Πολιτική

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Πάγωσε» τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό του Νίκου Παππά

Νίκος Παππάς

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς


Προς νέα παράταση οδεύει η υποχρέωση των δημόσιων φορέων για ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων τους. Κι αυτό μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να «ακυρώσει ως μη νόμιμο», όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές, τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παππά για την ηλεκτρονική έκδοση διοικητικών πράξεων και εγγράφων των υπουργείων και των φορέων του Δημοσίου τομέα, όπως και των Ν.Π.Δ.Δ., των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών Αρχών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των ΟΤΑ.

Το Ζ΄ κλιμάκιο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου ήλεγξε τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για το διεθνή ανοικτό διαγωνισμό και έκρινε μη νόμιμή την ανάθεση του έργου στη μοναδική σύμπραξη που συμμετείχε στο διαγωνισμό που είναι η «ΟΤΕ Α.Ε.- ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε-UNISYSTEMS A.E.».

Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσαν ότι δεν έγινε «βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής υποψήφιας αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, με συνέπεια να μην εξειδικεύεται προσηκόντως το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και να μην προκύπτει σαφώς ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αποκλίσεις, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι δεν αναδεικνύονται τα συγκεκριμένα εκείνα στοιχεία του φακέλου του διαγωνιζομένου που αξιολογήθηκαν από την επιτροπή και οδήγησαν στην αποδοχή της τεχνικής προσφοράς».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Υπ. Ψηφ. Πολιτικής για Ελεγκτικό Συνέδριο: «Κανένας διαγωνισμός δεν ακυρώθηκε»


ΣΧΟΛΙΑ