Ενέργεια

Ένα έξυπνο μέλλον για την ενεργειακή βιομηχανία

  • NewsRoom

H αξιοποίηση των δεδομένων με τη χρήση του cloud της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης δίνουν νέες δυνατότητες στις εταιρείες ενέργειας που αγκαλιάζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και έτσι αναπτύσσονται, εξελίσσονται και είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Οι εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν συνεχώς προκλήσεις, όπως την πίεση για μείωση των εκπομπών,  ή την ανάγκη παροχής ανταγωνιστικών τιμών στους καταναλωτές τους.  Ταυτόχρονα είναι συνεχής η προσπάθεια για τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των πελατών από την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες τους.

Η τεχνολογία διευκολύνει την προσπάθεια τους να ανταποκριθούν με αποδοτικό τρόπο στο ρόλο τους. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν στους εκπροσώπους των εταιρειών να απαντούν στα αιτήματα των πελατών πιο αποτελεσματικά και ταχύτερα, ενώ γενικά η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει πιο αποδοτική και να επεκτείνει κάθε πτυχή στη δραστηριότητα μιας εταιρείας.

Τι δυνατότητες δίνει το ΑΙ

Η τεχνητή νοημοσύνη, ή AI, έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη σπατάλη ενέργειας, να μειώσει το ενεργειακό κόστος και να διευκολύνει και να επιταχύνει τη χρήση καθαρών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δίκτυα ενέργειας παγκοσμίως. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να βελτιώσει τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και τον έλεγχο των συστημάτων ισχύος. Η τεχνητή νοημοσύνη με ειδικούς δέκτες παρακολουθεί, συλλέγει πληροφορίες, ελέγχει, αξιολογεί και διαχειρίζεται την κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια και εργοστάσια. Ελέγχει τη χρήση ενέργειας και τη μειώνει κατά τις ώρες αιχμής, εντοπίζει και σηματοδοτεί προβλήματα και εντοπίζει βλάβες του εξοπλισμού πριν αυτές συμβούν.

Το AI χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση των ενεργειακών δικτύων με τη διαχείριση των ροών ενέργειας μεταξύ των σπιτιών, των επιχειρήσεων, των μπαταριών αποθήκευσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των μικροδικτύων και του ίδιου του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό μειώνει τη σπατάλη ενέργειας ενώ αυξάνει τη συμμετοχή των καταναλωτών στην κατανάλωση ενέργειας.

Οι εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δημιουργήσουν περαιτέρω ευκαιρίες εσόδων για τον τομέα της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας: Ενισχύοντας τις εφαρμογές λογισμικού για την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων, εντοπίζονται μοτίβα, αναγνωρίζονται τυχόν ανωμαλίες  και μπορούν να πραγματοποιηθούν ακριβείς προβλέψεις.

Έξυπνοι μετρητές

Οι έξυπνοι μετρητές είναι η πιο πρόσφατη καινοτομία για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος σήμερα. Μέχρι το 2024, σχεδόν το 77% των νοικοκυριών της ΕΕ θα έχουν εγκαταστήσει ένα.

Αυτή η νέα τεχνολογία φέρνει πολλαπλά οφέλη, όπως η παροχή αυτοματοποιημένων αναγνώσεων των καταναλώσεων σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας στους καταναλωτές πρόσβαση στα δικά τους δεδομένα. Έτσι θα είναι σε θέση να εντοπίζει ελαττωματικές συσκευές, μειώνοντας την σπατάλη ενέργειας και δίνοντας τη δυνατότητα για άμεσες επισκευές. Βοηθούν ταυτόχρονα τον καταναλωτή να αποκτήσει συνείδηση σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, επιτρέποντας σε μεμονωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μειώσουν τη χρήση ενέργειας και να εξοικονομήσουν χρήματα.

Όλες αυτές οι τεχνολογικές δυνατότητες βασίζονται στην εισροή δεδομένων και είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι μπορούν να εισάγουν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν αυτά τα δεδομένα, με γρήγορο και αποδοτικό τρόπο.