• Οικονομία

  Συντάξεις: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το έναντι σύνταξης – Βήμα βήμα η διαδικασία

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  Το Σεπτέμβριο η ψήφιση του νέου κεφαλαιοποιητικού επικουρικού ταμείου

  Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


  Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων συνταξιούχων για την προκαταβολή της σύνταξης που κυμαίνεται από 360 έως 384 ευρώ.

  Οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη 10 Μαρτίου

  Ο/η αιτών/αιτούσα, για να υποβάλλει αίτηση χορήγησης προκαταβολής σύνταξης, μεταβαίνει στην αντίστοιχη σελίδα του https://www.efka.gov.gr και ανακατευθύνεται αυτόματα στην ιστοσελίδα του gov.gr για να προχωρήσει σε πιστοποίηση μέσω του λογαριασμού TAXISnet που διαθέτει.

  Στη συνέχεια, συμπληρώνει τους προσωπικούς του κωδικούς TaxisNet και εν συνεχεία επιλέγει «Σύνδεση».

  Ακολούθως θα πρέπει να επιλέξει Συνέχεια και Αποστολή, ώστε να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική ταυτοποίησή των στοιχείων που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε.

  Στο σημείο αυτό, στο παράθυρο που εμφανίζεται στη οθόνη, το ΑΦΜ έρχεται προσυμπληρωμένο, συμπληρώνει το ΑΜΚΑ και επιλέγει «Είσοδος»

  Κατά την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζεται η οθόνη που περιλαμβάνει:

  • Στοιχεία Aιτούντος/Αιτούσας
  • Στοιχεία Διεύθυνσης
  • Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού

  Εφόσον υπάρχει ήδη εκκρεμής αίτηση για Κύρια Σύνταξη Γήρατος, ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη Στοιχεία αίτησης Απονομής Προκαταβολής Σύνταξης που περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες :

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου Κατατεθείσας Αίτησης Συνταξιοδότησης, όπου εμφανίζεται ο αριθμός Πρωτοκόλλου που είχε λάβει η αίτηση για συνταξιοδότηση.
  • Ημερομηνία Υποβολής/Κατάθεσης Αίτησης Συνταξιοδότησης, όπου εμφανίζεται η ημερομηνία που είχε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση.
  • Τελευταίος Φορέας Ασφάλισης, όπου εμφανίζεται ο τελευταίος φορέας ασφάλισης του.

  Αναλυτικές οδηγίες δίνει ο ΕΦΚΑ σε εγχειρίδιό του.

   Πριν το Πάσχα η πληρωμή

  Η ψηφιακή αίτηση θα είναι προσβάσιμη και μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ – www.efka.gov.gr – όπου θα τοποθετηθεί σχετικός σύνδεσμος για την ηλεκτρονική ανακατεύθυνση των δικαιούχων συνταξιούχων.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 70.000 ασφαλισμένοι, που παραμένουν σε κάποιες περιπτώσεις στην αναμονή ακόμη και πέντε χρόνια, θα λάβουν έναντι της σύνταξής τους, αλλά και αναδρομικά ποσά για την αναμονή με την καταβολή των συντάξεων Μαΐου. Η προσωρινή σύνταξη που θα λάβουν οι ασφαλισμένοι κυμαίνεται από 360 έως 384 ευρώ, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.

  Οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απονομής σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μέχρι την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου, μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2021, (εκκρεμείς συντάξεις), θα πρέπει να υποβάλλουν ειδική αίτηση χορήγησης της προκαταβολής, στην ειδική πλατφόρμα. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την συνδρομή όλων των προϋποθέσεων και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  – τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης.

  – ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και IBAN του αιτούντος

  – ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θανόντος, όπου απαιτείται (εφόσον πρόκειται για σύνταξη χηρείας)

  Οι εν αναμονή συνταξιούχοι θα λάβουν και αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  Διασταυρώσεις με τον φάκελο του ασφαλισμένου δεν θα γίνονται, αλλά θα χρησιμοποιούνται μόνο τα όποια ψηφιακά δεδομένα του ΕΦΚΑ για επιτάχυνση των διαδικασιών. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων του χρόνου ασφάλισης από τα πληροφοριακά συστήματα, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την πληρωμή της προκαταβολής και των αναδρομικών με διαδικασίες fast track, καθώς η αίτηση είναι και υπεύθυνη δήλωση.

  Για παράδειγμα, αν κάποιος ασφαλισμένος έχει υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Φεβρουάριο του 2020 και άρα η αίτησή του εκκρεμεί δυο χρόνια, θα λάβει αναδρομικά 4.608 ευρώ και θα λαμβάνει 384 ευρώ (αν αυτό είναι το ποσό που δικαιούται) το μήνα μέχρι την έκδοση της κανονικής προσωρινής εφόσον το έχει ζητήσει ή την έκδοση της οριστικής του σύνταξης.

  Τα πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δικαιούνται ποσό προκαταβολής ως εξής:

  – 384 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 67ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης ή το 62ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης

  – 360 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 62ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή και χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον πληρούν τη στιγμή της αίτησης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέων κύριας ασφάλισης.

  – 384 ευρώ όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας εφόσον πληρούν τις κατά περίπτωση οριζόμενες ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και έχουν εν ισχύ γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕΠΑ, που πιστοποιεί το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας, όπως αυτό ορίζεται για κάθε περίπτωση δικαιούχου.

  – 384 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης. Για την καταβολή του ανωτέρω ποσού εξετάζεται η συμπλήρωση τόσο των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του θανόντος ασφαλισμένου όσο και των λοιπών προϋποθέσεων που απαιτούνται

  – 384 ευρώ επιπλέον για τους λοιπούς δικαιούχους, επιμεριζόμενο ισομερώς μεταξύ τους. Για την καταβολή του ποσού εξετάζεται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται για τον κατά περίπτωση δικαιούχο.

  Προσμετράται ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά σε οποιαδήποτε φορέα ασφάλισης ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ, ενώ δεν εξετάζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (ελάχιστος χρόνος ασφάλισης στον τελευταίο φορέα κλπ).

  Ποιοι δεν θα λάβουν έναντι σύνταξης

  Δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση καθώς δεν θα πάρουν προκαταβολή της σύνταξής ή προσωρινή εθνική σύνταξη:

  – όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια. Ειδικότερα, οι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι στο τ. ΕΤΑΑ γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη αν χρωστούν πάνω από 15.000 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες του πρ. ΟΑΕΕ δεν συνταξιοδοτούνται αν οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ, ενώ οι αγρότες του πρ. ΟΓΑ πρέπει να χρωστούν κάτω από 4.000 ευρώ για να λάβουν σύνταξη.

  – όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας ή

  – όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή των Διακρατικών Συμβάσεων.

  Επίσης εξαιρούνται τα πρόσωπα που δικαιούνται ή λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης κατά το άρθρο 57Α του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

  Συντάξεις: Ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκαταβολή τουλάχιστον 70.000 κύριων συντάξεων – Πριν το Πάσχα η πληρωμή

  Χατζηδάκης: Εντός διμήνου η προκαταβολή της σύνταξης

  Βρούτσης για προκαταβολή συντάξεων: Στο 80% για μισθωτούς και στο 70% για ελεύθερους επαγγελματίες  ΣΧΟΛΙΑ