Οικονομία

Συντάξεις: Τα 6 βήματα που θα ακολουθούν οι πιστοποιημένοι δικηγόροι – Βαριά πρόστιμα σε λάθος υπολογισμό σύνταξης

Διονύσης Ρίζος, εργατολόγος


Σε έξι στάδια θα χωρίζεται η διαδικασία έκδοσης των συντάξεων με την συμβολή πιστοποιημένων επαγγελματιών, σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο.

Όπως επισημαίνει στο «Mononews», «Με την κατάθεση της τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας στη Βουλή ενεργοποιείται το φιλόδοξο σχέδιο της επίσπευσης της έκδοσης των συντάξεων, προκειμένου να συρρικνωθεί ο απαιτούμενος χρόνος τόσο για τις νέες αιτήσεις, όσο και για τις εκκρεμείς.

Η τροπολογία του υπουργείου εργασίας προβλέπει κατά κύριο λόγο τη δημιουργία ενός σταδίου «προετοιμασίας» πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης κατά την οποία θα μπορούν οι ασφαλισμένοι να απευθύνονται σε πιστοποιημένους επαγγελματίες για την έκδοση βεβαιώσεων που θα αποτυπώνουν το ασφαλιστικό τους βιογραφικό, τυχόν οφειλές, τις διατάξεις συνταξιοδότησης αλλά και τυχόν εξαγορές πλασματικών ετών ώστε να είναι πλήρως έτοιμος ο συνταξιοδοτικός τους φάκελος πριν από την επίσημη υποβολή της αίτησης. Στη συνέχεια μάλιστα θα δίνεται η δυνατότητα της έκδοσης και σχετικού σχεδίου απόφασης που απλά θα επικυρώνετε από τον ΕΦΚΑ με την απονομή της σύνταξης εντός 30 ημερών. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο ευελπιστεί η αναμονή από 2-3 χρόνια να πέσει στον ένα μήνα.

Σύμφωνα με την τροπολογία, τις σχετικές εργασίες θα αναλαμβάνουν δικηγόροι που έχουν συμπληρώσει 3 έτη στο επάγγελμα αλλά και λογιστές Α’ βαθμού. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες θα πιστοποιούνται από τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τα Επιμελητήρια αφού παρακολουθήσουν ειδικό κύκλο σεμιναρίων για τα οποία θα εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση.

Κατόπιν τούτου θα δημιουργηθεί μητρώο πιστοποιημένων στον e-ΕΦΚΑ επαγγελματιών από το οποίο ο ίδιος ο ασφαλισμένος θα επιλέγει τον επαγγελματία που επιθυμεί να συνεργαστεί για την τέλεση των εργασιών. Η επιλογή θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση που θα καταχωρείται στον e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Ρίζο, οι εργασίες που θα ανατίθενται αφορούν τα εξής:

1. Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης σε ένα ή περισσότερους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Πρόκειται για καταμέτρηση χρόνου που σήμερα γίνεται από τα τμήματα ανακεφαλαίωσης του ΕΦΚΑ. Οι βεβαιώσεις αυτές θα είναι επίσημες και θα χρησιμοποιούνται για την απόδειξη ύπαρξης του χρόνου ασφάλισης.

2. Βεβαίωση ύπαρξης ή μη οφειλόμενων εισφορών του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ασφαλισμένου αλλά και υποβολή αίτησης για ρύθμιση. Πρόκειται για τη διαδικασία που ακολουθείται για τους ελευθέρους επαγγελματίες και πιστοποιεί αν έχουν διακόψει όλες τις δραστηριότητές τους και αν έχουν οφειλές απέναντι στον πρώην ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ και νυν ΕΦΚΑ. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας θα διεξάγει έλεγχο στο φάκελο του ασφαλισμένου και θα εκδίδει πλήρες ιστορικό της ασφάλισής του και τυχόν οφειλών που έχουν προκύψει ανά περίοδο ασφάλισης. Κατόπιν θα μπορεί να προχωράει στην έκδοση απόφασης υπαγωγής στην όποια ενεργή ρύθμιση και ο ασφαλισμένος με βάση αυτή τη βεβαίωση να ξεκινά την καταβολή δόσεων. Περαιτέρω στη σύνταξη θα αποτυπώνεται ο χρόνος ασφάλισης ως ελεύθερος επαγγελματίας ώστε να αποφεύγονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.

3. Βεβαίωση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και υπολογισμός του σχετικού ποσού που θα πρέπει να καταβάλει ο ασφαλισμένος. Πρόκειται για την έκδοση αποφάσεων εξαγοράς πλασματικών ετών που σήμερα γίνεται από τα τοπικά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ κατόπιν αλληλογραφιών με τα τμήματα σύνταξης. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας θα εκδίδει αποφάσεις αναγνώρισης πλασματικού χρόνου και κόστους εξαγοράς που θα χρησιμοποιούνται στη διαδικασία έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης.

4. Έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης. Πρόκειται για παλαιότερη ρύθμιση που είχε τεθεί σε αχρησία και σύμφωνα με αυτήν θα μπορεί ο ασφαλισμένος 2 χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης να απευθύνεται ο στον πιστοποιημένο επαγγελματία για να εκδίδει ένα πλήρες πιστοποιητικό ασφαλιστικού βίου που θα χρησιμοποιηθεί στην ‘έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

5. Σχέδιο διακανονισμού οφειλών. Πρόκειται για τη διαδικασία που ακολουθείται όταν υπάρχουν οφειλές κατά την αίτηση συνταξιοδότησης. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας θα εκδίδει βεβαίωση με το ΄σύνολο της οφειλής, το ποσό που υπερβαίνει τις 20.000 € ώστε ο ασφαλισμένος να καταβάλει αυτό υπερ. του ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο να παρακρατείτε από τη σύνταξη. Η εν λόγω διαδικασία σήμερα κάνει πέραν των 2 ετών να ολοκληρωθεί ενώ όταν εκδίδεται σχετική απόφαση ο ασφαλισμένος έχει μόλις 2 μήνες καιρό για να πληρώσει το υπερβαίνον ποσό.

6. Έκδοση σχεδίου συνταξιοδοτικής απόφασης. Πρόκειται για διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης για τη σύνταξη που θα αφορά την έκδοση σχεδίου απόφασης για κύρια ή επικουρική σύνταξη και υποβολή αυτού στο ΕΦΚΑ. Ο [πιστοποιημένος επαγγελματίας θα κάνει ειδική υπαγωγή στις διατάξεις συνταξιοδότησης και επιβεβαίωση της ύπαρξης των σχετικών προϋποθέσεων. Μετά την υποβολή του σχεδίου ο ΕΦΚΑ θα επικυρώνει και θα υπολογίζει το ποσό της σύνταξης. Αν παρέλθουν 30 ημέρες από την υποβολή του σχεδίου και αυτό δεν έχει εγκριθεί θεωρείται ότι έχει γίνει αυτομάτως αποδεκτό και η απόφαση έχει εκδοθεί.

Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος, μέσω του εκπροσώπου του πιστοποιημένου επαγγελματία, θα καταθέτει όλες αυτές τις βεβαιώσεις μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης σε ψηφιοποιημένα αντίγραφα. Αμέσως μετά τα πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δεκαπέντε ημερών στον e-ΕΦΚΑ. Από την πλευρά του ο ΕΦΚΑ θα διαθέσει υπαλλήλους επιφορτισμένους αποκλειστικά με τη συνεργασία και την εξυπηρέτηση των πιστοποιημένων δικηγόρων / λογιστών.

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος, η αμοιβή των επαγγελματιών θα γίνεται με καταβολή αποζημίωσης από τον e-ΕΦΚΑ η οποία θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, ενώ το ύψος της αποζημίωσης ανά εργασία αναμένεται να οριστικοποιηθεί αργότερα με την έκδοση υπουργικής απόφασης και πιθανότατα θα καταβάλλεται με voucher.

Ωστόσο ο κ. Ρίζος επισημαίνει ότι είναι «Εξαιρετικά σημαντική η απόδοση ευθυνών σε περίπτωση λάθους ή δόλου ή αμέλειας από την πλευρά των επαγγελματιών. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας θα είναι εις ολόκληρόν υπεύθυνος για όλα τα ποσά που καταβάλλονται αχρεωστήτως σε μη δικαιούχους, ενώ προβλέπεται πρόστιμο που μπορεί να φτάνει τις 10.000 € αλλά και στέρηση της πιστοποίησης για μια 5ετία. Τέλος αν υπάρξουν περισσότερες από 3 παραβάσεις θα αποκλείεται από το μητρώο των πιστοποιημένων για 5 έτη. Αντίθετα καμιά ευθύνη δεν θα έχουν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ για συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με τη διαδικασία αυτή».

Διαβάστε επίσης

Συντάξεις: Πώς θα συμμετάσχουν λογιστές και δικηγόροι στην έκδοσή τους – Γρίφος για δυνατούς λύτες


ΣΧΟΛΙΑ