Most Popular

Γιώργος Κουντούρης: Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται την προεκλογική περίοδο

  • Contributor

Γιώργος Κούντουρης. Δικηγόρος


Από την 26 Μαρτίου διανύουμε τη προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Εκατοντάδες συμπολίτες μας επιθυμούν να εκτεθούν στη κρίση του εκλογικού σώματος και να αναζητήσουν το σταυρό προτίμησης μας στα πρόσωπα τους. Η πολιτεία ήδη από το 2010 έχει προβλέψει το πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι υποψήφιοι με στόχο αφενός την  ισότιμη προβολή τους και αφετέρου τον έλεγχο των δαπανών τους.

Καταρχήν, ο κάθε υποψήφιος δημοτικός άρχοντας οφείλει να τηρήσει βιβλίο εσόδων-εξόδων στο οποίο εγγράφονται τα έσοδα και οι δαπάνες του ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος τυχόν υπέρβασης του ανώτατου ορίου τους.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως, κάθε ποσό που καταβάλλεται για την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων, για την ηλεκτρονική επικοινωνία, την παροχή σχετικών υπηρεσιών, από τρίτους, καθώς και η αξία των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων προς τους υποψηφίους.

Αν πάλι κάποιος έχει αποφασίσει ότι δεν προτίθεται να προβεί σε δαπάνες για τις ανάγκες της προεκλογικής του εκστρατείας τότε δεν έχει υποχρέωση να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό πλην όμως σύμφωνα με το άρθρ. 10 του ν. 3870/2010  οφείλει να αναρτήσει τα (μηδενικά) έσοδα και δαπάνες του στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόστιμα από 50.000€ έως και 100.000€

Και επειδή ο εκλογικός αγώνας δίνεται πολλές φορές και εκτός κάλπης θα πρέπει να τονιστεί ότι  σε περίπτωση καταγγελίας και εφόσον  προκύψουν έσοδα ή δαπάνες, ο υποψήφιος τότε θα υποστεί τις προβλεπόμενες από το άρθρ. 14 παρ. 1β κυρώσεις του ν. 3870/2010 δηλαδή εκτός των διοικητικών κυρώσεων και πρόστιμο από 50.000€ έως και 100.000€

Η προβολή του υποψήφιου αποτελεί το δεύτερο πεδίο περιορισμών. Οι εμφανίσεις και οι συμμετοχές σε τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές δεν μπορεί να ξεπερνούν το προβλεπόμενο όριο και ειδικότερα σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2) φορές και σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1)φορά.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3870/2010 ως εμφανίσεις οι οποίες υπολογίζονται στο όριο είναι οι συνεντεύξεις των υποψηφίων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που διεξάγονται στο πλαίσιο του δελτίου ειδήσεων), η συμμετοχή σε οργανωμένες συζητήσεις και η κάλυψη κατόπιν αιτήματος της προεκλογικής τους δραστηριότητας.

Δεν θεωρείται εμφάνιση η κάλυψη της προεκλογικής δραστηριότητας εφόσον γίνεται στα πλαίσια της δημοσιογραφικής ανάδειξης του γεγονότος και δεν προβάλλεται απόσπασμα της ομιλίας.

Μία εμφάνιση σε ιστοσελίδες 

Περαιτέρω σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μία (1) εμφάνιση με εξαίρεση όμως τις προσωπικές ιστοσελίδες και τις ιστοσελίδες των συνδυασμών. Σχετικά με το διαδίκτυο ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει διαφημιστικά «banners» με φωτογραφία του, τα οποία δεν υπάγονται στους περιορισμούς προβολής υποψηφίων και συνδυασμών, υπό την επιφύλαξη ωστόσο, της έκδοσης τιμολογίου και του υπολογισμού στις δαπάνες του υποψηφίου.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η προεκλογική περίοδος, για την εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν την προβολή των υποψηφίων  είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α` γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, δηλαδή η 26η Απριλίου.

Τέλος, ένα επίκαιρο θέμα που ως τις προηγούμενες εκλογές δεν υφίστατο είναι η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR, Κανονισμός 2016/679), έχοντας από τις 25/5/2018, καθολική ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με βάση τις προβλέψεις του Κανονισμού οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες καθώς και οι υποψήφιοι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, για όλα και κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν, διατηρούν, διαχειρίζονται, και εν γένει επεξεργάζονται κατά την προεκλογική περίοδο, είναι και υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και θα πρέπει να προβούν σε κατάλληλες ενέργειες (τεχνικές, διοικητικές, νομικές) που να αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, ασφάλειας και διαχείρισης τους.

Συνεπώς,  ο υποψήφιος οφείλει  κυρίως να ενημερώνει με τον πιο πρόσφορο τρόπο συγκατάθεσης κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία συλλέγει και διαχειρίζεται σχετικά με το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας, καθώς και για την διαδικασία ασφάλειας και τήρησης τους και για το χρονικό διάστημα της προεκλογικής δραστηριότητας αλλά και μετά από αυτήν.

Αρχείο επαφών 

Είναι γνωστό ότι κάθε υποψήφιος δημιουργεί ένα αρχείο επαφών δημιουργώντας τις περισσότερες φορές και  κάποιο προφίλ κάθε ψηφοφόρου. Είναι επίσης γνωστό ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται πολλές φορές έχουν συλλέγει εν αγνοία των  προσώπων.

Με σκοπό την απόδειξη συμμόρφωσης με τον κανονισμό και την αποφυγή νομικών εμπλοκών , ο υποψήφιος θα πρέπει να αναρτήσει  σε τυχόν site που διαθέτει ένα κείμενο συμμόρφωσης και ενημέρωσης για τον λόγο τήρησης του αρχείου καθώς και συνοπτική αναφορά του κειμένου αυτού στο τέλος των email που θα στέλνει.

Είναι αλήθεια ότι η προεκλογική περίοδος είναι πάντα φορτισμένη, πυρετώδης  και επιρρεπής σε λάθη, αβλεψίες και απερισκεψίες εμπρός στο κυνήγι του σταυρού, απαιτεί όμως ψυχραιμία και προσήλωση στους πολλούς και αυστηρούς πλέον, κανόνες.  

Συνηθίζω να λέω στους ενδιαφερόμενους που απευθύνονται στο γραφείο μας για συμβουλές.

Εσύ φρόντισε να κερδίσεις και μεις θα φροντίσουμε να μη χάσεις.

 

Ο συγγραφέας του άρθρου Γιώργος Κουντούρης είναι δικηγόρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Δημοσκόπηση Rass: Στις 9,8 ποσοστιαίες μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Παραγγελία κακουργηματικής ποινικής δίωξης για δάνεια ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ποιοι κατηγορούνται και γιατί