• Βιωσιμότητα

  Accenture-Microsoft: Ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρέχουν υπηρεσίες για τη μετάβαση στο καθαρό μηδέν

  Julie Sweet, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Accenture


  Η Accenture και η Microsoft,   με την κοινή επιχείρησή τους Avanade, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, μια από τις πιο κρίσιμες και επείγουσες προκλήσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ανθρώπους. Με άμεση έμφαση στην παροχή λύσεων που θα βοηθήσουν τις εταιρείες να μεταμορφώσουν τις λειτουργίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις αλυσίδες αξίας τους με στόχο τη μετάβαση στο καθαρό μηδέν, οι τρεις εταιρείες θα επεκτείνουν την εστίασή τους σε ευρύτερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και προκλήσεις διακυβέρνησης (ESG) στο μέλλον.

  Οι εταιρείες επενδύουν στην από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων   σχεδιασμένες για να εκπέμπουν λιγότερο άνθρακα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους —και προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα, να επιταχύνουν τη μετάβαση σε νέες πηγές ενέργειας και να συρρικνωθούν ή εξαλείψει ακόμη και τη σπατάλη πεπερασμένων πόρων όπως το νερό, τα τρόφιμα και οι πρώτες ύλες.

  Με το συνδυασμό των Υπηρεσιών Αειφορίας της Accenture, της ανθρωποκεντρικής ψηφιακής εμπειρίας της Avanade, του Microsoft Cloud και των δυνατοτήτων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης (AI) κάθε εταιρείας, η διευρυμένη στρατηγική συνεργασία θα αντιμετωπίσει τόσο οριζόντιες όσο και ειδικές για τον κάθε κλάδο προκλήσεις βιωσιμότητας για να βοηθήσει στην αύξηση του αντίκτυπου και να προσφέρει νέα αξία.

  «Όλο και περισσότερο, καθώς όλοι οι ενδιαφερόμενοι προσβλέπουν στις επιχειρήσεις να περάσουν από τη δέσμευση στη δράση για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι εταιρείες που ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις τους μπορούν να γίνουν ισχυρή δύναμη για αλλαγή», δήλωσε η Julie Sweet, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Accenture. «Η συνεργασία μας με τη Microsoft και την Avanade θα βοηθήσει τους οργανισμούς να βρουν νέα αξία με τη διασύνδεση τεχνολογίας και βιωσιμότητας – από την υιοθέτηση αρχών ανάπτυξης πράσινου λογισμικού και βιώσιμων μεταφορών στο cloud, έως την υιοθέτηση ψηφιακής δίδυμης τεχνολογίας – για να αυξήσουν την απόδοση και την ανταγωνιστικότητα και να σημειώσουν πρόοδο στην επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές  στην πορεία προς το καθαρό μηδέν».

  Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η βιώσιμη λειτουργία

  «Η βιώσιμη λειτουργία έχει γίνει πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, να επιταχύνουν την ανάπτυξη και να ηγούνται με σκοπό», δήλωσε ο Judson Althoff, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επικεφαλής εμπορικός διευθυντής της Microsoft. «Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας με την Accenture και την Avanade, έχουμε την ευκαιρία και την ευθύνη να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που θα εξουσιοδοτήσουν τους οργανισμούς να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας και να οδηγήσουν σε διαρκή περιβαλλοντική αλλαγή».

  Μέσω της διευρυμένης στρατηγικής συνεργασίας, οι εταιρείες θα συνεργαστούν για να επεκτείνουν τις υπάρχουσες δυνατότητες και να αναπτύξουν νέες κοινές προσφορές σε τέσσερις τομείς:

  Μετάβαση στην ψηφιακή παραγωγή – Οι κατασκευαστικοί οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσουν και να κλιμακώσουν την ψηφιακή λειτουργία των μεμονωμένων τόπων παραγωγής και των δικτύων εργοστασίων. Οι συνεργασίες θα βοηθήσουν στη βελτίωση της χρήσης περιουσιακών στοιχείων και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων που επιτρέπουν την κυκλικότητα. Θα εφαρμόσουν επίσης ψηφιακή διπλή τεχνολογία για να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών, των αποβλήτων, της κατανάλωσης υλικών, του νερού και άλλων πόρων στην παραγωγή και τις λειτουργίες και θα βελτιώσουν τη διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα αξίας. Η μελέτη Accenture/Παγκόσμιο Σύμφωνο  ΟΗΕ, διαπίστωσε ότι παγκοσμίως, το 44% των CEOs λέει ότι τα ψηφιακά δίδυμα θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα στον κλάδο τους τα επόμενα πέντε χρόνια.
  Μετάβαση σε ενέργεια με χαμηλές εκπομπές άνθρακα – Το εβδομήντα τρία τοις εκατό των CEO είπε στην Accenture και στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών ότι αισθάνονται αυξημένη πίεση να δράσουν για τη βιωσιμότητα τα επόμενα τρία χρόνια. Για να γίνει αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να μετασχηματίσουν τις δραστηριότητες σε όλη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας. Οι συνεργασίες θα βοηθήσουν τις εταιρείες στη μετάβαση σε μια καθαρή μηδενική οικονομία, για να υποστηρίξουν ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
  Βιώσιμα λογισμικά με Microsoft Azure και Green Software Engineering – Οι οργανισμοί αναζητούν ενεργειακά αποδοτική υποδομή μαζί με μεγαλύτερη ευελιξία φόρτου εργασίας και επιχειρηματική ευελιξία. Η έρευνα της Accenture δείχνει ότι η μετάβαση από τα κέντρα δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης στο δημόσιο cloud μπορεί να μειώσει τη χρήση ενέργειας μιας επιχείρησης κατά 65% και να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά περισσότερο από 84%. Νέες λύσεις για το Microsoft Azure καλύπτουν τη στρατηγική ανάπτυξη και αξιολόγηση της τρέχουσας υποδομής πληροφορικής. αρχιτεκτονικές και πιλοτικές λύσεις· μια προσέγγιση με επίγνωση του άνθρακα στη μετανάστευση και την πράσινη μηχανική λογισμικού· και συνεχής βελτίωση και μετασχηματισμός επιχειρήσεων με θεμέλιο το cloud για χαμηλές εκπομπές άνθρακα.
  Μέτρηση ESG, Analytics και το Microsoft Cloud for Sustainability – Αντιμετωπίζοντας αυξανόμενες απαιτήσεις κανονιστικών ρυθμίσεων και ενδιαφερομένων, οι οργανισμοί χρειάζονται πληροφορίες στα χέρια τους για να καινοτομήσουν και να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι κοινές λύσεις θα επικεντρωθούν στην παροχή ευφυΐας βιωσιμότητας για αλυσίδες αξίας, βοηθώντας  στην παροχή πληροφοριών βάσει δεδομένων, ώστε οι πελάτες όχι μόνο να μπορούν να καταγράφουν και να αναφέρουν μετρήσεις βιωσιμότητας, αλλά —ακόμη πιο σημαντικό—να αναλάβουν δράση.

  Σημαντικός ο ρόλος των εταιρειών για την βιωσιμότητα

  Σύμφωνα με έρευνα της Accenture, οι εταιρείες που επιδεικνύουν σταθερά υψηλή βαθμολογία  ESG έχουν απόδοση 2,6 φορές υψηλότερη από τη συνολική απόδοση άλλων αντίστοιχων εταιρειών.
  «Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής όπου οι εταιρείες αναμένεται να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση θεμάτων βιωσιμότητας», δήλωσε η Pam Maynard, διευθύνων σύμβουλος της Avanade. «Τώρα περισσότερο από ποτέ, η τεχνολογία είναι το κλειδί για την επιτάχυνση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και στόχων διακυβέρνησης και για να επιτρέψει στους οργανισμούς να είναι βιώσιμοι μέσω συνεχών αλλαγών. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να βοηθήσουμε τους ηγέτες να αξιοποιήσουν τη δύναμη των ανθρώπων και της τεχνολογίας για να αναλάβουν πρακτικές ενέργειες βιωσιμότητας που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στον άνθρωπο».

  Ο Josh Matthews, κλαδικός αναλυτής από την HFS Research, πρόσθεσε: «Οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες βιωσιμότητας χρειάζονται οικοσυστήματα συνεργατών για να βελτιώσουν και να διευρύνουν τις λύσεις. Γίνονται γρήγορα το σημείο αναφοράς για άλλους που θα ακολουθήσουν, δεδομένου του πόσο πίσω βρίσκονται οι περισσότεροι οργανισμοί, βιομηχανίες και κυβερνήσεις όσον αφορά την ευθυγράμμιση με το παγκόσμιο πλαίσιο βιωσιμότητας της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και την αντιμετώπιση και των 17 Στόχων του ΟΗΕ. Η συνεργασία για το οικοσύστημα, όπως αυτή μεταξύ της Accenture, της Microsoft και της Avanade, όχι μόνο θα βοηθήσει στη βελτίωση και την κλιμάκωση των λύσεων, αλλά και στην επίλυση των προκλήσεων δεδομένων και διαφάνειας που οι οργανισμοί μας αναφέρουν συχνά ως βασικούς φραγμούς στα ταξίδια βιωσιμότητας».

  Αυτή η διευρυμένη στρατηγική συνεργασία βασίζεται στις τρέχουσες κοινές προσπάθειες βιωσιμότητας της Accenture, της Microsoft και της Avanade, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοποριακού ρόλου τους στο Green Software Foundation, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που χτίζει ένα αξιόπιστο οικοσύστημα ανθρώπων, προτύπων, εργαλείων και πρακτικών για την ανάπτυξη πράσινου λογισμικού. Μέσω μιας κοινής πρωτοβουλίας που ονομάζεται Project Amplify, η Accenture και η Microsoft υποστήριξαν επίσης δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στον κοινωνικό αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα παρέχοντας πρόσβαση σε αναδυόμενη τεχνολογία και τεχνογνωσία για να βοηθήσουν στην κλίμακα των λύσεών τους.  ΣΧΟΛΙΑ