Οικονομία

Σενάριο για χορήγηση ελληνικής υπηκοότητας ως κίνητρο για τις επενδύσεις σε ακίνητα

  • NewsRoom


Στο σχεδιασμό μερικών ακόμη ισχυρών κινήτρων προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στον κλάδο των ακινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται από την κυβέρνηση είναι η παροχή της δυνατότητας να χορηγείται η ελληνική υπηκοότητα, καθώς και το ελληνικό διαβατήριο σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι αποκτούν στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία, που να αγγίζει τουλάχιστον τα 2 εκατ. ευρώ.

Θα δίνεται μάλιστα η δυνατότητα σε πολίτη ξένης χώρας να αποκτά την ελληνική υπηκοότητα, ακόμη και αν έχει αποκτήσει τα ακίνητα της εν λόγω αξίας μέσω νομικού προσώπου.

Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση παραμένει ότι οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια θα ανήκουν εξ ολοκλήρου στον ίδιο.

Την ίδια ώρα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καθίσταται μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, με κατοικία αγοραίας αξίας 500.000 ευρώ, καθώς και να καταβάλλει ετησίως τουλάχιστον 50.000 ευρώ για τα έξοδα συντήρησης της κατοικίας.

Μεταξύ των δικλίδων ασφαλείας του σεναρίου αυτού που εξετάζεται για τους επενδυτές ακινήτων από το εξωτερικό περιλαμβάνεται και η υποχρέωση καταβολής του τιμήματος της ακίνητης περιουσίας στο σύνολό της, κατά την υπογραφή των συμβολαίων. Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιείται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος.

Ένας, ακόμη, όρος που μελετάται είναι να τεθεί όριο 200 στον αριθμό των πολιτογραφήσεων που θα επιτρέπονται κάθε χρόνο, ώστε να μην χαθεί το απαιτούμενο μέτρο.


ΣΧΟΛΙΑ