Πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμά του «Ελλάδα +» για το Ταμείο Ανάκαμψης

  • NewsRoom


Το δικό του εναλλακτικό πρόγραμμα για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με την ονομασία «Ελλάδα +» (έναντι του κυβερνητικού «Ελλάδα 2.0») παρουσίασε ο Αλέξης Τσιπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, στόχος του δικού το προγράμματος είναι «η ρύθμιση της αγοράς εργασίας με συλλογικές συμβάσεις, ενίσχυση των μισθών, και πολύπλευρη στήριξη της εργασίας, τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα σε δίκτυα, υποδομές και υπηρεσίες βασικών αγαθών τη στήριξη και ανανέωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση του ενιαίου και καθολικού κοινωνικού κράτους (παιδεία, υγεία, συντάξεις, πρόνοια) και την πολιτισμική δημοκρατία. Η φορολογία θα γίνει δικαιότερη με μείωση της φοροδιαφυγής, και προοδευτική φορολόγηση, που θα ελαφρύνει χαμηλότερες και μεσαίες εισοδηματικές ομάδες. Το προοδευτικό μοντέλο έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη μείωση των ανισοτήτων και της ανασφάλειας. Προσβλέπει στο συνολικό οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας, στην ανάσχεση της κλιματικής κρίσης, στην ενεργειακή δημοκρατία και στην κοινωνική συμμετοχή στην παραγωγή ενέργειας αναγνωρίζοντας την προστασία και διαχείριση του μοναδικού ελληνικού περιβάλλοντος ως αναπτυξιακό πλεονέκτημα και πόρο. Επιδιώκει την ενίσχυση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε όλο το παραγωγικό και τεχνολογικό φάσμα».

Επιπλέον, «η στροφή σε παραγωγικές επενδύσεις σε γεωργία, βιομηχανία και τεχνολογία, εδράζεται στην κατά προτεραιότητα χρηματοδότησής τους από τα διαθέσιμα μέσα (Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός Νόμος, Αναπτυξιακή Τράπεζα, ΕΣΠΑ), στη διαμόρφωση κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών και στην κινητοποίηση του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η ελληνική οικονομία μπορεί να ενισχύσει το παραγωγικό της μοντέλο με δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και με προοπτική τη διεθνή αναβάθμισή της».

Η προσέγγιση που προκρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βασίζεται στην επιλογή έργων και μεταρρυθμίσεων με βάση πέντε βασικά κριτήρια:

-Διάχυση του οικονομικού οφέλους στην κοινωνία. Αύξηση της απασχόλησης με σταθερές δουλειές και ενίσχυση της συμμετοχής κοινωνικών φορέων, συνεταιρισμών, νοικοκυριών και ΜμΕ στην παραγωγική διαδικασία.

-Αποφυγή κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. “Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω” και για το λόγο αυτό, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τους περιορισμούς που έχουν οι πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες και τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

-Αύξηση της εγχώριας παραγόμενης αξίας. Σύνδεση δηλαδή της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης με την ελληνική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης δεν πρέπει να κατευθυνθούν όπως στο παρελθόν σχεδόν αποκλειστικά σε εισαγωγές αλλά να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγή.

-Ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας με στόχο τη μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

-Δυναμική μετασχηματισμού που προκρίνει έργα και μεταρρυθμίσεις που επιλύουν τους παγιωμένους “αναχρονισμούς” στη χωροταξία, το περιβάλλον, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη και αλλού και διευκολύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον ίδιο, συμπυκνώνονται σε πέντε άξονες παρεμβάσεων:

-Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση

-Μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου, ενίσχυση της εργασίας, ενδυνάμωση ΜμΕ και αυτοαπασχολουμένων

-Ψηφιακός Μετασχηματισμός

-Κοινωνική συνοχή και ανθεκτικότητα.

-Ανάπτυξη των Περιφερειών των Πόλεων και της Υπαίθρου

Η πράσινη μετάβαση εμπλέκει το σύνολο των τομέων της οικονομίας. Απαιτείται συνολικός μετασχηματισμός του καταναλωτικού και παραγωγικού προτύπου. Γι’ αυτό και η περιβαλλοντική διάσταση διατρέχει όλους τους άξονες των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το ίδιο ισχύει και με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τέλος η περιφερειακή και τοπική διάσταση της ανάπτυξης είναι βασικό συστατικό της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ και διατρέχει επίσης το σύνολο των πολιτικών που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Προτάσεις για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ

Μεταρρυθμίσεις:

Το 50% των αδειών ΑΠΕ κατανέμεται δεσμευτικά σε ενεργειακές κοινότητες, νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες (και το υπόλοιπο σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή δημοκρατία. Με κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία (κυρίως εγγυοδοσίας μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας) διασφαλίζεται η πρόσβαση των Ενεργειακών Κοινοτήτων, των ΜμΕ, και των νοικοκυριών σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους. Επίσης με προνομιακές ρυθμίσεις διασφαλίζεται η πρόσβαση στα δίκτυα/συνδέσεις.

Επενδύσεις – Έργα

Εξοικονομώ κατ’ οίκον με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Δίνονται μεγαλύτερες επιδοτήσεις στα χαμηλότερα εισοδήματα. Χρηματοδοτούνται κοινωνικά προγράμματα Δήμων ή άλλων φορέων για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Εξοικονομώ για δημόσια κτίρια όπως σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, μουσεία, κρατικά θέατρα και χώροι πολιτισμού.

Εξοικονομώ για τον τουρισμό με έμφαση στην στροφή της επενδυτικής δραστηριότητας στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα της χώρας, και την αναζωογόνηση εγκαταλελειμμένων οικισμών και διατηρητέων κτισμάτων.

Εξοικονομώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα πράσινης μετάβασης για τον ενεργοβόρο τομέα της βιομηχανίας (τσιμέντα, αλουμίνιο, σιδηροβιομηχανία, νικέλιο κ.ο.κ.) .

Στήριξη πρωτοβουλιών για καινοτόμες μορφές ΑΠΕ όπως η βιομάζα, το βιοαέριο, η γεωθερμία, το πράσινο υδρογόνο και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.

Τοπικά δίκτυα

Επενδύσεις – Έργα:

Τοπικά δίκτυα και μονάδες αποθήκευσης σε περιφερειακό επίπεδο με ειδικό ρόλο ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ.

Ολοκλήρωση διασύνδεσης νησιών με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Πράσινα νησιά με τοπικά δίκτυα και συμμετοχική παραγωγή τοπικών επιχειρήσεων και ενεργειακών κοινοτήτων .

Έξυπνα δίκτυα και έξυπνοι μετρητές με διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ.

Μεταφορές

Επενδύσεις – Έργα:

Προγράμματα εξηλεκτρισμού μέσων σταθερής τροχιάς (σιδηρόδρομος).

Ανανέωση στόλου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με ηλεκτρικά ή άλλης πράσινης τεχνολογίας οχήματα.

Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση του στόλου πλοίων κοντινών αποστάσεων και των βαρέων μεταφορών στην προοπτική του πράσινου υδρογόνου.

Ειδική στόχευση στους επαγγελματικούς στόλους (ταξί, φορτηγάκια διανομής/εμπορίου, τουριστικά λεωφορεία, σχολικά λεωφορεία, κλπ) με ενισχυμένο πρόγραμμα κινήτρων για αντικατάσταση οχημάτων με ηλεκτρικά και περιβαλλοντικά φιλικότερα, ειδικά σε ότι αφορά τα βαρέα οχήματα, σε συνδυασμό με πρόγραμμα απόσυρσης. Η επιλογή αυτή μπορεί να αλλάξει την ποιότητα αστικού περιβάλλοντος στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, κλπ) και σε τουριστικούς προορισμούς.

Επέκταση των προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και αναβάθμιση στο πλαίσιο αυτό των δημόσιων μεταφορών σε τοπικό επίπεδο, της επέκτασης των ποδηλατόδρομων και της επέκτασης της χρήσης μορφών μικροκινητικότητας.

Δίκαιη Μετάβαση

Επενδύσεις – Έργα:

Απολιγνιτοποίηση και σχέδιο τοπικής ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης με έμφαση στη γεωργία/κτηνοτροφία και τον αγροτοδιατροφικό τομέα, στις ΑΠΕ και στις ενεργειακές κοινότητες, στην εξοικονόμηση ενέργειας με γενναιότερο πρόγραμμα «Εξοικονομώ». Έμφαση στην επέκταση της μεταποίησης στην περιοχή και στην τεχνολογία, στον πολιτισμό, στην παιδεία και στην υγεία, στα έργα διασυνδέσεων έργα και σύνταξη και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου αποκατάστασης εδαφών (repurposing).

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση

Μεταρρυθμίσεις:

Διαχείριση δασών με υλοποίηση της Εθνικής Δασικής Στρατηγικής με οφέλη και σε επίπεδο ΑΕΠ και εργασίας, προώθηση της δάσωσης και σύγχρονα εργαλεία παρακολούθησης και πρόληψης δασικών πυρκαγιών.

Αποκατάσταση του πλαισίου διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (φορείς διαχείρισης) και ολοκλήρωση των εργαλείων/θεσμών προστασίας τους. Ολοκλήρωση των υποχρεώσεών μας έναντι των ευρωπαϊκών οδηγιών. Καθορισμός των φυσικών περιοχών που έχουν προτεραιότητα αποκατάστασης (υγρότοποι, παράκτια οικοσυστήματα, αποκατάσταση ελεύθερης ροής ποταμών, μολυσμένα εδάφη/ νερά) και χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης.

Κατοχύρωση των γενετικών πόρων της χώρας.

Ολοκλήρωση της οριοθέτησης αιγιαλού και παραλίας και δημιουργία εθνικού σχεδίου για την υλοποίησης τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρεσιών σε αιγιαλό, ρέματα και δάση.

Ενίσχυση της παραμέτρου της κλιματικής ανθεκτικότητας σε όλα τα έργα υποδομών (ως βασική αιρεσιμότητα) και άμεση ολοκλήρωση των περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής και ενσωμάτωση των πορισμάτων τους στην τεχνική και οικονομική παραγωγή.

Επενδύσεις – Έργα

Διαχείριση και κινητροδότηση επιλεγμένων δράσεων οικοανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας σε περιοχές Natura, συμβατών με τα Σχέδια Διαχείρισης και τους Στόχους Διατήρησης των περιοχών αυτών.

Προστασία γεωργικής γης και κατεύθυνση της γεωργικής παραγωγής στις μεθόδους βιολογικής γεωργίας (στόχος 50% της παραγωγής το 2030).

Προσαρμογή και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσα από επενδύσεις στην αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων (αναδασώσεις, αντιπλημμυρικά με αποκατάσταση φυσικών ροών και πλημμυρικών εκτάσεων, αναβίωση υγροτόπων και θαλάσσιων οικοσυστήματων προστασίας ειδών).

Χωρικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Προώθηση ολοκληρωμένου και δημοκρατικού χωρικού σχεδιασμού.

Ολοκλήρωση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων στη βάση των Καλλικρατικών Δήμων με προτεραιότητα τις περιοχές που δέχονται οικιστικές πιέσεις.

Προώθηση του θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού σε περιοχές με αλληλεπικαλυπτόμενες χρήσεις.

Ολοκλήρωση Κτηματολογίου, Δασικών Χαρτών, οριοθέτηση ρεμάτων και φυσικών ροών ποταμών, ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης των περιοχών Natura 2000 αιγιαλού και παραλιών.

Πλήρης ψηφιοποίηση, και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά, σε γεωχωρικά και περιβαλλοντικά δεδομένα.

Ενεργοποίηση των υφιστάμενων νομικών προβλέψεων για την δημιουργία τράπεζας γης, την μεταφορά συντελεστή δόμησης μέσα από την χρήση πόρων του πράσινου ταμείου.

Κυκλική Οικονομία– Διαχείριση αποβλήτων

Μεταρρύθμιση:

Εφαρμογή πλαισίου κινήτρων για την κυκλική οικονομία, δηλαδή: κίνητρα για οικολογικό σχεδιασμό και επανασχεδιασμό προϊόντων και μοντέλων κατανάλωσης, κίνητρα για δράσεις βιομηχανικής συμβίωσης σε επιχειρηματικά πάρκα, κίνητρα προς επιχειρήσεις για χρήση δευτερογενών υλικών, αντίστοιχη προσαρμογή του νόμου δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών που θα δίνει προτεραιότητα σε προϊόντα που έχουν παραχθεί με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επίσης εφαρμογή κίνητρων ανακύκλωσης και αντικινήτρων ταφής στους ΟΤΑ, με αξιοποίηση των μεταρρυθμίσεων 2017-2019, με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων και τις διεθνείς καλές πρακτικές.

Επενδύσεις – Έργα:

Δημιουργία μέσω ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων μονάδων κυκλικής οικονομίας και ελληνικής βιομηχανίας ανακύκλωσης / επαναχρησιμοποίησης υλικών / προϊόντων

Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας / διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων, επικίνδυνων και μη, και αντιμετώπιση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων με ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία σε επίπεδο χώρας.

Μεγάλο πρόγραμμα παροχής εξοπλισμού για τους δήμους και δημιουργίας τοπικών-περιφερειακών υποδομών για την εφαρμογή της χωριστής συλλογής τεσσάρων ρευμάτων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Άμεση προώθηση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Συμπράξεις δημόσιου-αυτοδιοικητικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας για την ανάπτυξη πάρκων ανακύκλωσης και δραστηριοτήτων στον τομέα διαλογής στην πηγή

Εργασία

Μεταρρυθμίσεις:

Ισχυρό σύστημα Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Αποκατάσταση και διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με πλήρη επαναφορά και θεσμική κατοχύρωση των αρχών της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας.

Αύξηση του κατώτατου μισθού και επαναφορά της δυνατότητας καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Επαναφορά του βάσιμου λόγου απόλυσης και αναθεώρηση του πλαισίου περί ομαδικών απολύσεων.

Εφαρμογή σε πιλοτική βάση και μετά από κοινωνικό διάλογο του 35ωρου και της τετραημέρης εργασίας με παράλληλη διατήρηση των μισθών για επιλεγμένους κλάδους: Το κράτος καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί σε μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές για το υπολειπόμενο του 40ώρου/πενθήμερου, με υποχρέωση διατήρησης του νέου ωραρίου για περαιτέρω χρονικό διάστημα. Το μέτρο συνοδεύεται με μελέτη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων σε σχέση κυρίως με τις επιπτώσεις του στην παραγωγικότητα της εργασίας.

Προστασία των εργαζομένων και καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Αναβάθμιση του ΣΕΠΕ σε αυτοτελή Γενική Γραμματεία με ενισχυμένο ρόλο και ενίσχυση σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Βελτίωση, ενίσχυση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την ταχεία διεκπεραίωση θεμάτων εργατικών διαφορών.

Διεύρυνση του πλαισίου προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες μορφές εργασίας. Θεσμικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης (εργολαβικοί εργαζόμενοι, ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, πλατφόρμες εργασίας όπου οι εργαζόμενοι εμφανίζονται ως «συνεργάτες), ώστε να κατοχυρώνονται τα εργασιακά τους δικαιώματά και η βασική αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία..

Ρύθμιση της τηλεργασίας με θεσμικό πλαίσιο που να την κατοχυρώνει ως μισθωτή εργασία από απόσταση με δικαίωμα στην αποσύνδεση και το ωράριο εργασίας και ένταξη της στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Στήριξη της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας με ίσα δικαιώματα όσον αφορά στους μισθούς και στην εργασιακή τους εξέλιξη.

Ανασχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με έμφαση στην πρόληψη και την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων. Καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) και δημιουργία ειδικού φορέα για την ασφάλιση του επαγγελματικού κινδύνου, εφαρμογή των αρχών ΥΑΕ στο Δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, διεύρυνση και ισοτιμία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Θεσμική κατοχύρωση των συνδικαλιστικών διακιωμάτων και ενίσχυση της συνδικαλιστικής λειτουργίας και δράσης, της συμμετοχής των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους στο σχεδιασμό της διαδικασίας της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της δίκαιης μετάβασης με την περιφρούρηση της αυτονομίας και της αυτοτέλειας τους.

Επενδύσεις – Έργα:

Προγράμματα επιδότησης της διατήρησης θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα.

Ενίσχυση της εργασίας των νέων. Ειδικά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης για 50.000 νέους επιστήμονες διάρκειας 24 μηνών, με αυξημένες αμοιβές. Ενίσχυση προγραμμάτων για τους νέους επιστήμονες σε κλάδους αιχμής.

Ενίσχυση των μακροχρόνια ανέργων και των γυναικών. Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 100.000 εργαζόμενους, με έμφαση στις γυναίκες, διάρκειας 12 μηνών με παράλληλη κατάρτιση/επανακατάρτιση.

Προγράμματα επανεκπαίδευσης/ κατάρτισης/ απασχόλησης εργαζόμενων που απολύονται από ρυπογόνες επιχειρήσεις που κλείνουν στις περιοχές που πλήττονται από τη διαδικασία της πράσινης μετάβασης.

Ολοκληρωμένα προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης, επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο και σύνδεσή τους με τα περιφερειακά/τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα.

Η κατάρτιση/επανακατάρτιση αποτελεί σημαντικό μέτρο ενίσχυσης της θέσης του εργαζόμενου στην αγορά εργασίας. Κατά καιρούς μέτρα κατάρτισης χαρακτηρίστηκαν από σπατάλη πόρων με φτωχά ουσιαστικά αποτελέσματα. Προτείνεται οι δράσεις κατάρτισης να προκύπτουν από μελέτες διάγνωσης αναγκών, τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία δημόσιων πανεπιστημίων του ΟΑΕΔ και συλλογικών φορέων εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Πολιτικές στήριξης παραγωγικών και τεχνολογικών δικτύων

Μεταρρύθμιση:

Αναβάθμιση της Αναπτυξιακής Τράπεζας στη βάση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης που είχε διαμορφωθεί με τον ιδρυτικό της νόμο και θέσπιση πλαισίου συνεργασίας με λοιπούς δημόσιους φορείς (Invest in Greece, Οργανισμό Εξαγωγικών Πιστώσεων κλπ). Περιλαμβάνεται η διεύρυνση των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας, η ενίσχυση επενδύσεων υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου η υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων έντασης γνώσης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ειδικά κίνητρα για συνέργειες ΜμΕ και συμμετοχή τους σε clusters, αναμόρφωση των μηχανισμών χρηματοδότησης και εγγυήσεων για τις εξαγωγές των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ανάπτυξη μικροχρηματοδοτήσεων και μεταφορά της διαχείρισης του συνόλου των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Επενδύσεις – Έργα:

Ενίσχυση (και ίδρυση) βιοτεχνικών και τεχνολογικών πάρκων σε περιφερειακό επίπεδο και επιδότηση του κόστους των υποδομών.

Στήριξη των παραγωγικών κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως η αγροδιατροφή με προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό, ενίσχυση με επιδοτούμενους μηχανισμούς πιστοποίησης και αναμόρφωση των μηχανισμών χρηματοδότησης και εξαγωγικών εγγυήσεων.

Μέτρα για την βιομηχανική ανάκαμψη σε κλάδους με δυναμική επιστροφή (ναυπηγεία, χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες) με αξιοποίηση διεθνών συνεργιών, δημόσιων προμηθειών, αρχών κυκλικής οικονομίας και περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών και τήρηση ορίων και προϋποθέσεων.

Βελτίωση των συνθηκών για την βιώσιμη επιχειρηματικότητα, μέσα από την κωδικοποίηση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και την ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών, με στόχο την επιτάχυνση της αδειοδότησης των επενδύσεων σε ένα πλαίσιο ασφάλειας δικαίου και προστασίας του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος.

Μόνιμο και σταθερό πλέγμα χρηματοδοτικών και φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε νέες τεχνολογίες και σύνδεση με έρευνα και καινοτομία.

Αναμόρφωση των μηχανισμών χρηματοδότησης και εγγυήσεων για τις εξαγωγές των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.

Νομοθεσία για περιορισμούς σε αθέμιτο ανταγωνισμό από υπεραγορές εντός πόλεων, και ειδική νομοθεσία για πλατφόρμες εμπορίου, και διευκόλυνση πρόσβασης των καταναλωτών σε προϊόντα ΜμΕ.

Εργαλεία Μικροχρηματοδοτήσεων μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και άλλων μη τραπεζικών ιδρυμάτων.

Ενίσχυση περιβαλλοντικής πιστοποίησης προϊόντων ή/και της παραγωγικής διαδικασίας

Δημόσια Διοίκηση

Μεταρρύθμιση:

Αναβάθμιση του δυναμικού της δημόσιας διοίκησης με προσλήψεις νέων επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης και προσόντων, ψηφιακά καταρτισμένων, μέσω ΑΣΕΠ έναντι ισάριθμων αποχωρήσεων μέσω διαδικασιών εθελουσίας εξόδου.

Επενδύσεις – Έργα

Κατάρτιση στελεχών Δημόσιας Διοίκησης σε πράσινες πολιτικές, νέες τεχνολογίες και ψηφιακό περιβάλλον

Φορολογικά μέτρα

Δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος μέσω της δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών, την πάταξη της φοροδιαφυγής, την μείωση των φόρων κατανάλωσης, την προοδευτική φορολόγηση εισοδημάτων και πλούτου, την κατάργηση των έκτακτων εισφορών, και την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Στόχος είναι το ελληνικό φορολογικό σύστημα να συγκλίνει με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους φορολόγησης εισοδημάτων, επιχειρήσεων και κατανάλωσης, να ενισχυθεί η αναδιανεμητική φύση του και να μειωθούν οι ανισότητες.

Φορολογικά κίνητρα για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.

Έρευνα και Καινοτομία

Η υλοποίηση ενός νέου μοντέλου δίκαιης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς Ανάπτυξης βασίζεται αναπόδραστα στη χρηματοδότηση του ερευνητικού και επιστημονικού οικοσυστήματος, την ενίσχυση του εγχώριου εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, την έμπρακτη ενθάρρυνση και στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη στοχευμένων εμβληματικών δράσεων με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τα εξής:

Προαγωγή της βασικής Έρευνας και Καινοτομίας, στήριξη του ερευνητικού δυναμικού και ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών (capacity building). Η υποστήριξη και ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού και η αναβάθμιση βασικών και κρίσιμων ερευνητικών υποδομών μεγάλης κλίμακας είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική στήριξη της ποιοτικής και ελεύθερης βασικής Έρευνας και την ανάπτυξη επιστημονικής Καινοτομίας. Προτείνεται η ενίσχυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – οργανισμού που ιδρύθηκε το 2016.

Ενίσχυση καινοτόμου επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας νέας γενιάς. Ο παραγωγικός μετασχηματισμός θα στηριχθεί σε νέους τεχνολογικούς και ερευνητικούς τομείς στους οποίους υπάρχει κρίσιμη μάζα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού και επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό αφορά επιμέρους πεδία σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική, η Πληροφορική, η Βιοτεχνολογία, η Φωτονική, τα Προηγμένα Υλικά, η κυκλική οικονομία, η Νανοτεχνολογία και η Θαλάσσια Έρευνα. Οι τομείς αυτοί διαπερνούν οριζόντια παραδοσιακούς πυλώνες της ελληνικής Οικονομίας όπως η Υγεία και τα Φάρμακα, το Περιβάλλον και η Ενέργεια, οι Μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, οι Επικοινωνίες, η Αγροδιατροφή, ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός. Τα Κέντρα Καινοτομίας νέας γενιάς θα έχουν τη μορφή κοινοπραξίας ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις. Ο ιδιωτικός τομέας θα αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των Κέντρων Καινοτομίας και θα παρέχει υπηρεσίες επώασης (mentoring, coaching) στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Ο δημόσιος τομέας θα συμμετάσχει με τη διάθεση κτιριακών υποδομών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στην τεχνογνωσία, ερευνητικές υποδομές και υπηρεσίες R&D από τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η επιλογή μέτρων σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στηρίζεται σε πέντε προτεραιότητες:

-ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης με στόχο την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων

-ενεργοποίηση όλων των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάπτυξη των ΜμΕ σε όλους τους τομείς με ειδική μέριμνα για την αγροτική ανάπτυξη, τις παραγωγικές δραστηριότητες, τη διαχείριση περιβάλλοντος και πολιτισμού/δημιουργικής οικονομίας.

-αξιοποίηση της νεανικής και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία ισχυρής εγχώριας δραστηριότητας στις νέες τεχνολογίες.

-διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων και της πλήρους διαφάνειας στην κατασκευή και χρήση ψηφιακών δεδομένων.

δημιουργία ίσων ευκαιριών και καταπολέμηση των ψηφιακών αποκλεισμών που πλήττουν ιδίως τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Άξονας 1: Δράσεις Ενίσχυσης των ψηφιακών υποδομών

Μεταρρυθμίσεις:

Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τις υποδομές σε ευρυζωνικά δίκτυα (5G, οπτικές ίνες και υποθαλάσσια καλώδια).

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας με ενσωμάτωση των νέων δεδομένων που προκαλούν οι τεχνολογικές εξελίξεις (5G).

Επενδύσεις – Έργα:

Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών σε νησιά και λοιπές απομακρυσμένες περιοχές ώστε να καλυφθεί το 100% της ελληνικής επικράτειας. Τα απαιτούμενα έργα θα υλοποιηθούν με σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Μετάβαση στα ασύρματα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G), με το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων να πραγματοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα. Η δημόσια χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί σε επιλεκτικές παρεμβάσεις για επέκταση του ασύρματου δικτύου 5G στους βασικούς ευρωπαϊκούς μεταφορικούς διαδρόμους (στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών της χώρας), αλλά και την κάλυψη του “χρηματοδοτικού κενού” στις περιοχές που δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον προκειμένου να επιτευχθεί η Πανελλαδική κάλυψη και να στηριχθούν οι μεταφορές.

Επιδότηση υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια (κατοικίες ή επαγγελματικά κτίρια) με στόχο την ενίσχυση της ζήτησης και την επιτάχυνση των αντίστοιχων ιδιωτικών επενδύσεων (Fiber to the Home, Fiber to the Business).

Ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη κρίσιμων κλάδων της ελληνικής οικονομίας (ναυτιλία, αγροτική οικονομία κ.α.).

Άξονας 2: Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης

Μεταρρυθμίσεις:

Πρόγραμμα απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών και παράλληλης ψηφιοποίησης σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, δικαιοσύνη, υγεία, παιδεία κ.α.). Σκοπός είναι η καταγραφή των διαδικασιών, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων απλοποίησης τους (μείωση ενδιάμεσων βημάτων, κατάργηση επικαλύψεων αρμοδιοτήτων) και η διαχείριση δεδομένων με βασικό στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Παράλληλα οι νέες απλουστευμένες διαδικασίες θα ψηφιοποιούνται αποσκοπώντας στην εξασφάλιση ακόμα μεγαλύτερου επίπεδου αποτελεσματικότητας.

Δημιουργία Κεντρικής Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία θα έχει υπό την εποπτεία της όλες τις επί μέρους Διευθύνσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με σκοπό τη διαρκή αναθεώρηση και αναβάθμιση των διαδικασιών επί τη βάση ευρημάτων, παραπόνων και παρατηρούμενων δυσλειτουργιών.

Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των πληροφοριών και των συστημάτων για όλο το φάσμα των ψηφιακών υπηρεσιών.

Επενδύσεις – Έργα:

Ψηφιοποίηση αρχείων και διαδικασιών σε σημαντικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης με έμφαση σε δικαιοσύνη, πολεοδομία, κτηματολόγιο, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, ΟΑΕΔ κ.α., αποσκοπώντας αφενός την καλύτερη οργάνωση των αντίστοιχων υπηρεσιών και την εξοικονόμηση πόρων και αφενός στην βελτιστοποίηση της σχέσης κράτους – πολίτη και την εκμετάλλευση των παραγωγικών δυνατοτήτων και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Σε όρους οργάνωσης η ψηφιακή αναβάθμιση/μετάβαση της κάθε υπηρεσίας θα αποτελέσει ξεχωριστό επιμέρους έργο με χρονοδιαγράμματα, πόρους, στόχους, διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα συστήματα/αναβαθμίσεις κλπ.

Δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων “Διαδικασιών” και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης διαδικασιών – Business Process Management Tools (BPM), με σκοπό τη συστηματική προσέγγιση της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των διαδικασιών Δημοσίων Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων του στενού και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ με στόχο την ψηφιοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών προς τους πολίτες και επιχειρήσεις και την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση χωρίς τη μεσολάβηση υπαλλήλων, με εξαίρεση τα ΑΜΕΑ και τους συνταξιούχους.

Αναβάθμιση δικτύου τηλεϊατρικής – διασύνδεση Νοσοκομείων και Πρωτοβάθμιων δομών Υγείας, αναβάθμιση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ), διασύνδεση νησιών και απομακρυσμένων περιοχών με αποκλειστικές γραμμές, υψηλής ταχύτητας και χωρητικότητας.

Επέκταση χωρητικότητας και αναβάθμιση του G-Cloud. Αποθήκευση στο Δημόσιο Cloud όλων των επί μέρους ψηφιοποιούμενων αρχείων των φορέων του Δημοσίου (Ψηφιοποίηση αρχείων με μια ενιαία κεντρική προδιαγραφή). Σκοπός των παραπάνω είναι η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων, με την οποία το σύνολο των φορέων θα συνδέεται μέσω web εφαρμογών και θα μπορεί να δει μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών για έναν πολίτη ή μια επιχείρηση, ανάλογα φυσικά με τα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε φορέα, με σκοπό την προστασία προσωπικών δεδομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενοποίηση των αριθμών ταυτοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ κοκ).

Πρόγραμμα ενίσχυσης πρωτοβουλιών για τη δημιουργία Δικτύου Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities) σε συνεργασία με τους Δήμους όλης της χώρας. Στόχος είναι η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού (αισθητήρες, κεραίες κ.α.) και η υλοποίηση συστημάτων που βοηθούν την επικοινωνία του δήμου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων οι εφαρμογές των έξυπνων πόλεων υποστηρίζουν τους δήμους σε βασικές διοικητικές και οικονομικές τους λειτουργίες, στη διαχείριση του στόλου των οχημάτων τους (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Μέσα Συλλογής Απορριμμάτων κλπ), στις θέσεις στάθμευσης, στη διαχείριση λειτουργιών όπως η ύδρευση και η άρδευση, ο δημόσιος φωτισμός κλπ.

Επέκταση της τηλεματικής και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ενσωμάτωση νέων μεθόδων συναλλαγών όπως κινητά τηλέφωνα και χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες, μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης των υποδομών των μέσων μεταφορών, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων, των θεάτρων κ.α.

Άξονας 3: Ψηφιακή μετάβαση επιχειρήσεων και εργαζόμενων

Μεταρρυθμίσεις:

Δημιουργία κλαδικών ταμείων (χρηματοδοτικών εργαλείων) στα πρότυπα του EquiFund από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Τα ειδικά ταμεία θα διοχετεύουν πόρους σε επενδύσεις στους τομείς νέων τεχνολογιών (big data, artificial intelligence, internet of things) όσο και στους τομείς που άπτονται της ψηφιοποίησης του Κράτους. Στόχος είναι η ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διείσδυση τοπικών εταιριών στα έργα μετασχηματισμού του Κράτους.

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου ΜμΕ Τεχνολογίας και Πληροφορικής με σκοπό οι εταιρίες που θα ενταχθούν να αποτελέσουν προεγκεκριμένους προμηθευτές του Δημοσίου, ακολουθώντας τους κανόνες του νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Τροποποίηση των ρυθμιστικών κανόνων ώστε να δημιουργηθεί το πλαίσιο και οι δικλείδες ασφαλείας, για τον ανοικτό διαμοιρασμό δεδομένων από το σύνολο του δημοσίου τομέα και οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των δημόσιων δεδομένων.

Δημιουργία ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για νέες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η βιοτεχνολογία, όπου εγείρονται ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ηθικής.

Επενδύσεις – Έργα:

Συνδυασμός σταθερών φορολογικών κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων στις ΜμΕ για υλοποίηση επενδύσεων στον ψηφιακό τομέα. Οι επενδύσεις αυτές θα κατευθυνθούν σε:

Ενσωμάτωση ψηφιακών λογιστικών συστημάτων και συστημάτων αποθεμάτων

Εγκατάσταση εφαρμογών για ψηφιοποίηση λειτουργιών (ανάλογα με τον κλάδο)

Απόκτηση πιστοποιήσεων (τύπου ISO)

Επιδότηση διαδικτυακής παρουσίας επιχειρήσεων (website | eshop)

Δημιουργία κεντρικής πλατφόρμας ψηφιακής αναβάθμισης ΜμΕ υπό τη διαχείριση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων σε συνεργασία με το Enterprise Greece. Αφορά πολύ μικρές και μικρές εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις στις οποίες παρέχεται χρηματοδότηση (άμεση ή έμμεση) για χρήση των υπηρεσιών και εργαλείων της ανωτέρω 1ης μεταρρύθμισης με στόχο την μείωση του κόστους και την απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης των επιχειρήσεων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Ενίσχυση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων για την παραγωγή σύγχρονου οπτικοακουστικού περιεχόμενου για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και προβολή του υλικού σε διεθνείς τουριστικές πλατφόρμες.

Στήριξη των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Πολιτισμού για το πέρασμά τους στη νέα ψηφιακή εποχή (πχ ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών των βιβλιοπωλείων).

Άξονας 4: Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων της κοινωνίας και αποφυγής του κινδύνου αποκλεισμού

Μεταρρυθμίσεις:

Αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα πανεπιστημιακά τμήματα που συσχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και την εθνική στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με έμφαση στα μαθήματα προγραμματισμού και πληροφορικής, σχεδιασμού και δημιουργίας εφαρμογών και συστημάτων, διαχείριση καινοτομίας.

Δημιουργία Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης αποκλειστικά για εργαζομένους και ανέργους, στα πρότυπα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Τα τμήματα θα λειτουργούν με τη συνεργασία ΑΕΙ και ΟΑΕΔ.

Επενδύσεις – έργα:

Ειδικά προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, των αυτοαπασχολούμενων και των ανέργων για αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Την ευθύνη του εκπαιδευτικού υλικού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναλαμβάνουν Δημόσια Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και τις Επαγγελματικές Ενώσεις των ΜμΕ.

Ειδικά προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και των ΟΤΑ σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης και εξοικείωσης για την χρήση του διαδικτύου για συνταξιούχους και πολίτες των μεγαλύτερων ηλικιών σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την συμβολή των ελληνικών πανεπιστημίων.

Εξασφάλιση πρόσβασης στο διαδίκτυο και στις διαδικασίες τηλεκπαίδευσης και τηλεκατάρτισης στις ευπαθείς κοινωνικές (πχ. δικαιούχοι ΚΕΑ) ομάδες ιδιαίτερα στις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος με παιδιά σχολικής ηλικίας, στους άνεργους και στα άτομα που χρήζουν ειδικής φροντίδας και παρακολούθησης. Η παρέμβαση συμπεριλαμβάνει την πλήρη επιδότηση του απαραίτητου εξοπλισμό και διασφάλιση δωρεάν σταθερής ή/και ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Κοινωνική Συνοχή και Ανθεκτικότητα

Η πανδημία απέδειξε τη μεγάλη ανάγκη ενός ισχυρού δημόσιου κοινωνικού κράτους που είχε αποδυναμωθεί από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων. Το δημόσιο σύστημα υγείας και η κοινωνική φροντίδα που παρέχεται από την πρόνοια αναδείχτηκαν σε ασπίδες προστασίας και ασφάλειας των πολιτών.

Για να καταφέρει η ελληνική οικονομία να συμμετέχει σε μια διαδικασία επαναφοράς και προσανατολισμού προς ένα πιο βιώσιμο και δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης θα πρέπει να υλοποιήσει στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης ένα σχέδιο μείωσης των ανισοτήτων και επομένως της ανασφάλειας που θα αποτυπωθεί στην ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων, στην ενίσχυση των δαπανών για την υγεία και την παιδεία και την ενδυνάμωση του προνοιακού κράτους.

Οι επενδύσεις στους παραπάνω τομείς έχουν:

έντονα αναπτυξιακά οφέλη με εξαιρετικά σημαντικές αποδόσεις στο μέλλον

μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες παρέχοντας ασφάλεια στους πολίτες με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες

δημιουργούν το έδαφος για προσωπική και οικογενειακή εξέλιξη

καλλιεργούν τη δημοκρατική συνείδηση και την κουλτούρα μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

ΥΓΕΙΑ

Η πανδημία ανέδειξε την κρισιμότητα και την αναγκαιότητα μιας μεγάλης παρέμβασης με στόχο ένα νέο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Κρίσιμη προϋπόθεση είναι η δραστική αύξηση των δημόσιων δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ (συγκλίνοντας με τον ευρωπαϊκό Μ.Ο. που είναι 7%). Αυτό συνεπάγεται πρωτίστως 15.000 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των μονάδων υγείας, αναμόρφωση του μισθολογίου των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων του ΕΣΥ, ειδικά κίνητρα για τις άγονες και νησιωτικές περιοχές, την αντιστροφή του brain drain των νέων επιστημόνων και τη διασφάλιση της εργασιακής προοπτικής των σημερινών συμβασιούχων.

Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στον τομέα της Υγείας ακολουθεί 3 άξονες:

Άξονας 1: Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας – Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών του ΕΣΥ – αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

Μεταρρυθμίσεις:

Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, με δίκτυο 380 Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ).Ανάπτυξη πολυδύναμων Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου 24ωρης λειτουργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Δίκτυο ολοκληρωμένης υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας στην κοινότητα από τις δομές ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ) σε συνέργεια με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), και τις δομές κοινωνικής πρόνοιας των δήμων (Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Κοινότητας, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦΑμεΑ, ΚΔΑΠΑμεΑ κλπ.). Κάλυψη των νέων αναγκών που δημιουργεί η πολλαπλή (υγειονομική-οικονομική-κοινωνική) κρίση.

Κινητές Μονάδες Υγείας για υπηρεσίες ΠΦΥ με έμφαση σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές για ολοκληρωμένη υγειονομική φροντίδα πολιτών που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας και δυσκολία πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας

Αναβάθμιση της δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας με έμφαση στον παιδικό πληθυσμό Καθιέρωση του «οικογενειακού οδοντιάτρου» και του «οδοντιάτρου υπηρεσίας υπαίθρου» στα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας.

Ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών Αποθεραπείας και Αποκατάστασης σε συνέργεια με τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στους δήμους και τις περιφέρειες

Σχολική και προσχολική υγεία με προσλήψεις σχολικών νοσηλευτών σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα της χώρας, με προτεραιότητα σε εκείνα που φιλοξενούν ανάπηρους μαθητές και τις δομές ειδικής αγωγής

Γηριατρική και ανακουφιστική φροντίδα και φροντίδα σε άτομα με άνοια και Altzheimer με εκτεταμένο δίκτυο κινητών μονάδων στους δήμους και τις Περιφέρειες

Ανάπτυξη διευρυμένου δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Δημόσιες Πολιτικές για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων – ενίσχυση μορφών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ) για την κοινωνική επανένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων

Αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Συγκρότηση σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης των μεταδοτικών νοσημάτων, αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη των υπηρεσιών του ΕΟΔΥ, ενίσχυση των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας

Δημιουργία Οργανισμού Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ) για την αξιολόγηση των νέων φαρμάκων, εμβολίων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των σύγχρονων διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων

Ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου (πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία, πρόσβαση στην Ιατρική Ακριβείας, φροντίδα τελικού σταδίου), μέσω του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών (ΕΙΝΕ)

Δημόσιες υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πολιτικές ενίσχυσης του φυσιολογικού τοκετού και του μητρικού θηλασμού

Επενδύσεις – Έργα

Κατασκευή νέων νοσοκομείων (Αττική και Περιφέρεια)

Ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων, KY, ΚΕΦΙΑΠ, Δομών Ψυχικής Υγείας και λοιπών δημόσιων δομών υγείας.

Προμήθεια πλωτών ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών των νησιωτικών περιοχών

Εξοπλισμός όλων των Κέντρων Υγείας για άμεση παρέμβαση σε έκτακτα περιστατικά.

Άξονας 2: Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα του Τομέα Υγείας

Επενδύσεις – Έργα

Εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις κτιριακές υποδομές

Ανανέωση του στόλου του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα χαμηλών ρύπων και προμήθεια «πράσινων» οχημάτων για όλες τις κινητές μονάδες εξωνοσοκομειακής παρέμβασης

Πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στις δομές υγείας (νοσοκομειακών, υπολειμμάτων τροφών, απόβλητα διαχείρισηςκορωνοϊού κλπ)

Άξονας 3: Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Τομέα Υγείας

Μεταρρυθμίσεις

Καθολική εφαρμογή του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ), σε διασύνδεση με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και τα Μητρώα Ασθενών

Ολοκληρωμένη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα και δομές του συστήματος υγείας προς ανταλλαγή πληροφοριών και πρωτοκόλλων

Επενδύσεις – Έργα

Χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στις ιατρικές πράξεις (ρομποτική, 5G)

Πρόγραμμα εφαρμογής της τηλεϊατρικής

Κοινωνική Πρόνοια – Αλληλεγγύη

Η πανδημία απέδειξε ότι το ισχυρό προνοιακό κράτος είναι αναγκαίο για την κοινωνική πλειοψηφία και όχι μόνο για την ακραία φτώχεια. Οι δαπάνες της πρόνοιας είναι αναπτυξιακές και αφορούν τομείς έντασης εργασίας. Σήμερα είναι 2% του ΑΕΠ. Οφείλουν να συγκλίνουν στον Μ.Ο. της ΕΕ, 4,1% την επόμενη τριετία.

Οι πολιτικές της κοινωνικής πρόνοιας περιλαμβάνουν παροχές και υπηρεσίες στην κοινότητα οι οποίες δρουν αλληλοσυμπληρούμενες με τις υπηρεσίες υγείας, παρέχοντας ολιστική φροντίδα στον πολίτη. Για αυτό απαιτείται η δημιουργία ενός Δημόσιου Βραχίονα Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα συντονίζει και θα ελέγχει ψηφιακά τις δράσεις του κράτους και των εποπτευομένων του φορέων με εκείνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Αυτός ο Δημόσιος Βραχίονας θα διασυνδέει τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του δημόσιου και ιδιωτικού μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Εθνικού Μηχανισμού.

Το Σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία θα χρηματοδοτήσεις μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις των παρακάτω Αξόνων:

Άξονας 1: Αξιοπρεπής διαβίωση και κατοικία

Μεταρρυθμίσεις

Νέο Κοινωνικό Εισόδημα: Παρέχεται σε νοικοκυριά των οποίων το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης τίθεται σε κίνδυνο. Είναι εξέλιξη του Εισοδήματος Έκτακτης Ανάγκης και συνδυάζεται με την πρόσβαση σε βασικά αγαθά (στέγη, ρεύμα, νερό, internet) και την προώθηση στην αγορά εργασίας. Χορηγείται ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια του προηγούμενου φορολογικού έτους. Δεν αφορά μόνον τους ακραία φτωχούς, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Επενδύσεις – Έργα

Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης οικιστικού αποθέματος σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές με ολοκληρωμένα προγράμματα συνδρομής στους κατοίκους

Πρόγραμμα δημιουργίας νέων δομών άμεσης προσωρινής στέγασης (για αστέγους, άτομα και οικογένειες, κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, θύματα εμπορίας ανθρώπων κλπ).

Άξονας 2: Σύστημα Υποστήριξης Παιδιού – Νέων – Γυναικών – Ηλικιωμένων – ΑΜΕΑ

Μεταρρυθμίσεις

Καθολικό σύστημα υποστήριξης του παιδιού και κάθε εργαζόμενης και άνεργης μητέρας από τη γέννηση του παιδιού μέχρι την ενηλικίωσή του με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος

Νέες παροχές ανατροφής παιδιών προσχολικής ηλικίας (0-4 ετών)

Διεύρυνση παροχών για παιδιά σχολικής ηλικίας με σχολικά γεύματα και δωρεάν voucher για εκτός σχολείου αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των παιδιών

Πλήρης κάλυψη, με Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ των παιδιών υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Ηλεκτρονικό πάσο αναπήρου συνδεδεμένου με τον ηλεκτρονικό του φάκελο, για άμεση πρόσβαση σε μεγάλο εύρος υπηρεσιών και παροχών

Υπηρεσία εντοπισμού και τηλεειδοποίησης για τους ηλικιωμένους όπου θα μπορούν να προσφεύγουν όλο το 24ωρο

«Προσωπικός βοηθός αναπήρου» με στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση των αναπήρων

Επενδύσεις – Έργα

Δημιουργία 380 Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας (ΚΕΣΟΙΠ), του σημαντικότερου νέου θεσμού παιδικής προστασίας στην κοινότητα και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας

Πιλοτικό πρόγραμμα μετατροπής 20 γειτονιών πόλεων σε προσβάσιμες για όλους

Δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης (ΣΥΔ και ΣΑΔ)

Δημιουργία 380 Κέντρων Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) σε ισάριθμους δήμους, συνδεδεμένα με τα Κέντρα Κοινότητας που συντονίζουν προνοιακές υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος διαμορφώνει ένα ευνοϊκό δημόσιο χώρο για την ανάπτυξη ενός άλλου κοινωνικού ρόλου της Παιδείας.

Μεταρρυθμίσεις

«Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης»: Αν και η ψηφιακή εκπαίδευση δεν είναι υποκατάστατο της δια ζώσης εκπαίδευσης, εντούτοις πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά: Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει:

Αναμόρφωση και προσαρμογή των προγραμμάτων και του περιεχομένου σπουδών, από το δημοτικό έως το Λύκειο. Δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προσαρμογή του περιεχομένου σπουδών στα θέματα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Δημιουργία δημόσιας, δωρεάν και ασφαλούς πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με καθολικότητα πρόσβασης.

Αυτονομία Πανεπιστημιακών δικτύων και ψηφιακών υπηρεσιών.

«Τεχνολογική και Επαγγελματική Εκπαίδευση»: Συνολικός επανασχεδιασμός της δημόσιας επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων (Reskill and upskill) στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας.

«Εμπλουτισμός Σχολικού Προγράμματος»

Ξένες γλώσσες και σχολικό πρόγραμμα: Με την ολοκλήρωση της 12ετούς εκπαίδευσης παρέχεται κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία θεμάτων αλλαγής συμπεριφοράς στα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης με σκοπό την προετοιμασία πολιτών της νέας εποχής (πχ υποχρέωση ανακύκλωσης χαρτιού ανά σχολική δομή, υποδομές “σχολικής” κομποστοποίησης από υπολείμματα τροφών – βιοαποβλήτων κλπ)

Δημιουργία ειδικών προπαρασκευαστικών τάξεων για τα προσφυγόπαιδα, προγράμματα ελληνομάθειας και εγκοινωνισμού για τον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό και αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Επενδύσεις – Έργα

Σχολικές Κτιριακές Υποδομές: Η πανδημία ανέδειξε την κτηριακή ανεπάρκεια και ακαταλληλότητα των σχολείων. Στόχος του προγράμματος της αναβάθμισης των σχολικών κτιριακών υποδομών είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας του κτιριακού αποθέματος απέναντι σε κάθε κίνδυνο (υγειονομικοί κίνδυνοι, κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές, σεισμοί), η ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση και η μείωση των μαθητών ανά τάξη. Το Σχέδιο περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων σχολικών κτιρίων ώστε να επιλύονται ταυτοχρόνως προβλήματα γήρανσης των κτιριακών υποδομών, με παρεμβάσεις i) βιοκλιματικού εξοπλισμού και ενεργειακής αναβάθμισης, ii) αντισεισμική θωράκιση, iii) δημιουργίας κατάλληλων χώρων οριζόντιων δραστηριοτήτων (αθλητισμός, πολιτισμός, εργαστήρια κλπ).

Πρόγραμμα κατασκευής νέων κτιριακών υποδομών (προσχολική αγωγή, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ειδική αγωγή).

Φοιτητικές Εστίες: Πρόγραμμα τριπλασιασμού φοιτητικών Κατοικιών (στόχος 50.000 θέσεις / σημερινή κατάσταση 15.000) στο πρότυπο του σχεδιασμού που είχε ξεκινήσει επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωμένη δημόσια φοιτητική στέγη σήμερα χαρακτηρίζεται ανεπαρκής. Το 60 – 65% των φοιτητών σπουδάζει σε περιφέρεια άλλη από αυτή της οικογενειακής στέγης ενώ οι διατιθέμενες «κλίνες» δεν είναι παραπάνω από 15.000.

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός εξοπλισμού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης : Ψηφιακός, τεχνολογικός εξοπλισμός, υλικοτεχνική υποδομή.

Εκπαίδευση των εκπαιδευτών της ψηφιακής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου των εκπαιδευτικών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τον τομέα του Πολιτισμού περιλαμβάνει:

Μεταρρυθμίσεις

Ολοκληρωμένο Μητρώο δημιουργών, καλλιτεχνών, τεχνικών και γενικά των εργαζομένων του Πολιτισμού

Συνολική ρύθμιση του εργασιακού πεδίου στον χώρο του Πολιτισμού

Ρύθμιση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Ενιαία εθνική στρατηγική για τα οπτικοακουστικά μέσα και τον κινηματογράφο. Στήριξη της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής, καθώς και της διεθνούς προβολής και διανομής της σε κινηματογραφικές αίθουσες και διαδικτυακές πλατφόρμες. Προσέλκυση διεθνών παραγωγών που θα καταστήσουν τη χώρα διεθνές κέντρο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων με όρους δημιουργίας προστιθέμενης αξίας (κίνητρα για κινηματογραφικές/τηλεοπτικές παραγωγές, studio, post production, Film Offices).

Αναδιοργάνωση της μουσειακής πολιτικής και της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων εντός του υπουργείου Πολιτισμού.

Επενδύσεις – Έργα

Ταμείο Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για τις μεσαίες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα με:

μικροπιστώσεις

παροχή κεφαλαίου κίνησης

εγγυοδοτικά προγράμματα

προγράμματα επιχειρηματικών συμμετοχών

υποστήριξη για ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Creative Europe

Προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε εμβληματικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς (Ακρόπολη, Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, Μνημεία και Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, Δήλος κλπ).

Πρόγραμμα αναβάθμισης των εισόδων και των υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Ριζική ανανέωση των πωλητηρίων και των πωλητέων ειδών μέσω της σύνδεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς με το design και τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία.

Πρόγραμμα νέων πόλων έλξης πολιτιστικού τουρισμού στη στεριά και τη θάλασσα (ανάδειξη νέων επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, δίκτυο ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων).

Πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης των Μουσείων, των κρατικών θεάτρων και χώρων Πολιτισμού και των δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών. Επέκταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών (εφαρμογές ξενάγησης, εικονικής περιήγησης, επαυξημένης πραγματικότητας κλπ).

Πρόγραμμα θωράκισης των μνημείων και των μουσείων απέναντι στις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή.

Πρόγραμμα φυσικής και ψηφιακής προσβασιμότητας ανάπηρων και εμποδιζόμενων ατόμων στους χώρους Πολιτισμού.

Πρόγραμμα χρηματοδότησης εικαστικών έργων και παρεμβάσεων στο αστικό τοπίο.

Ανάπτυξη των Περιφερειών των Πόλεων και της Υπαίθρου

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αντιλαμβάνεται την τοπικότητα και την ενίσχυση της εθνικής εδαφικής συνοχής, τη μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και την αναζωογόνηση της υπαίθρου, την άρση των εμποδίων λόγω νησιωτικότητας και ορεινότητας ως κεντρικούς στόχους στο πλαίσιο της συνολικός Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής.

Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τους τοπικούς πληθυσμούς να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν τον αναπτυξιακό τους σχεδιασμό, να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και να επιτύχουν τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και με τις άλλες χρηματοδοτικές πηγές (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακά Προγράμματα 2021-2027).

Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταρρυθμίσεις:

Ίδρυση Τράπεζας Αγροτικής Γης και ενεργοποίηση του – συσταθέντος επί ΣΥΡΙΖΑ – Οργανισμού Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισμών αγροτικού χαρακτήρα ως μη κερδοσκοπικού φορέα υπό τον έλεγχο του Δημοσίου με την παραχώρηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δημοσίου.

Νομοθετικές ρυθμίσεις στο κληρονομικό δίκαιο για τη διαδοχή γης

Σχέδιο χρήσης παραγωγικών αγροτικών γαιών για παραγωγικούς, πειραματικούς, ερευνητικούς σκοπούς με προτεραιότητες στις συνεργατικές και κοινωνικές μορφές αξιοποίησής τους, ιδίως από νέους

Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη των υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών

Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Agrologistics (EKAgL) με δορυφορικές μονάδες σε στρατηγικά σημεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εθνικό σχέδιο ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής με σύντομες αλυσίδες αξίας (short value chains) και μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σύνδεσή της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό.

Προσαρμογή και εφαρμογή Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών συστημάτων ποιότητας για την διασφάλιση και προαγωγή της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με προστασία της προέλευσης και της ταυτότητάς της

Βελτίωση του εθνικού πλαισίου για την ανασύνταξη των συνεταιρισμών, ανάπτυξη των ομάδων παραγωγών και κοινωνικής οικονομίας.

Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ

Συγκρότηση τοπικών συμμετοχικών σχεδίων διαχείρισης του αρδευτικού ύδατος σε επίπεδο Υδατικού Συστήματος

Επενδύσεις – Έργα:

Δημιουργία one-stop Κέντρων Ψηφιακής Καινοτομίας για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Αναβάθμιση Ευρυζωνικών δικτύων όλων των αγροτικών περιοχών για γρήγορη σύνδεση σε διαδικτυακές υπηρεσίες και υποδομές

Πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας στην φυτική και την ζωική παραγωγή

Ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων και φορολογικών κινήτρων υπέρ των νέων αγροτών

Πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης για την έξοδο και αντικινήτρων για την παραμονή των άνω των 55 ετών στη γεωργία.

Ανάπτυξη «Cluster Αγροδιατροφής και Κέντρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» στις Περιφέρειες με συμμετοχή του αγροτικού τομέα και συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Εκπόνηση ειδικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της απώλειας τροφίμων, πρόληψης και μείωσης της σπατάλης τροφίμων.

Ένα διαχρονικό πρόβλημα που δυσχεραίνει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο είναι η απουσία δεικτών και ποιοτικών στοιχείων που να προσφέρουν σε τακτική βάση το σύνολο της πληροφορίας για τις Περιφέρειες. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τόσο σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και σε επιστημονικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Μεταρρυθμίσεις:

Ενίσχυση της Εθνικής Στατιστικής Αρχής για την εναρμόνιση του συνόλου των δεδομένων σε επίπεδο περιφερειών, την βελτίωση της ποιότητας και τη διεύρυνση της θεματικής κάλυψης των δεικτών.

Ίδρυση Ταμείου Περιφερειακών και Τοπικών Αναπτυξιακών Σχεδίων με διακριτό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση Περιφερειών και Δήμων. Βασικοί στόχοι του Ταμείου είναι: α) η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, β) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και γ) η άρση των εμποδίων και η δημιουργία κινήτρων για την εγκατάσταση, κυρίως των νέων σε πόλεις και οικισμούς της περιφέρειας. Η κάθε Περιφέρεια θα μπορεί να καταθέτει ένα Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο προς χρηματοδότηση, το οποίο θα αποτελεί προϊόν διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο και θα αφορά τους ακόλουθους άξονες:

Υποδομές – Οδικές , Λιμενικές , Περιβαλλοντικές

Βελτίωση, μέσω έξυπνων δικτύων και συστημάτων, της υδροδότησης και άρδευσης σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μείωση των απωλειών στα δίκτυα, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βέλτιστη χρήση νερού.

Ολοκλήρωση όλων των έργων συλλογής και αποχέτευσης αστικών λυμάτων μέσω και του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων και προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υδάτων σε στοχευμένους τομείς και περιοχές (άρδευση αστικού πρασίνου, βιομηχανία, λιμένες).

Έργα διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων

Επενδυτικό πρόγραμμα τοπικών υποδομών για την πολιτική προστασία και την στήριξη του πρωτογενούς τομέα (αντιπλημμυρικά, αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά, αγροτικοί δρόμοι) με ιδιαίτερη μέριμνα στις λύσεις που βασίζονται στη φύση.

Υποδομές για τη βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Ολοκλήρωση δικτύου υποδομών μεταφορών με έμφαση στην κάλυψη κενών στις συνδέσεις μεταξύ λιμανιών, αεροδρομίων, βιομηχανικών-τουριστικών-πολιτιστικών ζωνών και του βασικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων.

Περιφερειακά Κέντρα Logistics

Εξοικονόμηση Ενέργειας & Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ενίσχυση ίδρυσης Ενεργειακών Κοινοτήτων για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ με τη συμμετοχή και την πρωτοβουλία των Δήμων

Ενίσχυση Πιλοτικών Προγραμμάτων «Πράσινο Χωριό», «Πράσινο Νησί», «Πράσινη Γειτονιά»

Νησιωτικότητα (αφορά αποκλειστικά τις νησιωτικές Περιφέρειες)

Πρόγραμμα «Μεταφορικό Ισοδύναμο για επιχειρήσεις και κατοίκους»

Πρόγραμμα «Οικονομικά Προσιτή Κατοικία» – Δίκτυο Οικιστικών Μονάδων για μη έχοντες, δημόσιους λειτουργούς και φοιτητές σε περιοχές με έλλειψη στέγης.

Επιχειρηματικότητα – Εξωστρέφεια – Καινοτομία

Δημιουργία περιφερειακών Πάρκων Καινοτομίας , Τεχνολογίας (π.χ Πάρκο Αγροτικής Καινοτομίας, Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο).

Ενίσχυση κοινών έργων επιμελητηρίων – τοπικών επιχειρήσεων με πανεπιστήμια – ερευνητικά κέντρα

Ενίσχυση έργων δικτύωσης μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων – δημιουργία cluster, κοινές υποδομές πιστοποίησης τοπικών προϊόντων

Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση Πόλεων και Χωριών

Πιλοτική Πρόγραμμα «Έξυπνο Χωριό» με έξυπνες μορφές κινητικότητας, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ευρυζωνικά δίκτυα, νέες μορφές κοινωνικών υποδομών (κινητές μονάδες υγείας, κινητές βιβλιοθήκες κ.α)

Εκτεταμένα προγράμματα αναπλάσεων στα μεγάλα και μεσαία αστικά κέντρα, με δικαιούχους τους ΟΤΑ, και ειδικές πρόνοιες για την διατήρηση των ιδιαίτερων πολυλειτουργικών χαρακτηριστικών των κέντρων των πόλεων στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή των τοπικών παραγωγικών φορέων, οργανώσεων πολιτών και κατοίκων.

Ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (προγράμματα υποδομών που διευκολύνουν την κίνηση πεζών, ΑΜΕΑ, ποδηλάτων κλπ).

Αναβάθμιση τοπικών αγορών – Υλοποίηση Προγραμμάτων στα πρότυπα του Προγράμματος «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»

Ανάπτυξη Τουριστικού Κεφαλαίου και Αναζωογόνηση του Ιστορικού Κτιριακού Αποθέματος.

Ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμός, καταδυτικός κ.α)

Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για την αποκατάσταση και επανάχρηση νεότερων μνημείων, διατηρητέων κτιρίων και κτιρίων με ιστορική αξία.

Αντιμετώπιση του προβλήματος των εγκαταλελειμμένων κτιρίων (παρεμβάσεις από δημοτικές και κρατικές αρχές σε ετοιμόρροπα νεότερα μνημεία και διατηρητέα κτήρια).


ΣΧΟΛΙΑ