Οικονομία

Νέες προεκλογικές διευθετήσεις: Διεύρυνση όσων εντάσσονται στη ρύθμιση δανείων ΟΕΚ

  • Αργυρώ Μαυρούλη
Axtsioglou

Έφη Αχτσιόγλου, υπουργός Εργασίας


Σε προεκλογικές διευθετήσεις προχωρά η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για τους δανειολήπτες του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Νεφελούδης μπορούν να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση που ισχύει από το 2018 και οι δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ, που έχουν κάνει αίτηση ένταξης στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.

Η εγκύκλιος στηρίζεται σε υπουργική απόφαση της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, στην οποία διευκρινίζεται το πλαίσιο ένταξης για τους δανειολήπτες που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στο νόμο Κατσέλη (3869/2010) – και εντάσσονται ακόμη και όσοι έχουν πρωτόδικη απόφαση αλλά όχι τελεσίδικη – όπως επίσης και για δικαιούχους οι οποίοι δεν ιδιοκατοικούν και δεν κάνουν χρήση της κατοικίας τους.

Ακόμη για το σύνολο των περίπου 40.000 δανειοληπτών που μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας δίνεται παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι ο Οργανισμός καταργήθηκε το 2012.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι δανειολήπτης που έχει καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο νόμο 3869/2010 (Νόμος Καστέλη) και εκκρεμεί η έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό ή έχει ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ΟΕΚ.

Επίσης, η εγκύκλιος διευκρινίζει πως η προϋπόθεση της ιδιοκατοίκησης δεν ελέγχεται στις εξής περιπτώσεις:

α) έχει επέλθει θάνατος του αρχικού δικαιούχου και η κατοικία και το δάνειο έχει περιέλθει στους κληρονόμους του, οι οποίοι αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς οι αρχικοί δικαιούχοι.
β) ο χρήστης της κατοικίας για ειδικούς λόγους (όπως οικογενειακούς, εύρεση εργασίας σε άλλη πόλη ή εκτός χώρας) αναγκάζεται σε αλλαγή τόπου κατοικίας.
γ) η εκμίσθωση της κατοικίας προκύπτει ως αναγκαία λόγω οικονομικής ανέχειας για την διαβίωση του δικαιούχου και της οικογένειάς του θα πρέπει να συνεκτιμώνται στοιχεία όπως η ανεργία, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, η επιστροφή στην πατρική κατοικία λόγω ανεργίας.
δ) ο δικαιούχος δεν εκμισθώνει την κατοικία του, αλλά κάνει μερική χρήση αυτής (πχ λίγους μήνες τον χρόνο).
ε) η κατοικία παραμένει κενή (όπως πχ στην περίπτωση ανήμπορου υπερήλικα, ο οποίος διαμένει με τα τέκνα του), ή ημιτελής.
στ) η κατοικία καθίσταται ακατάλληλη για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του δικαιούχου, ο οποίος έχει προβεί σε μίσθωση ή αγορά άλλου ακινήτου με λήψη δανείου και παράλληλη εκμίσθωση της οικίας.

Προσοχή όμως. Σε όλες τις περιπτώσεις εκμίσθωσης της οικίας δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος του μισθώματος που εισπράττεται συγκριτικά με το τυχόν καταβαλλόμενο για μίσθωση άλλης κατοικίας.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, στις οποίες ο ένας σύζυγος – ο δικαιούχος – δεν ενδιαφέρεται να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις, αποκτά δικαίωμα αίτησης ένταξης ο άλλος, εφόσον είναι ιδιοκτήτης της δανειοδοτηθείσας κατοικίας και εκ τρίτου συμβαλλόμενος της δανειακής σύμβασης.

Δικαιολογητικά ένταξης στις ρυθμίσεις

Προκειμένου να τεκμηριωθεί η ένταξη ή μη ενός δανειολήπτη στις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης προσκομίζονται από το δικαιούχο δικαιολογητικά που, ενδεικτικά, μπορεί να είναι Ε1,Ε2, Ε9, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Υπεύθυνη Δήλωση κλπ.