Άρθρα

Άμεση Ανάλυση: Τι συμβαίνει με τις μετοχές των Aegean, Cenergy, ΔΕΗ, Ιντρακόμ, Mytilineos, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
Ο επικεφαλής της Vitalfinance Γιάννης Γιαπράκης

Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance


Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 27/28-10-22

Γενικός Δείκτης

Ανάλυση με το κλείσιμο της 27/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 804 μονάδων.

Δεν άλλαξε κάτι στην τεχνική εικόνα του ΓΔ. Η διόρθωση εξακολουθεί να διατηρεί τα ήπια χαρακτηριστικά. Παραμένει πιθανότερο το ενδεχόμενο η ανοδική κίνηση που άρχισε από το χαμηλό στα τέλη Σεπτεμβρίου να είναι το πρώτο σκέλος από μια νέα ανοδική κίνηση. Η πλήρης επιβεβαίωση της παραπάνω εκτίμησης θα έρθει με την υπέρβαση των 903 μονάδων.

FTSE25

Ανάλυση με το κλείσιμο της 27/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 1934 μονάδων.

Η τεχνική εικόνα του δείκτη είναι παρόμοια με αυτή του ΓΔ.

ΔΤΡ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 27/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 515 μονάδων (κλείσιμο).

Παραμένει υπό την πίεση της πολύ σημαντικής αντίστασης στις 600 μονάδες διατηρώντας τις στηρίξεις του ΕΜΑ200 και ΕΜΑ50 ο τραπεζικός δείκτης. Κύριο στόχο αποτελεί η υπέρβαση της αντίστασης στις 600 μονάδες που αλλάζει την τεχνική εικόνα του δείκτη.

Aegean (ΑΡΑΙΓ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 27/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 4,44€ (κλείσιμο).

Συνέχισε ανοδικά η μετοχή προς επίτευξη του στόχου του σχηματισμού διπλού πυθμένα που βρίσκεται στα 5,22€. Εμπόδια στην επίτευξη του στόχου αποτελούν η αντίσταση στα 4,98€ και ο ΕΜΑ200.

Cenergy (CENER)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 27/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ γίνεται καθοδική, με διάσπαση των 2,60€ (κλείσιμο).

Η μετοχή μετά την υπέρβαση του ΕΜΑ200 έφτασε να κλείσει ακριβώς πάνω στην αντίσταση στα 2,94€. Αναμενόμενη η μικρή υποχώρηση από την πίεση της αντίστασης αυτής αφού τυχόν υπέρβασή της αλλάζει την μακροπρόθεσμη τεχνική εικόνα της μετοχής λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση αυτή θα ολοκληρωθεί ένας μεγάλος σχηματισμός διπλού πυθμένα.

ΔΕΗ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 27/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 5,325€ (κλείσιμο).

Η μετοχή αφού πέτυχε τον ανοδικό στόχο του τοπικού σχηματισμός ανάποδου ΩΚΩ συνέχισε ανοδικά και μετά την υπέρβαση της κατερχόμενης Κ έφτασε στην πολύ σημαντική αντίσταση στα 6,20€, υπέρβαση της οποίας αλλάζει την μακροπρόθεσμη τεχνική εικόνα της μετοχής. Αναμενόμενη η μικρή υποχώρηση από την επαφή με την αντίσταση που δεν ακυρώνει την προσπάθεια υπέρβασής της που βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 27/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 8,50€ (κλείσιμο).

Η μετοχή έχασε οριακά το επίπεδο των 9,25€ χωρίς όμως κάποια άλλη σηματοδότηση. Διατηρεί ενεργό τον ανοδικό σχηματισμό διπλού πυθμένα και κινείται προς επίτευξη του στόχου του σχηματισμού που βρίσκεται στα 9,67€ (παρά την τελευταία διορθωτική συνεδρίαση) ενώ τελευταίο εμπόδιο αποτελεί ο ΕΜΑ200 που φαίνεται ότι ασκεί πίεση στην τιμή της μετοχής.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΙΝΤΚΑ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 27/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 1,526€ (κλείσιμο).

Η μετοχή έχει ολοκληρώσει ένα καθοδικό σχηματισμό τριπλής κορυφής που έχει καθοδικό στόχο στα 1,52€ ο οποίος έχει ήδη επιτευχθεί. Αποτέλεσμα της επίτευξης του καθοδικού στόχου της τριπλής κορυφής ήταν να εμφανιστεί μια ανοδική αντίδραση με την οποία ανακτήθηκε αρχικά το επίπεδο των 1,57€ και στη συνέχεια επιτεύχθηκε η υπέρβαση των ΕΜΑ50 και ΕΜΑ200 και της αντίστασης στα 1,675€. Στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις η μετοχή έχασε την ανοδική δυναμική και υποχώρησε χαμηλότερα του ΕΜΑ50 καθιστώντας την μεσοπρόθεσμη τάση ουδέτερη.

MYTILINEOS (ΜΥΤΙΛ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 27/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 14,55€ (κλείσιμο).

Η μετοχή αφού πέτυχε τον ανοδικό στόχο του σχηματισμού ανάποδου ΩΚΩ προχώρησε σε μια αναμενόμενη ήπια διόρθωση. Διατηρεί την ανοδική δυναμική να ανακάμψει και να φτάσει μέχρι την περιοχή των 18€.

ΟΠΑΠ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 27/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 12,75€ (κλείσιμο).

Παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες η τιμή της μετοχής αρνείται πεισματικά να υπερβεί τον ΕΜΑ50 και να σηματοδοτήσει την αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης. Με τη στήριξη του ΕΜΑ200 και όσο διατηρείται αυτή, η προσπάθεια θα συνεχίζεται.

ΟΤΕ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 27/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 14,97€ (κλείσιμο).

Η μετοχή έχει πετύχει αρκετά θετικά βήματα τις τελευταίες εβδομάδες που μεταβάλλουν την μακροπρόθεσμη προοπτική. Πέτυχε την υπέρβαση της αντίστασης στα 14,92€, της διπλής αντίστασης στα 15,66-73€ και του ΕΜΑ50 καθώς και νέο υψηλό κλείσιμο 20 ημερών. Επιπλέον ολοκλήρωσε ανοδικό σχηματισμό ανάποδου ΩΚΩ που έχει ανοδικό στόχο στα 17,46€. Η συνέχιση της ανοδικής κίνησης για επίτευξη του ανοδικού στόχου σχεδόν επιβεβαιώνεται με υπέρβαση του επιπέδου των 16,02€.

DAX

Ανάλυση με το κλείσιμο της 28/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 12172 μονάδων (κλείσιμο).

Όπως ήταν αναμενόμενο η τιμή του δείκτη κινήθηκε ανοδικά και κατάφερε με σχετική άνεση να υπερβεί τον ΕΜΑ50 και την αντίσταση στις 12831 μονάδες. Παραμένει ενεργός ο σχηματισμός διπλού πυθμένα που έχει ανοδικό στόχο στις 13515 μονάδες. Πιθανή η συνέχεια της ανοδικής κίνησης προς επίτευξης του ανοδικού στόχου και πιθανής δοκιμής υπέρβασης του ΕΜΑ200.

DOW JONES

Ανάλυση με το κλείσιμο της 28/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 29202 μονάδων (κλείσιμο).

Ο δείκτης πέτυχε τον ανοδικό στόχο (32265 μονάδες) του σχηματισμού διπλού πυθμένα που ενεργοποιήθηκε με την υπέρβαση 30455 μονάδων και ταυτόχρονα κατάφερε να υπερβεί και τη συνδυασμένη αντίσταση ΕΜΑ200 και 32632 μονάδων. Το κλείσιμο της εβδομάδας ακριβώς πάνω στην κατερχόμενη Κ δημιουργεί κάποιες πιθανότητες για μια διόρθωση που αν δεν φτάσει στη διάσπαση του ΕΜΑ50 δεν αλλάζει την τεχνική εικόνα.

NASDAQ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 28/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση του ΕΜΑ50 και σε καθοδική με διάσπαση των 10692 μονάδων (κλείσιμο).

Ο δείκτης αντέδρασε ανοδικά από το χαμηλό των 120 ημερών (10440 μονάδες) και κατάφερε την υπέρβαση του επιπέδου των 11127 μονάδων που πλέον θεωρείται επιβεβαιωμένη στήριξη. Επιπλέον πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 20 ημερών καθιστώντας την μεσοπρόθεσμη τάση ουδέτερη. Η οριστική σηματοδότηση για αντιστροφή της κατεύθυνσης του δείκτη σε ανοδική θα έρθει με την υπέρβαση του ΕΜΑ50 και την ολοκλήρωση – ενεργοποίηση ενός αντιστρεπτικού σχηματισμού ανάποδου ΩΚΩ που βρίσκεται υπό κατασκευή.

S&P 500

Ανάλυση με το κλείσιμο της 28/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 3577 μονάδων (κλείσιμο).

Ο δείκτης αντέδρασε ανοδικά από το χαμηλό των 120 ημερών (3491 μονάδες) και πέτυχε διαδοχικά νέο υψηλό κλείσιμο 20 ημερών και υπέρβαση του ΕΜΑ50 καθιστώντας την μεσοπρόθεσμη τάση ανοδική. Ταυτόχρονα ολοκλήρωσε έναν χαμηλής αξιοπιστίας αντιστρεπτικό σχηματισμό ανάποδου ΩΚΩ που έχει ανοδικό στόχο στις 4030 μονάδες.

EUR-USD

Ανάλυση με το κλείσιμο της 28/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 0,969$ (κλείσιμο).

Η ισοτιμία αφού βρήκε ισορροπία στην περιοχή των 0,95$ όπου και πέτυχε νέο χαμηλό 120 ημερών (0,954$) στη συνέχεια αντέδρασε ανοδικά. Η ανοδική αντίδραση τεχνικού χαρακτήρα αρχικά στην εξέλιξή της έφερε την υπέρβαση του ΕΜΑ50 και την επίτευξη νέου υψηλού κλεισίματος 20 ημερών με αποτέλεσμα την αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική. Επιπλέον ενεργοποιήθηκε αντιστρεπτικός σχηματισμός διπλού πυθμένα που έχει ανοδικό στόχο στα 1,046$. Παρά την διόρθωση των τελευταίων ημερών ο σχηματισμός και ο ανοδικός στόχος παραμένει ενεργός.

APPLE

Ανάλυση με το κλείσιμο της 28/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 138.3$ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση αντιστράφηκε και η μετοχή βρίσκεται πλέον σε πορεία επίτευξης του ανοδικού στόχου στα 159,1$. Πέτυχε την υπέρβαση της σημαντικής αντίστασης στα 150,6$ καθώς και των ΕΜΑ50 και ΕΜΑ200.

Αναμένεται η επίτευξη του ανοδικού στόχου και πιθανή συνέχεια της ανοδικής κίνησης.

AΜΑΖΟΝ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 28/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση των 121,1$ (κλείσιμο).

Την περασμένη εβδομάδα η τιμή της μετοχής κατέρρευσε σημειώνοντας νέο χαμηλό 120 ημερών χαμηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 100$ (97,66$). Παρότι αντέδρασε άμεσα ανοδικά (εντός της ίδιας συνεδρίασης) και κατάφερε άνετα να ανακτήσει τα 100$ και τη στήριξη των 102,3$ γεγονός που προδιαθέτει για ανοδική αντίδραση, δεν υπάρχει ακόμη σηματοδότηση για ανατροπή της καθοδικής τάσης.

UNITEDHEALTH GROUP

Ανάλυση με το κλείσιμο της 28/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 498,9$ (κλείσιμο).

Η μετοχή έψαξε στήριξη στα 506$ και στον ΕΜΑ200 για να πετύχει τον τερματισμό της διορθωτικής κίνησης με επιτυχία. Με τη στήριξη του ΕΜΑ200 εκδηλώθηκε μια ανοδική αντίδραση που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα νέο ανοδικό σκέλος αφού η μετοχή πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο και βρίσκεται μία ανάσα από το να πετύχει και νέο υψηλό 120 ημερών.

EXXON MOBIL

Ανάλυση με το κλείσιμο της 28/10/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 95,3$ (κλείσιμο).

Η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική ιδιαίτερα ενισχυμένη μετά την υπέρβαση της αντίστασης στα 104,6$ και την επίτευξη ξανά νέου υψηλού 120 ημερών. Η τεχνική εικόνα της μετοχής παραμένει ισχυρά θετική και είναι πιθανό (εκτός αν εμφανιστεί κάποιος αντιστρεπτικός σχηματισμός) να συνεχίσει ανοδικά μέχρι την περιοχή των 125$.

Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.ΣΧΟΛΙΑ