Πολιτική

Ο Γ. Βρούτσης αναστέλλει την αλόγιστη χορήγηση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους – Έρχεται νέα απόφαση

  • Αργυρώ Μαυρούλη

Yπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης


Επιδόματα, υγειονομική περίθαλψη, πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία, φάρμακα υψηλού κόστους μπορούσαν να απολαμβάνουν ξένοι υπήκοοι, χωρών εκτός ΕΕ, με απόφαση της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, οι οποίοι αποκτούσαν ΑΜΚΑ μόνο με μια απλή βεβαίωση στο ΚΕΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mononews, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του υπουργείου Εργασίας επισήμαναν στον υπουργό Εργασίας Γιάννης Βρούτση, από την πρώτη ημέρα κιόλας ανάληψης των καθηκόντων του, ότι η απόφαση των προκατόχων του λίγες μέρες πριν τις εκλογές θα επιβαρύνει υπέρογκα το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ο κ. Βρούτσης προχώρησε άμεσα σε ανάκληση της εφαρμογής της εγκυκλίου και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση νέας εγκυκλίου με τις απαιτούμενες προδιαγραφές χορήγησης ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους.

Μάλιστα με την τοποθέτηση του νέου διοικητή στον ΕΦΚΑ και στην ΗΔΙΚΑ θα ελεγχθούν όλα τα ΑΜΚΑ που δόθηκαν, πως χρησιμοποιήθηκαν και τι ζημιά προκλήθηκε στο δημόσιο. Υπάρχουν καταγγελίες ακόμη και για εμπόριο ακριβών φαρμάκων που προμηθεύονταν οι «νέοι» ασφαλισμένοι από το δημόσιο και το μεταπωλούσαν σε άλλες χώρες.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, όπως δείχνει το έγγραφο που έχει στο διάθεσή του το mononews, ότι η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας είχε εισηγηθεί αρνητικά για την διαδικασία χορήγησης ΑΜΚΑ στους προηγούμενους υπουργούς Υγείας Α. Ξάνθο, Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία- Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου, Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτριο Βίτσα, αλλά και τον υφυπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο.

Αυτή η ΚΥΑ είχε δημοσιευθεί στις 20 Ιουνίου και υπογραφόταν από τους πρώην υπουργούς Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα και από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσο Πετρόπουλο. Εκεί δίνονταν πρόσθετες οδηγίες για την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους σε συνέχεια σχετικής ΚΥΑ του 2009.

Υπενθυμίζεται ότι η εγκύκλιος που αποσύρθηκε προέβλεπε ότι για την ευχερέστερη εξυπηρέτηση των ξένων υπηκόων, διευκρινίζονται επιπλέον τα εξής:

Α) Για τους πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προϋποτίθενται περαιτέρω αποδεικτικά έγγραφα αλλά αρκεί η επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Β) Για τους πολίτες τρίτων χωρών των πρέπει να επιδεικνύεται και:

-ο τίτλος άδειας διαμονής ή

-η βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής (είτε η λεγόμενη «μπλε βεβαίωση» είτε η απλή λευκή

βεβαίωση όσον αφορά την κατηγορία της άδειας για εξαιρετικούς λόγους).

Γ) Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας αρκεί ο τίτλος άδειας διαμονής και για τους αιτούντες διεθνή προστασία το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία.

Σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου, απαιτείται επιπλέον η ταυτότητα ή το διαβατήριο ή το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου  και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι εκπροσωπεί τον ενδιαφερόμενο.

Εάν ο εκπρόσωπος εκπροσωπεί περισσότερα του ενός πρόσωπα δεν χρειάζεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωσή του για κάθε εκπροσωπούμενο αλλά αρκεί μία δήλωση που αναφέρει τα ονόματα όλων.

Τα προσκομιζόμενα έγγραφα για την απόδοση ΑΜΚΑ, πρέπει να είναι τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν κατατίθενται στα ΚΕΠ ούτε στα γραφεία ΑΜΚΑ, απλώς επιδεικνύονται, πλην της υπεύθυνης δήλωσης του εκπροσώπου. Να σημειωθεί ότι ο ΑΜΚΑ είναι απαραίτητός για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί αλλά και να ασφαλιστεί στη χώρα μας, αρκεί βέβαια να βρίσκεται νόμιμα σε αυτή.