Πολιτική

Πώς θα μεταδοθούν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και αυτοδιοικητικών εκλογών

  • NewsRoom


Τα αποτελέσματα για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές θα συγκεντρωθούν σε κάθε νομό από τις Περιφερειακές Ενότητες της
έδρας του, θα δοθούν στο υπουργείο Εσωτερικών και εν συνεχεία, το υπουργείο θα τα διοχετεύει στα ΜΜΕ (Τηλεόραση – Ραδιόφωνο – Τύπο – Διαδίκτυο), µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.

Η σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών περιγράφει τη διαδικασία που θα εφαρμοστεί και παρέχει οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Το υπουργείο Εσωτερικών θα συγκεντρώσει από τις Περιφερειακές Ενότητες τα αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών και υποψηφίων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές θα συγκεντρώσει τα αποτελέσματα µόνο για τους συνδυασμούς και όχι εκείνα µε τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων.

Επίσης, δεν μεταδίδονται στο Υπουργείο Εσωτερικών τα αποτελέσματα των συνδυασμών για τα συμβούλιο κοινότητας.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχοντας την κύρια ευθύνη για την οργάνωση και επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών, θεωρεί χρήσιμη την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων προς όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα που εµπλέκονται στην εκλογική διαδικασία, µε σκοπό την υποβοήθηση και εκπλήρωση του έργου τους.

Διαβάστε την εγκύκλιο