Real Estate

Prodea: Πώς επηρεάστηκαν τα μεγέθη της ΑΕΕΑΠ από την πανδημία και οι εκτιμήσεις της διοίκησης για το επόμενο διάστημα

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
χριστοφορος παπαχριστοφορου

Ο πρόεδρός της Prodea Investments, Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου


Οι αξίες των ακινήτων διέρχονται μία περίοδο κατά την οποία παρακολουθούνται με υψηλότερο βαθμό προσοχής καθώς, σύμφωνα με τους ανεξάρτητους εκτιμητές, δεδομένης της αβεβαιότητας από την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και των ενδεχόμενων μελλοντικών επιπτώσεων στις αγορές ακινήτων στη χώρα μας και διεθνώς και ελλείψει επαρκών συγκριτικών στοιχείων, δημιουργούνται συνθήκες «ουσιώδους εκτιμητικής αβεβαιότητας», όπως ορίζεται στα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα.

Τα παραπάνω αναφέρει η διοίκηση της Prodea ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) στην οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ενώ σχετικά με την προοπτική της εταιρείας σημειώνει:

«Ο COVID-19 έχει επιβραδύνει την εξέλιξη της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και η γενικότερη ανάκαμψη της οικονομίας σχετίζεται άμεσα με την αβεβαιότητα που συνεχίζει να υπάρχει σε υγειονομικό επίπεδο. Ωστόσο, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι παροδικές και θα επανέλθει η ανάπτυξη σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου το 2020 αναμένεται να παρουσιάσουν περαιτέρω αύξηση κυρίως λόγω των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2019 και το α’ εξάμηνο του 2020. Η επίπτωση της COVID- 19 στα έσοδα από ξενοδοχειακές και συναφείς υπηρεσίες, δεν μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί με  βεβαιότητα καθώς το φαινόμενο βρίσκεται υπό εξέλιξη και η διοίκηση αξιολογεί τα επόμενα βήματα λαμβάνοντας υπόψιν και τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυπριακή κυβέρνηση την 21 Αυγούστου 2020 για την υποστήριξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων».

Επιπτώσεις στα έσοδα από μισθώματα

Οι κύριοι τομείς οι οποίοι επηρεάστηκαν από την COVID-19 είναι τα καταστήματα – εμπορικοί χώροι (εκτός των υπεραγορών τροφίμων) και τα ξενοδοχεία. Οι παραπάνω τομείς εκπροσωπούν περίπου το 10% των ετησιοποιημένων μισθωμάτων της Prodea την 30 Ιουνίου 2020. Τα έσοδα από τους πέντε μεγαλύτερους μισθωτές, δηλαδή την Εθνική Τράπεζα, τον Σκλαβενίτη, το Ελληνικό Δημόσιο, την Cosmote και το Ιταλικό Δημόσιο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 75% περίπου των ετησιοποιημένων εσόδων από μισθώματα την 30 Ιουνίου 2020, δεν επηρεάστηκαν από την COVID-19. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα των κυβερνήσεων των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η ΑΕΕΑΠ, η μείωση στα έσοδα από μισθώματα για το 2020 εκτιμάται σε 2,5%-3,%.

Επιπτώσεις στα έσοδα από ξενοδοχειακές και συναφείς υπηρεσίες

Η Prodea δραστηριοποιείται στον τομέα των ξενοδοχείων στην Κύπρο μέσω των The Landmark Nicosia (CTDC) και Aphrodite Hills. Πρόκειται για τον επιχειρησιακό τομέα και τη γεωγραφική τοποθεσία δραστηριοποίησης που επηρεάστηκε περισσότερο από την πανδημία, καθώς οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο τέθηκαν σε υποχρεωτική αναστολή από τις 16.03.2020 έως τις 14.06.2020 με αποτέλεσμα οι εν λόγω θυγατρικές να διακόψουν τη λειτουργία τους. Η επίπτωση της COVID-19 δεν μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί με βεβαιότητα καθώς η διοίκηση αξιολογεί τα επόμενα βήματα λαμβάνοντας υπόψη και τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυπριακή κυβέρνηση την 21 Αυγούστου 2020 για την υποστήριξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε επίπεδο λειτουργικού κέρδους η συνεισφορά αυτών των εταιρειών κυμαίνεται σε 5,%-5,5%.

Σημειώνεται ότι κατά το α’ εξάμηνο 2020 η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα της Prodea εμφάνισε μείωση κατά 6,536 εκατ. ευρώ (έναντι αύξησης 73,884 εκατ. την προηγούμενη περίοδο) με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της κερδοφορίας (κέρδη 16,491 εκατ. ευρώ έναντι 112,864  εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019).

Η Prodea συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα εστιάζοντας στο χώρο των εμπορικών αποθηκών και των γραφείων που υιοθετούν τις αρχές της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (Environmental and Social Governance, “ESG”).

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ