Οικονομία

Τροποποίηση από την κυβέρνηση για το γενικευμένο μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας

Yπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης


Σε περιορισμό της δυνατότητας εφαρμογής του μέτρου λειτουργίας με «προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας» σε επιχειρήσεις μόνο που βρίσκονται στην λίστα των ΚΑΔ, που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, προσανατολίζεται η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «mononews», λόγω των σφοδρών αντιδράσεων πιθανότατα αύριο θα εκδοθεί υπουργική απόφαση, η οποία σύμφωνα με την ΠΝΠ της 20ης Απριλίου πρέπει «να ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια» για την εφαρμογή του μέτρου προσδιορίζοντας ποιοι εργοδότες και για πόσο χρονικό διάστημα θα κάνουν χρήση του μέτρου.

Συγκεκριμένα η απόφαση θα αναφέρει ότι η διάρκεια του μέτρου της ειδικής εκ περιτροπής απασχόλησης θα είναι έως έξι μήνες και θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξάπλωση του κορονοϊού μόνο για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους ΚΑΔ κι όχι
συλλήβδην για όλες.

Αρχικά η επανεξέταση του μέτρου θα γίνει στις 30 Απριλίου και έως τότε οι εργοδότες θα έχουν το δικαίωμα να απασχολούν τους εργαζόμενούς τους 2 εβδομάδες το μήνα, καταβάλλοντας μειωμένους μισθούς κατά 50% των προβλεπόμενων αποδοχών.

Η αναστάτωση προήλθε, όπως έγραψε το «Mononews», καθώς η σχετική ρύθμιση στην ΠΝΠ είναι γενική και με αποτέλεσμα το μέτρο να αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται πως η σχετική νομοθετική ρύθμιση της ΠΝΠ (άρθρο 9) δεν έχει ρητή αναφορά περιορισμού του μέτρου «σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19» όπως αντίστοιχα συμβαίνει με την διάταξη για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας.

Όσον αφορά στην διάρκεια του μέτρου, αυτή οριοθετείται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σε «χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες» από την έναρξη ισχύος της επίμαχης ΠΝΠ, που είναι η 20 Μαρτίου (συνεπώς έως 20 Σεπτεμβρίου).

Όπως ρητά αναφέρεται «ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

– Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
– Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,
– Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


ΣΧΟΛΙΑ