Πολιτική

Βουλευτές της ΝΔ ζητούν πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία κατά των τουρκικών κρατικών επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις

  • NewsRoom


Oι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Μανούσος Βολουδάκης και Μπάμπης Παπαδημητρίου, κατέθεσαν επιστολή-πρόταση προς την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής για να αναλάβει πρωτοβουλίες με αντίστοιχες επιτροπές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με σκοπό την πίεση της Τουρκίας ώστε να προσαρμόσει τις πολιτικές της σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στο διεθνές εμπόριο.

Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν απαιτούν την εφαρμογή των εμπορικών κανόνων που ισχύουν στην Κοινή Αγορά σε χώρες εκτός της Ένωσης, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να εκμεταλλεύονται τη συγκεκριμένη αδυναμία, πριμοδοτώντας με κρατικές ενισχύσεις τα δικά τους προϊόντα.

«Πρωταγωνιστής» μεταξύ αυτών των χωρών, που χρησιμοποιούν προς όφελος τους τη χαλαρή στάση της ΕΕ, είναι η Τουρκία η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε πρόγραμμα ενίσχυσης συγκεκριμένων επιχειρήσεων ύψους 33 δισ. δολαρίων (σε εμπόριο αλλά και στην παροχή υπηρεσιών, κυρίως στον τουρισμό). Η επιλογή των επιχειρήσεων και ο τρόπος της κατανομής των χρημάτων μεταξύ τους έγινε από την κυβέρνηση, με κριτήρια αντίθετα από εκείνα της ΕΕ.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, την οικονομική ενίσχυση των τούρκικων επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη χρεοκοπία της Thomas Cook, λαμβάνοντας δάνεια με ευνοϊκούς όρους, που μετέπειτα θα χρησιμοποιήσουν τη δύναμη που ο κρατικά κατευθυνόμενος δανεισμός θα τους δώσει, για να προσφέρουν ελκυστικότερες τιμές στην τουριστική αγορά. Αντίθετα, την ίδια ώρα, οι Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις θα έχουν φθάσει κοντά στη χρεοκοπία από την ίδια αφορμή.

Την πρόταση των δύο βουλευτών υποστηρίζει και ο ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Αναλυτικά η επιστολή:

Προς τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κύριο Νικήτα Κακλαμάνη.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η πολιτική αντιπαράθεση που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη σχετικά με την σχεδιαζόμενη επένδυση της Volkswagen στην Τουρκία, έφερε στην επιφάνεια ένα αδύναμο σημείο της ευρωπαϊκής πρακτικής σχετικά με τις συμφωνίες Τελωνειακής Ένωσης με τρίτες χώρες.

Συγκεκριμένα, ανεδείχθη το γεγονός ότι οι χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε. απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα ελευθέρου εμπορίου με τις χώρες μέλη της Ε.Ε, ενώ στην πράξη δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται τα μέλη της Ε.Ε. ως προς τη διατήρηση των όρων του ελευθέρου εμπορίου.

Αυτό δημιουργεί μια στρέβλωση των όρων του διεθνούς εμπορίου εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Οι τρίτες χώρες έχουν τη δυνατότητα κατ’ ουσίαν να παρέχουν ελεύθερα κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις τους, ενώ εντός της Ε.Ε. κρατικές ενισχύσεις είτε δεν παρέχονται είτε παρέχονται υπό πολύ αυστηρούς περιορισμούς. Σε πολλές περιπτώσεις, προϊόντα που παράγονται στις τρίτες χώρες με κόστος μειωμένο λόγω κρατικής επιδότησης, εισάγονται στην Ε.Ε. και κερδίζουν μερίδιο αγοράς από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν τα ίδια προϊόντα χωρίς κρατική ενίσχυση.

Η στρέβλωση αυτή ισοδυναμεί με εξαγωγή θέσεων εργασίας από την Ε.Ε. προς τρίτες χώρες.

Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία και -κατά κανόνα- οι συμφωνίες Τελωνειακής Ένωσης προβλέπουν ότι οι τρίτες χώρες που εντάσσονται σε τέτοιο καθεστώς υποχρεούνται να ενσωματώνουν στη νομοθεσία και πρακτική τους το κοινοτικό κεκτημένο ως προς το ελεύθερο εμπόριο. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη δεν απαιτούν από τις τρίτες χώρες την εφαρμογή των κανόνων του ελευθέρου εμπορίου, παρά το γεγονός ότι έχουν την νομική δυνατότητα και παρά τις αρνητικές συνέπειες αυτής της παράλειψης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η Τουρκία αποτελεί κατ’ εξοχήν παράδειγμα χώρας που κάνει κατάχρηση αυτής της αδυναμίας που επιδεικνύουν ευρωπαϊκά όργανα και κράτη-μέλη. Πρόσφατα ανακοίνωσε πρόγραμμα ενίσχυσης συγκεκριμένων επιχειρήσεων ύψους 33 δις δολαρίων. Η επιλογή των επιχειρήσεων και ο τρόπος της κατανομής των χρημάτων μεταξύ τους έγινε από την κυβέρνηση, με κριτήρια που θα αποτελούσε έκπληξη αν συνάδουν προς τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις. Το πρόβλημα δεν εξαντλείται στο εμπόριο προϊόντων, αλλά παρουσιάζεται και στις αγορές υπηρεσιών, κατ’ εξοχήν δε στον τουρισμό: προ ολίγων ημερών ανακοινώθηκε ότι οι τουρκικές τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από τη χρεωκοπία της Thomas Cook ότι θα μπορούν να λάβουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους (η ανακοίνωση αυτή έγινε από την κυβέρνηση, όχι από κάποια τράπεζα!). Στη συνέχεια οι επιχειρήσεις αυτές προφανώς θα χρησιμοποιήσουν τη δύναμη που ο κρατικά κατευθυνόμενος δανεισμός θα τους δώσει, για να προσφέρουν ελκυστικότερες τιμές στην τουριστική αγορά. Αυτά, τη στιγμή που κάποιες δικές μας τουριστικές επιχειρήσεις θα έχουν φθάσει κοντά στη χρεωκοπία από την ίδια αφορμή!

Η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των κοινοβουλίων Ε.Ε. (COSAC) στην οποία μετέχετε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων αποτελεί σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με το Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ε.Ε., το πλέον αρμόδιο forum διακοινοβουλευτικής συνεργασίας για την ανάδειξη του εν λόγω θέματος. Σύμφωνα με το άρθρο 10, η Διάσκεψη δύναται να υποβάλει οποιαδήποτε εισήγηση κρίνει σκόπιμη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ενδεχομένως και άλλα όργανα ή διαδικασίες να μπορούν να αποτελέσουν όχημα μιας τέτοιας παρεμβάσεως. Με αυτά τα δεδομένα, προτείνουμε τα εξής:

Να συγκαλέσετε το συντομότερο την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ενδεχομένως σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με σκοπό να συμφωνήσουμε με τη μέγιστη δυνατή πλειοψηφία επί μιας εισηγήσεως την οποία εσείς θα υποβάλλετε στην COSAC ή σε άλλο κατάλληλο όργανο σχετικά με το ανωτέρω εκτεθέν πρόβλημα. Σκοπός της εισηγήσεως θα είναι τελικά η εφαρμογή από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. της υφιστάμενης νομοθεσίας ή η συμπλήρωση της αν χρειάζεται, ώστε να υποχρεωθούν οι χώρες σε καθεστώς Τελωνειακής Ένωσης να προσαρμόζονται στο κοινοτικό κεκτημένο ως προς το διεθνές εμπόριο, με ειδικότερη και άμεση υποχρέωση να υπόκεινται στους περιορισμούς περί κρατικών ενισχύσεων στους οποίους υπόκεινται και οι χώρες μέλη της Ε.Ε.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και περαιτέρω συζήτηση.

Με τιμή,
Μανούσος Βολουδάκης
Μπάμπης Παπαδημητρίου


ΣΧΟΛΙΑ