Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Μειωμένες κύριες συντάξεις λόγω αύξησης παρακράτησης φόρου στις νέες αυξημένες επικουρικές


Μειώσεις στις κύριες συντάξεις τους είδαν χιλιάδες συνταξιούχοι λόγω της αύξησης παρακράτησης του φόρου, η οποία προέρχεται από την αύξηση της επικουρικής τους σύνταξης από την κατάργηση της περικοπής που εφαρμόστηκε το 2016 για το άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1.300 ευρώ.

Οι νέες αυξημένες επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν στις 2 Ιουνίου. Η παρακράτηση φόρου αυξάνεται και επιμερίζεται και στην κύρια σύνταξη.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 4670/2020, ο Εθνικός Φορέας προχώρησε στην άρση του αντισυνταγματικού πλαφόν των 1.300 ευρώ για τις Επικουρικές Συντάξεις, το οποίο προέβλεπε ο νόμος 4387/16 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Η καταβολή των αυξημένων επικουρικών συντάξεων θα γίνει τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2020 σε 236.274 συνταξιούχους με την αύξηση να φτάνει τα κατά μέσο όρο τα 75,47 ευρώ (προ φόρου).

Με την καταβολή της αύξησης επηρεάζεται και το ποσό του μηνιαίως παρακρατούμενου φόρου που επιμερίζεται αναλογικά μεταξύ της κύριας και της επικουρικής σύνταξης. Για καλύτερη κατανόηση παρουσιάζονται τα ακόλουθα δυο πραγματικά παραδείγματα συνταξιούχων:

Α. Συνταξιούχος με καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης 1272 ευρώ:
• έλαβε το Μάιο επικουρική σύνταξη 105 ευρώ και του παρακρατήθηκε φόρος 130 ευρώ στην κύρια σύνταξη και 12 ευρώ στην επικουρική.
• Από τις 2 Ιουνίου καταργείται το πλαφόν των 1.300 ευρώ και αυξάνεται το ποσό της επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο λογαριασμό του από 105 ευρώ σε 192 ευρώ (καθαρό όφελος 87 ευρώ). Αντίστοιχα  τροποποιούνται τα ποσά των παρακρατούμενων φόρων από 130 σε 142 ευρώ στην κύρια σύνταξη και από 12 ευρώ σε 24 ευρώ στην επικουρική.

Β. Συνταξιούχος με καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης 1328 ευρώ:
• έλαβε το Μάιο επικουρική σύνταξη 112 ευρώ και παρακρατήθηκε φόρος 144 ευρώ στην κύρια σύνταξη και 42 ευρώ στην επικουρική.
• Από τις 2 Ιουνίου καταργείται το πλαφόν και αυξάνεται και αυξάνεται το ποσό της επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο λογαριασμό του από 112 ευρώ σε 202 ευρώ (καθαρό όφελος 90 ευρώ). Αντίστοιχα τροποποιούνται τα ποσά των παρακρατούμενων φόρων από 144 σε 156 ευρώ στην κύρια σύνταξη και από 14 ευρώ σε 27 ευρώ στην επικουρική.

Επιπλέον στην πληρωμή του Ιουνίου του 2020 εφαρμόστηκε για όσους συνταξιούχους βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 η προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του Ν4387/2016 μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ για την ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.

Η εν λόγω κράτηση δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα λόγω αδυναμίας των πληροφοριακών συστημάτων με αποτέλεσμα να κρατηθούν αναδρομικά τα συγκεκριμένα ποσό από την ημερομηνία απονομής, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις το μέγιστο των 8,4 ευρώ για 42 μήνες.


ΣΧΟΛΙΑ