Οικονομία

Ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων με την συμβολή του κράτους

Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων σε περίπου 1 εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα στον ονομαστικό τους μισθό εξετάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mononews.gr η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών αναμένεται να εισηγηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου την συμπλήρωση του δώρου σε όσους εργαζόμενους οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή ή στον μηχανισμό «Συν-Εργασία». Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν γνωρίζει κανείς εάν είναι εφικτό, καθώς δεν έχει υπολογιστεί η νέα επιβάρυνση του ήδη ελλειμματικού προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που το δώρο Χριστουγέννων καταβληθεί στο σύνολο του, εργαζόμενος με μισθό 800 ευρώ που τέθηκε σε αναστολή για τρεις μήνες θα λάβει:

– Από τον εργοδότη 5 μήνες που αντιστοιχούν στο ποσό των 515 ευρώ

– και από το κράτος το υπόλοιπο των 275 ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο το κράτος θα καταβάλει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας με βάση τον ονομαστικό μισθό και όχι την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ή 800 ευρώ για τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.

Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας,, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Διαβάστε επίσης:

Ασφυκτική πίεση από τα υπόλοιπα αδειών σε επιχειρήσεις- εργοδότες

ΟΑΕΔ: Επίδομα 400 ευρώ μακροχρόνια ανέργους έως 17 Απριλίου

Επιχειρήσεις: Οι τρεις επιλογές για τη διαχείριση προσωπικού τους

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ