Οικονομία

Στο ΦΕΚ η απόφαση για τις αιτήσεις προστασίας α΄ κατοικίας –Βήμα-βήμα η διαδικασία

  • NewsRoom


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που αφορά στην προστασία πρώτης κατοικίας και τη διαδικασία που θα ακολουθείται για τη συμπλήρωση των αιτήσεων.

Ειδικότερα στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα λειτουργεί η σχετική πλατφόρμα όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισάγουν τα σχετικά στοιχεία του TAXISnet.

Το Σύστημα ελέγχει:

-Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

-Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής.

Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση και πρέπει να εισαχθούν στοιχεία και δικαιολογητικά, η πλατφόρμα επιτρέπει την επεξεργασία και την εισαγωγή στοιχείων. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής τότε ο αιτών δεν μπορεί να προχωρήσει σε νέα υποβολή αίτησης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, το Σύστημα ελέγχει: α) Αν ο αιτών είναι Φυσικό Πρόσωπο και β) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και γ) Αν ο αιτών έχει αποβιώσει.

Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν είναι απενεργοποιημένος ΑΦΜ εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν έχει αποβιώσει εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης».

Το δεύτερο στάδιο για την προστασία α΄κατοικίας αφορά στην άντληση δεδομένων του αιτούντα, από το TAXIS και τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Από την απόφαση πάντως καθίσταται σαφές πως ενώ η μεταφορά φορολογικών δεδομένων έχει «κλειδώσει», προς το παρόν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν οι ίδιοι στοιχεία π.χ. τις συνολικές του καταθέσεις ή και να «φορτώνει» δικαιολογητικά στην πλατφόρμα.

Για την άρση του τραπεζικού απορρήτου ορίζεται ότι εφαρμόζεται για την χρονική περίοδο, η οποία εκκινεί πέντε έτη πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης και διαρκεί μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων.

Με την αίτηση υπαγωγής ο αιτών εξουσιοδοτεί το εμπλεκόμενο πιστωτικό ίδρυμα ανά ρυθμιζόμενη οφειλή για άνοιγμα λογαριασμού με τη μορφή IBAN, ειδικού, ακατάσχετου και δεσμευμένου, για την εξυπηρέτηση της σύμβασης και την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου. Οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως στο τέλος κάθε οικονομικού έτους ή κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από το δικαιούχο.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε παρακάτω

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Εξωφρενικός ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης-Αναμονή έως 4 χρόνια


ΣΧΟΛΙΑ