• Οικονομία

  Βελτιώσεις για την ταχύτερη έκδοση των συντάξεων

  Κωστής Χατζηδάκης: Έως τον Ιούνιο του 2022 δεν θα υπάρχουν εκκρεμείς συντάξεις

  Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης (ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/STR)


  Σε νομοθετικές βελτιώσεις επί της τροπολογίας για την ταχύτερη έκδοση των συντάξεων προχώρησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης μετά τις ενστάσεις που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των δικηγόρων.

  Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη μείωση του διοικητικού προστίμου έως και 10.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ σε περίπτωση που ο πιστοποιημένος επαγγελματίας (δικηγόρος ή λογιστής) προχωρήσει στην έκδοση εσφαλμένης βεβαίωσης ή σχεδίου που οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο.

  Η δεύτερη αλλαγή αφορά την έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης εντός 30 ημερών, κάτι που όπως τόνισαν οι δικηγόροι ήταν αδύνατο με βάση το περιεχόμενο της αρχικής τροπολογίας. Όπως διευκρινίζεται για την καταβολή των χρημάτων σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο σχέδιο προσωρινής ή οριστικής σύνταξης και ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης.

  Η τρίτη αλλαγή δίνει την δυνατότητα σε όλους τους εν δυνάμει συνταξιούχους που οφείλουν να λάβουν την σύνταξή τους, εφόσον καταβάλλουν το υπερβάλλον ποσό από τις 20.000 ευρώ για όλους τους ασφαλισμένους ή από τις 6.000 για ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα.

  Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την παρέμβαση του κ. Χατζηδάκη για τον πιστοποιημένο επαγγελματία, εάν το σφάλμα ή οι ελλείψεις στις βεβαιώσεις που εκδίδει οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο, ευθύνεται εις ολόκληρον με τον αχρεωστήτως λαβόντα για την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως εξαιτίας του σφάλματος. Τα ως άνω ποσά αναζητούνται βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) εντόκως. Επίσης, είναι δυνατή με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ η επιβολή διοικητικού προστίμου από 1.000 έως 5.000 ευρώ για κάθε εσφαλμένη βεβαίωση ή σχέδιο που οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο.

  Ακόμη διευκρινίζεται ότι για να λάβει ο ασφαλισμένος σύνταξη στις 30 ημέρες θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο σχέδιο προσωρινής ή οριστικής σύνταξης και ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης. «Ειδικά όταν υποβληθεί σχέδιο προσωρινής ή οριστικής σύνταξης κύριας ή επικουρικής αυτή περιλαμβάνει υπολογισμό του ποσού της σύνταξης και η συνταξιοδοτική απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας  30 ημερών από την υποβολή του σχεδίου  απόφασης. Με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το σχέδιο θεωρείται εγκεκριμένο και επέχει θέση πράξης απονομής σύνταξης, η οποία αναρτάται στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr)».

  Σε περίπτωση οφειλών ορίζεται ότι μόλις ο οφειλέτης μόλις πληρώσει το υπερβάλλον ποσό από τις 20.000 ευρώ για όλους τους ασφαλισμένους ή από τις 6.000 για ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ θα του καταβληθεί η σύνταξη την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα. Ειδικότερα με τις νέες βελτιώσεις ορίζεται ότι “Εφόσον το υπερβάλλον ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τον πρώην Ο.Γ.Α. δεν εξοφληθεί εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησης αυτού”.

  Διαβάστε επίσης:

  Επιφυλακτικοί οι δικηγόροι για την τροπολογία Χατζηδακη για τις εκκρεμείς συντάξεις

  Χατζηδάκης: Η προοδευτική αντιπολίτευση σήμερα πήγε με το μέρος της γραφειοκρατίας

  Πληρώνονται οι δικαιούχοι του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου  ΣΧΟΛΙΑ