Οικονομία

Μεταξύ 10 – 12 δισ. ευρώ ο δανεισμός του Δημοσίου το 2021 – Πάνω από 12 δισ. ευρώ σε τόκους και χρεολύσια πλήρωσαν οι Έλληνες φέτος


Νέες πρωτοβουλίες για το χρέος τέρας της χώρας μας, μετά την αναδιαμόρφωση του ΑΕΠ στην οποία προέβη η ΕΛΣΤΑΤ, αποδεικνύοντας την «κούφια» και αναιμική ανάπτυξη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από το 2017 και μέχρι τον Ιούλιο του 2019 που παρέδωσε την εξουσία.

Στερώντας από το ΑΕΠ 4 δισ. ευρώ το 2018 και το 2019 ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ, χτύπησε μοιραία το πρώτο εξηγούν αρμόδια στελέχη του οικονομικού επιτελείου, με το «τέρας» να αγγίζει πλέον τα 340 δισ. ευρώ ή το 208,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2020 έναντι 331,072 δισ. ευρώ ή 180,5% το 2019. Τη χαριστική βολή βεβαίως, έδωσε η πανδημία με την εκτιμώμενη συρρίκνωση του ΑΕΠ για φέτος σε 10,5%. Εκτίμηση που είναι η χειρότερη από κάθε ξένο οίκο ή διεθνή φορέα, την οποία αναλαμβάνει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζουν τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, η Ελλάδα δεν θα χάσει την επαφή με τις αγορές και την επόμενη χρονιά, βγαίνοντας στις αγορές συστηματικά. Την επόμενη χρονιά το χρέος αναμένεται να κατέλθει του 200%, κλείνοντας οριακά στο 199,6% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,3% έναντι του 2020.

Ακόμα πιο δύσκολα είναι η κατάσταση για το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης. Πλέον εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 370,800 δισ. ευρώ ή 227,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2020, έναντι 356.015 εκατ. ευρώ ή 194,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019.

Το 2021 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 376,200 δισ. ευρώ ή 218,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,0 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2020.

Πόσα πληρώνουμε;

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης το 2020 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 12,985 δισ. ευρώ, έναντι 23,965 δισ. ευρώ το έτος 2019.

Πόσα θα δανειστούμε το 2021;

Κοντά στα 10 με 12 δισ. αναμένεται να διαμορφωθεί ο δανεισμός του Δημοσίου το 2021, σχεδόν, όσο με φέτος. Σύμφωνα με ο κείμενο του προϋπολογισμού, «Δεδομένων των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων του ΕΔ, των αναμενόμενων αυξημένων εκταμιεύσεων προς το ΕΔ από τα διάφορα σχήματα που έχουν ήδη αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και των σχετικά περιορισμένων χρηματοδοτικών αναγκών του για το έτος 2021, η δανειακή στρατηγική για το επόμενο έτος αναμένεται να είναι παρόμοια με αυτή του 2020. Συγκεκριμένα, η στόχευση της δανειακής στρατηγικής θα είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του ΕΔ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται από τη συμμετοχή της χώρας στο PEPP, η περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με επέκταση της φυσικής ωρίμανσής τους, η περαιτέρω μείωση των περιθωρίων δανεισμού του ΕΔ, καθώς και η περαιτέρω διασφάλιση της συνέπειας του ΕΔ ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της ευρωζώνης.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα επιδιωχθεί, στο πλαίσιο λειτουργίας της πρωτογενούς αγοράς, πλέον της εκδοτικής δραστηριότητας, να εφαρμοστεί πολιτική διαχείρισης χαρτοφυλακίου μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται ο αναγκαίος χώρος για τη συνεχή παρουσία του ΕΔ στις αγορές, η περαιτέρω μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης, η παροχή της αναγκαίας ρευστότητας και η βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών ομολόγων, με ταυτόχρονη αξιοποίηση της εκάστοτε κλίσης της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων για τη διασφάλιση βέλτιστου αποτελέσματος αναφορικά με το κόστος δανεισμού.

Κατά το επόμενο έτος, θα διατηρηθούν οι βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους, όπως είναι η διατήρηση του συναλλαγματικού κινδύνου στα σημερινά ελάχιστα επίπεδα για τα δάνεια εκτός ευρώ και η διατήρηση της υφιστάμενης αναλογίας χρέους σταθερού επιτοκίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου».


ΣΧΟΛΙΑ