• Οικονομία

  Ανάλυση ΤτΕ: Οι αγορές αναβάθμισαν τη χώρα πριν από τους οίκους

  Ο Γιάννης Στουρνάρας χαιρετά τον Κωστή Χατζηδάκη


  Το ελληνικό story και η προοπτική αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας προεξοφλήθηκε από τις αγορές αρκετούς μήνες πριν η Ελλάδα περάσει πάλι στην επενδυτική βαθμίδα με τα επενδυτικά κεφάλαια να κινούνται κόντρα στο ρεύμα αγοράζοντας Ελλάδα όταν, διεθνώς, έκαναν στροφή σε τίτλους υψηλότερης αξιολόγησης.

  Σε ειδική ανάλυση που περιέχεται στην έκθεση της ΤτΕ χαρτογραφείται η κίνηση επενδυτικών κεφαλαίων διεθνώς, οργανισμών δηλαδή που συγκεντρώνουν κεφάλαια από μεμονωμένους επενδυτές με σκοπό τη συλλογική τοποθέτησή τους σε χαρτοφυλάκια μετοχών, ομολόγων και άλλων τίτλων και τη διαχείρισή τους από επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων. Ανήκουν, μαζί με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα οχήματα επενδυτικού σκοπού και τα ασφαλιστικά ταμεία, στην κατηγορία των μη τραπεζικών φορέων χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. Σύμφωνα δε με το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board), η αξία του ενεργητικού των μη τραπεζικών φορέων χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης ανέρχεται σε 218 τρισ. δολάρια, εκ των οποίων τα επενδυτικά κεφάλαια διακρατούν περίπου το 30%.

  Χαρτογραφώντας την κίνηση των επενδυτικών κεφαλαίων, σε ανάλυση που περιέχεται στην έκθεση της ΤτΕ όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρήματα εν εξελίξει έρευνας στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τις τοποθετήσεις των επενδυτικών κεφαλαίων διεθνώς, με σκοπό τη σύνδεσή τους με τη νομισματική πολιτική, αλλά και με τη χρηματοδότηση της οικονομίας μέσω των τοποθετήσεων αυτών σε κρατικά ομόλογα ή σε μετοχές και ομόλογα τραπεζών και επιχειρήσεων, προκύπτει ότι περίπου το 80% των επενδυτικών θέσεων των ευρωπαϊκών κεφαλαίων και το 88% των αμερικανικών κεφαλαίων αντιστοιχούν σε θέσεις εντός της επενδυτικής κατηγορίας.

  Τα τελευταία χρόνια, και συγκεκριμένα από το δ΄ τρίμηνο του 2021, παρατηρείται στροφή στις τοποθετήσεις τους διεθνώς προς τίτλους υψηλότερης πιστοληπτικής αξιολόγησης. Αυτή η παρατήρηση σχετίζεται με την αυστηροποίηση των νομισματικών συνθηκών παγκοσμίως και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της έκθεσης των επενδυτικών κεφαλαίων σε υψηλότερου κινδύνου τοποθετήσεις.

  Ταυτόχρονα όμως, παρατηρήθηκε αύξηση στις τοποθετήσεις των επενδυτικών κεφαλαίων σε ελληνικά ομόλογα και μετοχές, κατά 2,1 και 3,5 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα, ήδη από το δ΄ τρίμηνο του 2022, δηλαδή εκ των προτέρων σε σχέση με την αναβάθμιση της κρατικής πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδος στην επενδυτική κατηγορία.

  Αποδόσεις ομολόγων

  Όπως εξηγούν οι αναλυτές η αύξηση αυτή φαίνεται να εξηγεί τη σημαντική μείωση των διαφορών των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων και την αύξηση των τιμών των μετοχών για την περίοδο έως το γ΄ τρίμηνο του 2023. Δηλαδή τα επενδυτικά κεφάλαια διεθνώς φαίνεται ότι προεξόφλησαν την αναβάθμιση της κρατικής πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδος στην επενδυτική κατηγορία, καθώς την ίδια περίοδο μείωναν την έκθεσή τους σε θέσεις εκτός αυτής.  Επιπλέον σύμφωνα με την ανάλυση από την αύξηση της έκθεσης των επενδυτικών κεφαλαίων επωφελήθηκε σημαντικά ο ιδιωτικός τομέας της ελληνικής οικονομίας, όπως φαίνεται από τη μεγάλη άνοδο των θέσεων των επενδυτικών κεφαλαίων σε ελληνικές μετοχές.

  Να σημειωθεί πως, διεθνώς, ως προς τη γεωγραφική διάρθρωση των χαρτοφυλακίων επενδυτικών κεφαλαίων από τις δύο οικονομίες, της ΕΕ και των ΗΠΑ, τα αμερικανικά κεφάλαια τοποθετούν διαχρονικά περί το 80% (+/-2%) σε αμερικανικούς τίτλους, ενώ τα ευρωπαϊκά κεφάλαια τοποθετούν περί το 45% (+/-3%) σε ευρωπαϊκούς τίτλους και περί το 34% σε αμερικανικούς. Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, ένας λόγος βέβαια για τον οποίο επενδυτικά κεφάλαια διεθνώς διακρατούν τίτλους που προέρχονται από τις ΗΠΑ είναι ο ρόλος του δολαρίου ως διεθνούς αποθεματικού νομίσματος και, όσον αφορά τα αμερικάνικα κεφάλαια, είναι η αποφυγή του συναλλαγματικού κινδύνου. Ταυτόχρονα όμως, σημαντική παράμετρος στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων είναι και η υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα οι τοποθετήσεις σε ομοσπονδιακά ομόλογα των ΗΠΑ να θεωρούνται ασφαλείς σε όρους πιστωτικού κινδύνου. Έτσι, εξηγείται το υψηλό ποσοστό των αμερικανικών τίτλων στα χαρτοφυλάκια τόσο των αμερικανικών όσο και των ευρωπαϊκών επενδυτικών κεφαλαίων.

  Χθες η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου κινήθηκε στο 3,35% αντί του 3,1% στο πορτογαλικό και 3,25% του ισπανικού ενώ το spread της απόδοσης του ελληνικού με το γερμανικό δεκαετές ομόλογο αναφοράς ήταν στις 91,4 μονάδες βάσης.

  Διαβάστε επίσης:

  Στουρνάρας: Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να επιταχυνθεί το 2024 σε 2,3% – Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,8%
  Χρηματιστήριο: Η ΔΕΗ δίνει ρεύμα στην αγορά, έβγαλαν αντίδραση οι τράπεζες, κίνηση από ΜΥΤΙΛ, ΕΛΠΕ
  Στουρνάρας: Το δημόσιο κέρδισε 3,5 δισ. από την στήριξη των τραπεζών  ΣΧΟΛΙΑ