Οικονομία

ΕΦΚΑ: Ένεση ρευστότητας 286 εκατ. ευρώ για την πληρωμή αναδρομικών και των αυξημένων επικουρικών συντάξεων

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Τη ρευστοποίηση 286 εκατ. ευρώ από το σύνολο του αποθεματικού 1,4 δισ. ευρώ στο Κοινό Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών οργανισμών, προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες ρευστότητας για την καταβολή των αυξημένων επικουρικών συντάξεων έως το τέλος του έτους και των αναδρομικών ποσών, αναμένεται να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του mononews.gr, στην εισήγηση προς το ΔΣ του ΕΦΚΑ επισημαίνεται ότι τα 286 εκατ. ευρώ είναι απαραίτητα:

-για την πληρωμή αναδρομικών διαφορών λόγω κατάργησης πλαφόν 1.300 ευρώ

-για την πληρωμή συνταξιούχων ΛΕΠΕΤΕ και ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ προχώρα ο Ενιαίος Φορέας.

Ειδικότερα η ρευστοποίηση γίνεται για να καλυφθούν:

– 271 εκατ. ευρώ από τα αναδρομικά που προκύπτουν από την επαναφορά από 1/10/2019 των χορηγούμενων παροχών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης στα, προ της εφαρμογής του επανυπολογισμού του ν. 4387/2016 επίπεδα και

– 55 εκ. ευρώ το κόστος που εντάχθηκαν στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι των ΛΕΠΕΤΕ και ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ, με ταυτόχρονη ανάληψης της υποχρέωσης από τον e-ΕΦΚΑ της καταβολής των μη καταβληθεισών συντάξεων περιόδου 3-12/18 για τους δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και 8-12/18 για τους αντίστοιχους του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ.

Να σημειωθεί ότι ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης προέβλεπε αρχικά πλεόνασμα 110.385.000 ευρώ, δηλαδή πλεόνασμα εσόδων κατά μέσο όρο 9.200.000/μήνα, που έδειχνε και την οικονομική δυνατότητα του Κλάδου υπό ομαλές συνθήκες και με βάση τα ισχύοντα το Νοέμβριο του 2019, που έγινε η σύνταξή του.

Ωστόσο, τώρα θα υπάρξει τροποποίηση του προϋπολογισμού λόγω των επιπτώσεων από την είσπραξη των εσόδων από εισφορές που έχουν οι εκπτώσεις και οι ρυθμίσεις που έγιναν   λόγω της έλευσης του COVID-19. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, ως προς την είσπραξη εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές μετά το πέρας του καλοκαιριού με την επαναφορά της κανονικότητας της πληρωμής των εισφορών και το ξεκίνημα καταβολής των δόσεων για τις εισφορές 3-5/2020 που εντάχθηκαν σε ρύθμιση για τους πληττόμενους ΚΑΔ.

Έτσι το γεγονός ότι οι επικουρικές συντάξεις, από την προπληρωμή των δικαιούχων για το μήνα Αύγουστο του 2020, θα καταβάλλονται μαζί με τις αντίστοιχες του κύριου φορέα αναφοράς και ότι τα υπάρχοντα ταμειακά διαθέσιμα θα δοθούν για την κάλυψη των πληρωμών Ιουλίου 2020, των αναδρομικών, των επόμενων συντάξεων Αυγούστου- Δεκεμβρίου που καταβάλλονται επαυξημένες μετά την εφαρμογή του ν. 4670/2020, και την πάγια υποχρέωση απόδοσης των παρακρατηθέντων, από μηνιαίες κι αναδρομικές παροχές, υπέρ ΑΚΑΓΕ ποσών, ΕΟΠΥΥ καθίσταται αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Κλάδου, η ενίσχυση των ταμειακών του διαθεσίμων με ρευστοποίηση μεριδίων από τη συμμετοχή του Κλάδου στο Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Οργανισμών.

Ο προγραμματισμός ρευστοποίησης αξίας μεριδίων της συμμετοχής στο Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.&Α.Φ, κατά ημερομηνία, έχει ως εξής:


ΣΧΟΛΙΑ