F

Κοινωνία

Διαζύγια, ατομικές επιχειρήσεις, διπλώματα οδήγησης και μεταβιβάσεις ακινήτων με ένα κλικ

Διαζύγια, ατομικές επιχειρήσεις, διπλώματα οδήγησης και μεταβιβάσεις ακινήτων με ένα κλικ

Κυριάκος Πιερρακάκης


Οι πολίτες να επανεκδίδουν από τον υπολογιστή τους διπλώματα οδήγησης και άδειες κυκλοφορίας, να δηλώσουν ονοματοδοσία-βάπτιση, να βγάζουν άυλο διαζύγιο, να αγοράζουν και να πωλούν ακίνητα, να ιδρύουν ατομική επιχείρηση και να ενημερώνονται για το πινάκιο δηλαδή να ξέρουν το χρόνο της δικής τους και να μη χάνουν ολόκληρη μέρα στα δικαστήρια

Μέσα στο επόμενο τρίμηνο 15 υπηρεσίες που σήμερα ταλαιπωρούν το κοινό και απαιτούν τρέξιμο σε υπηρεσίες, πρόκειται να γίνονται ψηφιακά, είπε χθες ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο Ιnfocom.

Πρόκειται για υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινή ποιότητα ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων και μέσω της απλοποίησης και της ψηφιοποίησης του κράτους μειώνουν τη γραφειοκρατία, τις καθυστερήσεις και το χαμένο χρόνο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μέσα στο επόμενο τρίμηνο, θα μπορούν οι πολίτες να επανεκδίδουν από τον υπολογιστή τους διπλώματα οδήγησης και άδειες κυκλοφορίας, να δηλώσουν ονοματοδοσία-βάπτιση, να βγάζουν άυλο διαζύγιο, να αγοράζουν και να πωλούν ακίνητα, να ιδρύουν ατομική επιχείρηση και να ενημερώνονται για το πινάκιο δηλαδή να ξέρουν το χρόνο της δίκης τους και να μη χάνουν ολόκληρη μέρα στα δικαστήρια.

Επίσης, ηλεκτρονικά θα πιστοποιείται  δεξιότητα σε στρατευμένους νέους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ενώ οι συντάξεις  θα γίνουν ψηφιακές έως τα μέσα της επόμενης χρονιάς.

Μεταβιβάσεις ακινήτων

Το 2019, για να ολοκληρωθούν 142.000 μεταβιβάσεις ακινήτων, απαιτήθηκαν πάνω από 300.000 επισκέψεις στις εφορίες όλης της χώρας. Το νούμερο αυτό αφορά μόνο την εφορία, χωρίς να υπολογίζονται οι χαμένες ώρες σε υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγια, δασικές υπηρεσίες κ.λπ. Μετά τις ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης έρχεται και ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», μια πλατφόρμα που θα απαλλάξει τους φορολογουμένους από τη συλλογή των 17 δικαιολογητικών που απαιτούνται σήμερα για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Η ηλεκτρονική συλλογή των εγγράφων και πιστοποιητικών θα γίνεται με αυτόματο τρόπο από την ειδική πλατφόρμα από τον συμβολαιογράφο τον οποίο θα εξουσιοδοτούν οι συμβαλλόμενοι.  Ο συμβολαιογράφος θα αντλεί με διαλειτουργικότητα όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα Μητρώα του Δημοσίου.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συνδέεται με πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του ΝΠΔΔ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τα οποία θα αντλεί πληροφορίες και έγγραφα.

Με τις e-μεταβιβάσεις ουσιαστικά η όλη διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται στο γραφείο του συμβολαιογράφου, χωρίς επισκέψεις στις εφορίες, αφού η δήλωση φόρου μεταβίβασης θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet από τον συμβολαιογράφο, ενώ η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων θα γίνονται αυτόματα από το σύστημα.

Συγκεκριμένα, με βάση το σχέδιο της ΑΑΔΕ, ο συμβολαιογράφος θα ετοιμάζει τον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης του ακινήτου όπου θα συγκεντρώνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αγοραπωλησία ενός ακινήτου. Εν συνεχεία θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) και θα υπολογίζει τον φόρο όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τα φύλλα υπολογισμού ή το ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) του ακινήτου, όπου υπάρχει.

Ηλεκτρονικό πινάκιο

Το ηλεκτρονικό πινάκιο είναι μια ψηφιακή  εφαρμογής για τα δικαστήρια, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους δικηγόρους να παρακολουθούν, σε πραγματικό χρόνο, το πινάκιο της δίκης.  Οι δικηγόροι θα μπορούν να γνωρίζουν από τον υπολογιστή ή το κινητό τους ποια υπόθεση εκδικάζεται εκείνη τη στιγµή σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Για την υλοποίηση του σχεδίου συνεργάστηκαν στενά οι συναρμόδιοι υπουργοί, Κυριάκος Πιερρακάκης και Κώστας Τσιάρας

Το σύστημα θα ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του από τη Σχολή Ευελπίδων, όπου στεγάζεται το Πρωτοδικείο Αθηνών. Σταδιακά, θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα δικαστήρια της χώρας, αρχής γενοµένης από το πρώτο τρίµηνο του 2022, µε δικαστήρια που είναι ενταγµένα στην πρώτη φάση του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης ∆ικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης (ΟΣ∆∆Υ – Π.Π.), διαθέτουν, δηλαδή, ορισµένες ψηφιακές υποδοµές µέσω του solon.gov.gr, της Ψηφιακής Πύλης Υπηρεσιών ∆ικαστηρίων.

Ψηφιακή έναρξη ατομικής επιχείρησης

Ο πολίτης (είτε ο ίδιος, είτε ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του), θα εισέρχεται στην υπηρεσία με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet και θα συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία, όπου δεν αντλούνται αυτόματα, για την έκδοση «Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών».

Αφού ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος, θα εκδίδεται από την ΑΑΔΕ η «Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών» και ακολούθως θα γίνεται και η εγγραφή στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Αξίζει να σημειωθεί πως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης ατομικής επιχείρησης, ο πολίτης θα λαμβάνει μοναδικό αριθμό της επιχείρησής του που θα έχει αντίστοιχη λειτουργικότητα με τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

Με τη νέα διαδικασία θα μειωθούν τα δικαιολογητικά που πρέπει κάθε φορά να υποβάλλονται, πολλαπλώς, σε διαφορετικούς φορείς (φωτοτυπία ταυτότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο, υπεύθυνες δηλώσεις, πολλαπλά έγγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ), ενώ θα καταργηθούν και επιμέρους διαδικασίες που συνεπάγονται περιττά διοικητικά βάρη. Ειδικότερα, η νέα διαδικασία:

1. Δε θα απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες

2. Θα καταργείται η προεγγραφή σε όλους τους φορείς

3.. Θα είναι φιλική προς το χρήστη, περισσότερο άμεση, ενώ παράλληλα θα εξοικονομεί για το δημόσιο πολύτιμους ανθρώπινους πόρους και χρόνο.

Άυλο διαζύγιο

Η εισαγωγή του “άυλου συναινετικού διαζυγίου”  έχει ήδη προβλεφθεί από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με τη δυνατότητα λύσης του γάμου με ηλεκτρονικά μέσα απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης διαζυγίου, εξοικονομείται χρόνος υπέρ των συζύγων και αποφεύγεται η ταλαιπωρία. Με τη νέα διάταξη προβλέπεται η κοινή συμφωνία των συζύγων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου να λαμβάνει χώρα με κοινή ψηφιακή δήλωση, μη απαιτουμένης της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής προς τον σκοπό αποφυγής μιας διαδικασίας που στερείται ουσιαστικής σκοπιμότητας.

Οι σύζυγοι θα μπορούν, με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση, να λύσουν τον γάμο τους. Η έγγραφη συμφωνία καταρτίζεται μεταξύ των συζύγων ή η κοινή ψηφιακή δήλωση υποβάλλεται από αυτούς με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Όταν η συμφωνία είναι έγγραφη, υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

Ονοματοδοσία-Βάπτιση

Νομικά η βάπτιση και η ονοματοδοσία δεν έχουν καμία σχέση η μία με την άλλη (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 & 26 του Ν.344/1976 και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 1438/1984). Με την ονοματοδοσία οι γονείς δίνουν όνομα στο παιδί τους. Με την βάπτιση, δηλώνουν το θρήσκευμα (δόγμα).

Η ονοματοδοσία δεν γίνεται στην εκκλησία, γίνεται είτε στον δήμο που έχουν δηλώσει μόνιμη κατοικία οι γονείς είτε στο Ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί η γέννηση του μωρού.

Σήμερα η ονοματοδοσία του παιδιού, είτε είναι βαπτισμένο, είτε είναι αβάπτιστο, πραγματοποιείται με κοινή δήλωση των γονιών του κυρίου ονόματος του τέκνου προς τον αρμόδιο ληξίαρχο, ο οποίος είναι το μόνο αρμόδιο όργανο του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η σχετική δήλωση των γονέων.

Η διαδικασία γίνεται με την παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητές τους ενώπιον του Ληξίαρχου. Αν προσέλθει ο ένας γονέας, χρειάζεται να φέρει  εξουσιοδότηση του άλλου με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή όποια Δημόσια Αρχή, όπου αναγράφεται απαραίτητα το όνομα που θα δοθεί στο τέκνο. Η δήλωση της βάπτισης στο ληξιαρχείο γίνεται σήμερα με κατάθεση της Δήλωσης Βάπτισης από το λειτουργό (ιερέα) και τις αστυνομικές ταυτότητες των γονέων, μέσα σε 60 μέρες από την ημέρα της ονοματοδοσίας.ΣΧΟΛΙΑ