Πολιτική

Παρέμβαση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τις τουρκικές αμφισβητήσεις στα Δωδεκάνησα

  • Newsroom
τουρκικο πλοιο


Με επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβη Διονύση Καλαμβρέζου, που εστάλη στον Οργανισμό ζητά να αναγνωρισθούν ως νομικά αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της τουρκικής επιστολής της 18ης Μαρτίου, βάσει της οποίας διεκδικούνται κυριαρχικά δικαιώματα επί ελληνικών περιοχών.

Συγκεκριμένα, μέσω της επιστολής, που στάλθηκε προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στις 25 Απριλίου, η ελληνική πλευρά απορρίπτει τους ισχυρισμούς που περιέχονται στην τουρκική επιστολή του Τούρκου μονίμου αντιπροσώπου, την 18η Μαρτίου 2019. Στην επιστολή αυτή, ο Τούρκος μόνιμος αντιπρόσωπος αναφερόταν στα όρια της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και στις συντεταγμένες 32ο 16’18»Ε και 28ο 00’00»Ε. Με τη δική του επιστολή, ο Έλληνας αντιπρόσωπος χαρακτηρίζει «νομικά αβάσιμους, λανθασμένους και αυθαίρετους» τους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς, ενώ υπογραμμίζει ότι αγνοούνται, στις θέσεις αυτές, βασικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στις νόμιμες θαλάσσιες ζώνες των Δωδεκανήσων.

Η επιστολή του κ. Καλαμβρέζου δημοσιεύθηκε ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του ΣΑ του ΟΗΕ στα θέματα του κυπριακού και του δικαίου της θάλασσας και αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Σύμφωνα με βασική αρχή του Δικαίου της Θάλασσας, τα νησιά, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, έχουν πλήρη δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, όπως και τα χερσαία εδάφη. Κατά πάγια δε ελληνική θέση, θα πρέπει να τονιστεί ότι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ κρατών, με ακτές που βρίσκονται η μια απέναντι από την άλλη, τόσο ηπειρωτικές όσο και νησιωτικές, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες Διεθνούς Δικαίου στη βάση της Αρχής της μέσης απόστασης/ μέσης γραμμής».

Η ελληνική πλευρά, επιπλέον, τονίζει ότι η αναφορά του Τούρκου πρέσβη στο «αποτέλεσμα μελλοντικών συμφωνιών στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο μεταξύ όλων των σχετικών κρατών», συνιστά ευθεία παρέμβαση στο δικαίωμα της Ελλάδας να συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης με τρίτα κράτη, στη βάση του διεθνούς δικαίου, και χωρίς να προκαταλαμβάνει τα κυρίαρχα δικαιώματα αυτών των κρατών. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «Αποτελεί σθεναρή πολιτική της Ελλάδας να διευθετεί οποιοδήποτε εκκρεμές θέμα με τους γείτονές της με καλή πίστη και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο».

Στην επιστολή υπενθυμίζεται το αδιαμφισβήτητο, εκ του γεγονότος ( ipso facto) και εξ αρχής (ab initio) κυριαρχικό δικαίωμα και η δικαιοδοσία της Ελλάδας στην προαναφερθείσα περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στοιχείο που επισφραγίζεται από τις διατάξεις της σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία κωδικοποιεί το εθιμικό διεθνές δίκαιο, καθώς και βάσει της εθνικής της νομοθεσίας. Στο φάκελο που απεστάλη στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ συμπεριλαμβάνονται προηγούμενες ελληνικές επιστολές για το θέμα αυτό, που έχουν κυκλοφορήσει ως επίσημα έγγραφα του ΟΗΕ.

Κλείνοντας την επιστολή, ο Έλληνας αντιπρόσωπος τονίζει ότι η ελληνική πλευρά, λόγω των προαναφερθέντων θέσεών της,  απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς στο σύνολό τους, θεωρώντας τους άκυρους, χωρίς νομικές επιπτώσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Τέλος, ο Έλληνας πρέσβης καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών στην προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή, σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο.


ΣΧΟΛΙΑ