Οικονομία

DBRS: Επιβεβαίωσε την αξιολόγηση BB(high) της Ελλάδας

  • NewsRoom
DBRS

DBRS


Η DBRS Ratings GmbH (DBRS Morningstar) επιβεβαίωσε την αξιολόγηση BB (High) της Ελλάδας, διατηρώντας τις προοπτικές στο «σταθερό».

Ταυτόχρονα, η DBRS Morningstar επιβεβαίωσε τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις ξένου και τοπικού νομίσματος στο R-3.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η Ελλάδα θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα εάν συμβεί ένα ή συνδυασμός των παρακάτω: (1) συνεχής εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τις επενδύσεις, βελτιώνοντας έτσι τις μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές. (2) διαρκής δέσμευση για δημοσιονομική εξυγίανση που διατηρεί τον δείκτη δημόσιου χρέους σε πτωτική τροχιά.

Αντίθετα θα μπορούσε να υποβαθμιστεί εάν συμβούν οι παρακάτω συνθήκες: (1) επίμονα αδύναμες οικονομικές επιδόσεις (2) ανατροπή ή αναστολή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (3) ανανεωμένη αστάθεια του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Όπως αναφέρει η DBRS η διατήρηση της προοπτικής ως «σταθερή»  αντανακλά την άποψη της ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσιονομικών και του χρέους, παρά τις δυσμενείς παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ισχυρή ανάκαμψη της τουριστικής δραστηριότητας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019 θα βοηθήσει την οικονομία φέτος, ωστόσο, η οικονομική αβεβαιότητα που σχετίζεται με τα γεωπολιτικά γεγονότα έχει εκτιναχθεί, αναφέρει ο καναδικός οίκος αξιολόγησης.

Οι κύριοι κίνδυνοι για τις προοπτικές συνδέονται με τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής και την πιθανή αποκοπή από το ρωσικό φυσικό αέριο. Παρά τη φθίνουσα εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα παραμένει μέτρια εκτεθειμένη στις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας.

Ωστόσο, οι προσπάθειες διαφοροποίησης έχουν ενταθεί με την επέκταση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων υγροποίησης φυσικού αερίου  και την έναρξη νέου αγωγού φυσικού αερίου.

Η αυστηροποίηση των νομισματικών πολιτικών προσθέτει πίεση στο κόστος δανεισμού της Ελλάδας, με τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων (GGB) να αυξάνονται πρόσφατα σε πάνω από 4,0% μετά από ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Κατά την άποψη της DBRS Morningstar, το ευνοϊκό προφίλ χρέους της Ελλάδας, τα υψηλά ταμειακά αποθέματα και η στήριξη της ΕΚΤ σε μια κατάσταση διαταραχής της αγοράς, συμβάλλουν στην εξισορρόπηση των κινδύνων.

Οι αξιολογήσεις της Ελλάδας, αναφέρει η DBRS, υποστηρίζονται από τη συμμετοχή της στη ζώνη του ευρώ και από την εφαρμογή προηγούμενων οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Επιπλέον, η χώρα πρόκειται να λάβει περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ κεφαλαίων από το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ επόμενης γενιάς και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο τα επόμενα χρόνια. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (Ελλάδα 2.0) αποτελείται από μεταρρυθμίσεις που εάν εφαρμοστούν θα μπορούσαν να τονώσουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις χωρίς αποκλεισμούς, μειώνοντας το επενδυτικό χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και των ομολόγων της στη ζώνη του ευρώ.

Αντίθετα, οι αξιολογήσεις περιορίζονται από τις οικονομικές κληρονομιές που κληρονόμησαν από την παρατεταμένη κρίση της Ελλάδας, δηλαδή από τον πολύ υψηλό δείκτη δημόσιου χρέους και τα ακόμη υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τραπεζικό σύστημα.

Επιπλέον, οι χαμηλές επενδύσεις βαραίνουν την Ελλάδα της αναπτυξιακής απόδοσης με το επενδυτικό χάσμα να παραμένει υψηλό.

Οι επενδυτικές δαπάνες μειώθηκαν τα χρόνια της κρίσης από 21% του ΑΕΠ το 2009 σε 12,8% το 2021, το χαμηλότερο στη ζώνη του ευρώ και πολύ μακριά από τον μέσο όρο του 22,2%.ΣΧΟΛΙΑ