κοινωνία

Έκτακτες κρίσης σε Πολεμικό Ναυτικό και Αεροπορία


Στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων προέβη σε έκτακτες κρίσεις στο βαθμό του σμηνάρχου, προς κάλυψη κενών θέσεων ταξιαρχών.

Συγκεκριμένα έκρινε προακτέους κατ’εκλογή στο βαθμό του ταξιάρχου 7 σμηνάρχους ιπταμένους, 1 σμήναρχο μηχανικό αεροσκαφών, 2 σμηνάρχους μηχανικούς αεροπορικών εγκαταστάσεων, 1 σμήναρχο οικονομικό, 4 σμηνάρχους Υγειονομικού ιατρούς, μία σμήναρχο Υγειονομικού Νοσηλευτικής και 1 σμήναρχο διοικητικό.

Παράλληλα, έκρινε διατηρητέους στον αυτό βαθμό 15 σμηνάρχους ιπταμένους, 1 σμήναρχο μηχανικό αεροπορικών εγκαταστάσεων, 1 σμήναρχο οικονομικό, 2 σμηνάρχους Υγειονομικού ιατρούς και 1 σμήναρχο διοικητικό.

Τέλος έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 1 μηχανικό τηλεπικοινωνιών – ηλεκτρονικών, 1 σμήναρχο Υγειονομικού ιατρό και τρεις σμηνάρχους Υγειονομικού Νοσηλευτικής.

Αναλυτικά:

Προακτέους κατ’ εκλογή στον βαθμό του Ταξίαρχου, τους:

α. Ιπτάμενους

(1) Άγγελο Καλλιγαρίδη του Παναγιώτη

(2) Ιωάννη Χατζηγεωργίου του Δημητρίου

(3) Αντώνιο Τσαλαμπούνη του Γρηγορίου

(4) Σπυρίδωνα Αρβανιτάκη του Βασιλείου

(5) Δημήτριο Μπίτση του Έξαρχου

(6) Θεόδωρο Γκουτζουρέλα του Δημητρίου

(7) Νικόλαο Νικολάου του Αθανασίου

β. Μηχανικό Αεροσκαφών, Κωνσταντίνο Κάκκαβα του Γεωργίου

γ. Μηχανικούς Αεροπορικών Εγκαταστάσεων

(1) Δημήτριο Καλαμπούκα του Θωμά

(2) Παναγιώτη Ρόκα του Ιωακείμ

δ. Οικονομικό, Ελευθέριο Γεωργίου του Ευαγγέλου

ε. Υγειονομικού Ιατρούς

(1) Κωνσταντίνο Σιαφάκα του Ξενοφώντος

(2) Γεώργιο Ανθόπουλο του Κοσμά

(3) Οδυσσέα Παξινό του Αποστόλου

(4) Κωνσταντίνο Τσιώνο του Ιωάννη

στ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρα Καρβουνιάρη του Αθανασίου

ζ. Διοικητικό, Δημήτριο Ζαχαρούλη του Ελλαδίου

2. Διατηρητέους στον αυτό βαθμό, τους:

α. Ιπτάμενους

(1) Μιχαήλ Κανελλάκη του Γεωργίου

(2) Παντελή Βατάκη του Γεωργίου

(3) Γεώργιο Γκιώνη του Νικολάου

(4) Σταμάτιο Μιχαλούτσο του Ιωάννη

(5) Εμμανουήλ Μπουτουρίδη του Νικολάου

(6) Χρήστο Λαμπρόπουλο του Κωνσταντίνου

(7) Παναγιώτη Δρακόπουλο του Νικολάου

(8) Θωμά Θανόπουλοτου Βησσαρίωνα

(9) Νικόλαο Παντελάκη του Αντωνίου

(10) Διαμαντή Ταξιαρχόπουλο του Γεωργίου

(11) Εμμανουήλ Βρέντζο του Νικολάου

(12) Κωνσταντίνο Χριστοφιλόπουλο του Παναγιώτη

(13) Μιχαήλ Πέρρο του Χαραλάμπους

(14) Ηλία Γιαννακέα του Σταύρου

(15) Γεώργιο Δημητρίου του Χαραλάμπους

β. Μηχανικό Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Εμμανουήλ Πασσιά του Κωνσταντίνου

γ. Οικονομικό, Δημήτριο Τζερεμέ του Αθανασίου

δ. Υγειονομικού Ιατρούς

(1) Κωνσταντίνο Κουρέλη του Ιωάννη

(2) Ιωάννη Δρόσο του Δημητρίου

ε. Διοικητικό, Απόστολο Κατσάκο του Αντωνίου

3. Ευδοκίμως τερματισάντες τη σταδιοδρομίας τους, τους:

α. Μηχανικό Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Ιωάννη Σειρηνάκη του Ανδρέα

β. Υγειονομικού Ιατρό, Νικόλαο Κούβελα του Ηλία

γ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής

(1) Δέσποινα Ανδρικοπούλου του Μιχαήλ

(2) Ελισάβετ Χατζόγλου του Χρήστου

(3) Χρυσούλα Κάρλου του Περίανδρου Ιωάννη

4. Προάγουμε στον βαθμό του Ταξίαρχου κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 3 περ. γ, 16 παρ. 3 και 6, 20 παρ. 1 και 3 του ν. 2439/1996 και 91 του ν. 3883/2010, τους παρακάτω Σμηνάρχους:

α. Ιπτάμενους

(1) Άγγελο Καλλιγαρίδη του Παναγιώτη

(2) Ιωάννη Χατζηγεωργίου του Δημητρίου

(3) Αντώνιο Τσαλαμπούνη του Γρηγορίου

(4) Σπυρίδωνα Αρβανιτάκη του Βασιλείου

(5) Δημήτριο Μπίτση του Έξαρχου

(6) Θεόδωρο Γκουτζουρέλα του Δημητρίου

(7) Νικόλαο Νικολάου του Αθανασίου

β. Μηχανικό Αεροσκαφών, Κωνσταντίνο Κάκκαβα του Γεωργίου

γ. Μηχανικούς Αεροπορικών Εγκαταστάσεων

(1) Δημήτριο Καλαμπούκα του Θωμά

(2) Παναγιώτη Ρόκα του Ιωακείμ

δ. Οικονομικό, Ελευθέριο Γεωργίου του Ευαγγέλου

ε. Υγειονομικού Ιατρούς

(1) Κωνσταντίνο Σιαφάκα του Ξενοφώντος

(2) Γεώργιο Ανθόπουλο του Κοσμά

(3) Οδυσσέα Παξινό του Αποστόλου

(4) Κωνσταντίνο Τσιώνο του Ιωάννη

στ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρα Καρβουνιάρη του Αθανασίου

ζ. Διοικητικό, Δημήτριο Ζαχαρούλη του Ελλαδίου

5. Προάγουμε στον βαθμό του Ταξίαρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 3 περ. γ, 16 παρ. 3 και 6, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 του ν. 2439/1996 και 91 του ν. 3883/2010, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομόα τους τους παρακάτω Σμηνάρχους:

α. Υγειονομικού Ιατρό, Νικόλαο Κούβελα του Ηλία

β. Υγειονομικού Νοσηλευτικής

(1) Δέσποινα Ανδρικοπούλου του Μιχαήλ

(2) Χρυσούλα Κάρλου του Περίανδρου Ιωάννη

Κρίσεις και στο Πολεμικό Ναυτικό

Παράλληλα, σε έκτακτες κρίσεις στο βαθμό του πλοιάρχου προς κάλυψη κενών θέσεων αρχιπλοιάρχων, προέβη και το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ).

Συγκεκριμένα, έκρινε προακτέους κατ’ εκλογή στο βαθμό του αρχιπλοιάρχου, 9 πλοιάρχους μάχιμους, 4 πλοιάρχους μηχανικούς, 2 πλοιάρχους Οικονομικού και 1 πλοίαρχο Υγειονομικού ιατρό.

Τέλος έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του 1 πλοίαρχο μηχανικό.

Αναλυτικά:

α. «Προακτέων κατ’ εκλογή»:

Μάχιμους:

α. Φωτέλλη Ιωάννη

β. Αλευρά Σπυρίδωνα

γ. Μπελετσιώτη Βασίλειο

δ. Γαβαλά Χαράλαμπο

ε. Παπαλάμπρου Βάϊο

στ. Παπαδημητρίου Θεμιστοκλή

ζ. Καρλατήρα Σταύρο

η. Αλεξόπουλο Θεόδωρο

θ. Μπακαλάκο Κωνσταντίνο

Μηχανικούς:

α. Κοντοδιό Πιέρρο

β. Πολύχρονο Θεοφάνη

γ. Καπασάκη Πάνο

δ. Τερπένου Σταύρο

Οικονομικού:

α. Παναγιωτούνη Νικόλαο

β. Μαυρουδάκη Ιωάννη

Υγειονομικού / Ιατρό:

Γιαννικάκη Σταύρο

β. «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του»:

(1) Μηχανικό

Γεωργίου-Μπαράκο Νικόλαο

Διαβάστε επίσης

Ουκρανία: Οι αρχές διέταξαν την εκκένωση του Κουπιάνσκ, που κινδυνεύει να καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις

ΟΗΕ: Η Σίντι Μακέιν αναλαμβάνει επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού ΠρογράμματοςΣΧΟΛΙΑ