Οικονομία

Συναγερμός για ανασφάλιστους νέους εργαζόμενους στην επικουρική ασφάλιση

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης


Στη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων για να διαπιστωθεί εάν τελικά ασφαλίζονται οι νέοι εργαζόμενοι στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης αναμένεται να προχωρήσει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το ταμείο παρέχονται οδηγίες στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την διεξαγωγή ελέγχων από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής, προκειμένου να τηρηθεί η ασφαλιστική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται:

Υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1ης/1/2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και για όλα τα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 1/1/2004 και εφεξής, ανεξαρτήτως εάν έχουν εργαστεί πριν από την 1η/1/2022. Για τα πρόσωπα αυτά η υπαγωγή στην ασφάλιση του ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α.

Προαιρετικά, μετά από αίτησή τους από 1/1/2023 έως 31/12/2023, οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1ης/1/1987 και εφεξής. Για τα πρόσωπα αυτά, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου, παύει αυτοδίκαια η υπαγωγή τους στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α.

Προαιρετικά, μετά από αίτησή τους από 1/1/2023 έως 31/12/2023 και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του π. Ο.Γ.Α., τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης, εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του π. Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (π. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

Εξονυχιστικοί έλεγχοι

Σύμφωνα με τις οδηγίες, σε όλους τους ουσιαστικούς ελέγχους, τακτικούς, έκτακτους και από καταγγελία, που διενεργούνται σε επιχειρήσεις ή οικοδομοτεχνικά έργα και αφορούν σε χρονική περίοδο από 1/1/2022 και στο εξής, εντοπίζονται υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στο νέο επικουρικό (Ν.Ε.) μέσω της ειδικής σήμανσης στο μητρώο του e-Ε.Φ.Κ.Α. (web Μητρώο).

Κατόπιν της διενέργειας του ουσιαστικού ελέγχου σε επιχείρηση ή οικοδομοτεχνικό έργο που περιλαμβάνει ασφαλισμένους που υπάγονται στο νέο επικουρικό (Ν.Ε.) και μέχρι την υλοποίηση των κατάλληλων υπολογιστικών εφαρμογών που αναπτύσσονται για την αυτόματη ενημέρωση του Τ.Ε.Κ.Α. σχετικά με τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ελέγχων του e-Ε.Φ.Κ.Α, ο ελεγκτής συμπληρώνει σε ειδικό έντυπο, τον κωδικό ειδικότητας, τον κωδικό πακέτου κάλυψης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. και τις αποδοχές του ασφαλισμένου Ν.Ε. βάσει των οποίων συντάχθηκε στον εργοδότη πράξη επιβολής εισφορών (Π.Ε.Ε./Μ).

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει ΑΚ.ΜΕΤ (μετατροπή στοιχείων ασφάλισης), το έντυπο συμπληρώνεται αναγράφοντας στον κωδικό ειδικότητας, στον κωδικό πακέτου κάλυψης και στις αποδοχές, τα ορθά στοιχεία που προκύπτουν μετά τον έλεγχο, προκειμένου το Τ.Ε.Κ.Α. να λάβει γνώση για τη μετατροπή των στοιχείων ασφάλισης του ασφαλισμένου.

Εάν μετά την 1η/1/2022 έχει διενεργηθεί ουσιαστικός έλεγχος που περιλαμβάνει χρονική περίοδο απασχόλησης από 1/1/2022 και αφορά σε απασχολούμενο που υπάγεται στο νέο επικουρικό (Ν.Ε.), ο ελεγκτής πραγματοποιεί τροποποίηση των ασφαλιστικών του στοιχείων για την επικουρική ασφάλιση και ενημερώνει σχετικά το Τ.Ε.Κ.Α.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις το έντυπο θα αποστέλλεται σε άμεσο χρόνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση του Τ.Ε.Κ.Α. [email protected], προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ταμείου να προχωρήσουν σε ενέργειες αρμοδιότητάς τους.

Διαβάστε επίσης

be.teka.gov.gr: Άνοιξε η πλατφόρμα προαιρετικής υπαγωγής νέων εργαζομένων στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑΣΧΟΛΙΑ