Οικονομία

Ιωάννης Σαρμάς (Ελεγκτικό Συνέδριο): Να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι στις προμήθειες υγειονομικού υλικού για τον κορονοϊό

Ιωάννης Σαρμάς, πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου


Αυστηρότερους ελέγχους στις προμήθειες του υγειονομικού υλικού για τον κορονοϊό (ατομικές μάσκες, rapid tests, θερμόμετρα)
ζητά ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς.

Με έγγραφο του τους επιτρόπους των περιφερειών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Καρδίτσας Λέσβου Σάμου και Χίου, που έχουν πληγεί έντονα από την πανδημία και την θεομηνία και υπάρχει επείγουσα ανάγκη άμεσης προμήθειας ορισμένων υγειονομικών και άλλων αγαθών, ο κ.Σαρμάς συνιστά την προσοχή στους επιτρόπους , έτσι ώστε να ελέγχουν διεξοδικά «τη νομιμότητα των αναθέσεων συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μέχρι συμβάσεων με συναλλακτικό αντικείμενο άνω του ορίου του προσυμβατικού ελέγχου και του ελέγχου από την ΕΑΔΗΣΥ».

Παράλληλα, ο κ. Σαρμάς συνιστά ιδίως την προσοχή:

«α) στο ύψος του ποσού που συμφωνείται, το οποίο πρέπει να πιθανολογηθεί βασίμως ότι ανταποκρίνεται σε επίκαιρα δεδομένα της αγοράς, και
β) στην αντικειμενική ακεραιότητα της διαδικασίας ως προς τις επιλεγείσες επιχειρήσεις για την πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς».

Ακόμη, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνιστά, «να αναζητηθούν προηγούμενες παρόμοιες συμβάσεις των ελεγχόμενων φορέων, για τον σκοπό της καλλίτερης ενημέρωσης των Επιτρόπων που θα ασκήσουν τον έλεγχο».

Ο κ. Σαρμάς, να επισημάνει ότι «ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται χωρίς να δημιουργεί καθυστέρηση στην θεραπεία από τους ελεγχόμενους φορείς των αναγκών που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν».

Ο κ. Σαρμάς έστειλε το έγγραφο σε εφαρμογή της κανονιστικής απόφασης της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου για τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των ελέγχων των φορέων που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία του.


ΣΧΟΛΙΑ