Οικονομία

Από την 1η Ιουνίου η υποβολή δηλώσεων των εργοδοτών στο σύστημα «Εργάνη»

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Πυρετώδεις διεργασίες επικρατούν στα λογιστήρια εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να είναι έτοιμες να υποβάλλουν από την Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου τις δηλώσεις με τους εργαζόμενους τους που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους και το μήνα Μάιο.

Πρόκειται για επιχειρήσεις- εργοδότες  που είτε επαναλειτούργησαν εντός του Μαΐου με μέρος του προσωπικού τους ή θεωρούνται πληττόμενοι βάσει των ΚΑΔ.

Οι δηλώσεις των εργοδοτών αφορούν την χρήση του μέτρου της παράτασης της αναστολής συμβάσεων εργασίας και είναι απαραίτητες, προκειμένου ο μισθωτός να λάβει την ειδική αποζημίωση έως και 534 ευρώ για τον Μάιο. Οι εργοδότες πρέπει να συμφωνήσουν με τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το σύστημα “Εργάνη” και κυρίως αφορούν :

-για τους επαναλειτουργούντες εργοδότες – τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή μέχρι την ημερομηνία της επαναλειτουργία τους, εντός του Μαΐου καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης.

-για τους πληττόμενους βάσει ΚΑΔ – τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και παρατείνεται η αναστολή για το Μάιο καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης.

Οι μεν επαναλειτουργούντες εργοδότες δηλώνουν την ημερομηνία της επαναλειτουργίας τους καθώς και τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά. Οι δε πληττόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά. Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών τους. Οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας τον Μάιο πρέπει επίσης να δηλωθούν το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου στο σύστημα “Εργάνη” σε άλλο ειδικό έντυπο.

Υπενθυμίζεται πως οι εργοδότες μπορούν να δηλώσουν παράταση αναστολής 30 ημερών και έως την 31η Μαΐου για το 60% των αναστολών συμβάσεων εργασίας που δήλωσαν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Οι εργαζόμενοι δεν απαιτείται να επανυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους. 

Αντίστοιχο καθεστώς αλλά μόνο σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους θα ισχύσει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, οπότε το εργαλείο της αναστολής σύμβασης θα είναι διαθέσιμο μόνο :

-για όσους μένουν κλειστοί με κρατική εντολή

-για συγκεκριμένους κλάδους που πλήττονται και ειδικότερα για τον τουρισμό, την εστίαση (μόνο τον Ιούνιο), τις μεταφορές, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Ειδικά γι αυτούς τους κλάδους η αναστολή συμβάσεων εργασίας θα μπορεί να εφαρμοστεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με μεγαλύτερη ευελιξία συγκριτικά με τον Μάιο, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να θέσουν σε αναστολή έως και το 100% των εργαζομένων τους. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις ακόμη και να μην επαναλειτουργήσουν, αν και επιτρέπεται, για μια δοκιμαστική περίοδο διατηρώντας το σύνολο των μισθωτών τους σε αναστολή. Οι εργαζόμενοι σε αναστολή θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ, εφόσον τελούν σε αναστολή ολόκληρο τον Ιούνιο ή κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής εφόσον θα τελούν σε αναστολή ένα τμήμα του Ιουνίου. Για κάθε ημέρα που παραμένουν σε αναστολή δικαιούνται ειδική αποζημίωση 17,8 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση δικαιούνται πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών επί του ονομαστικού τους μισθού από το κράτος.


ΣΧΟΛΙΑ