• ISOMAT

  Ημέρα Περιβάλλοντος 2024

  ISOMAT: Πώς μία χημική βιομηχανία απαντά στις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης

  • NewsRoom

  Η κλιματική αλλαγή έχει πάψει πλέον να απασχολεί μόνο τους διεθνείς διαλόγους, επηρεάζοντας άμεσα τη στρατηγική και την ευρύτερη δράση των επιχειρήσεων, η οποία τοποθετεί σήμερα στο επίκεντρο την υπευθυνότητα με απώτερο σκοπό τη συμβολή στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την κοινωνική ευημερία. Η ISOMAT δηλώνει την ουσιαστική της δέσμευση απέναντι σε ένα βιώσιμο μέλλον, διαμορφώνοντας τη συνολική της στρατηγική με γνώμονα την υπευθυνότητα προς όλες τις κατευθύνσεις.

  Η φιλοσοφία αυτή ξεκινά από τη διαρκή εκπαίδευση των ανθρώπων της εταιρείας πάνω σε σύγχρονα ζητήματα βιωσιμότητας και επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των διαδικασιών της, τόσο μέσω των προϊόντων που αναπτύσσει και διαθέτει στην αγορά όσο και μέσω της συνολικής λειτουργίας της ως βιομηχανία.

  Συμβάλλοντας έμπρακτα στο Green Building

  Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας (IEA), περίπου το 30% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας οφείλεται στη λειτουργία των κτιρίων, καθιστώντας αναγκαία την ουσιώδη επένδυση στο Green Building, με πιστοποιημένες και ποιοτικές λύσεις για τον κατασκευαστικό κλάδο. Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των σύγχρονων κατασκευών αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας, καθώς αυτές πλέον αξιολογούνται και πιστοποιούνται ως προς αυτό.

  Οι «πράσινες» πιστοποιήσεις εξετάζουν τις επιπτώσεις των κτιρίων στο περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνία, ενώ παράλληλα εστιάζουν στην ενεργειακή συμπεριφορά των κατασκευών. Τέτοιου είδους πιστοποιήσεις είναι οι LEED, BREEAM, WELL, GREEN STAR, CASBEE κ.α., με την πιστοποίηση κατά LEED να βρίσκει τη μεγαλύτερη απήχηση τόσο παγκόσμια όσο και πανελλαδικά, ως συνώνυμη πλέον με την έννοια της πράσινης δόμησης.

  Με στόχο την πλήρη ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες αειφορίας, η ISOMAT διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο τμήμα R&D, αποτελούμενο από 7 διαφορετικά χημεία R&D και 3 εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου (στην Ελλάδα και στις θυγατρικές εταιρείες στη Σερβία και τη Ρουμανία), όπου αναπτύσσονται και παράγονται ολοένα και περισσότερα προϊόντα υψηλής ποιότητας που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης και εργασίας για τον άνθρωπο.

  Η ISOMAT επιδιώκει συνεχώς την ανάπτυξη νέων προϊόντων με χρήση α’ υλών από ανακυκλωμένα υλικά, βιομηχανικά συμπαράγωγα ή υλικά φυτικής προέλευσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μέγιστη διάρκεια ζωής τους. Αναφορικά με την παραγωγική διαδικασία, στόχος είναι η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η μέγιστη αξιοποίηση των ΑΠΕ, ο περιορισμός των απαιτούμενων φυσικών πόρων, η υπεύθυνη ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων, καθώς και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που συμβάλλουν στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε κάθε στάδιο των διαδικασιών.

  Όλες οι παραπάνω δράσεις οδήγησαν σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 35%, το 2023 συγκριτικά με το 2022. Παράλληλα, απαντώντας στην επιτακτική ανάγκη για βιώσιμες κατασκευές, έμφαση δίνεται στις προηγμένες ιδιότητες των προϊόντων και στην ανάπτυξη συστημάτων που συνεισφέρουν σε κατασκευές ενεργειακά αναβαθμισμένες με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα, όπως τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ISOMAT THERMOSYSTEM, τα συστήματα στεγανοποίησης για φυτεμένα δώματα και οι προηγμένες προϊοντικές λύσεις στεγανοποίησης με υλικά υψηλής ανακλαστικότητας.

  Τα πιστοποιημένα προϊόντα «θεμέλιο» των σύγχρονων κτιρίων

  Τα προϊόντα της ISOMAT φέρουν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, οι οποίες αφορούν τόσο τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά όσο και τη φιλικότητά τους ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Χαρακτηριστικές τέτοιες πιστοποιήσεις είναι οι EMICODE®, Indoor Air Comfort Gold, Blue Angel και Ecolabel, τις οποίες λαμβάνουν τα προϊόντα μετά από αυστηρούς επιστημονικούς ελέγχους από εγκεκριμένους φορείς.

  Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονισθεί ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει η επιλογή των κατάλληλων προϊόντων στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εκπομπής πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο για την υγεία του εφαρμοστή και του τελικού χρήστη, όπως και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

  Εξίσου σημαντική παράμετρο αποτελεί και η παρακολούθηση του κύκλου ζωής των προϊόντων και των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών τους επιπτώσεων, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω των περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντος (EPDs), ως η πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

  Η επαλήθευσή τους από ανεξάρτητους φορείς καθιστά τα EPDs από τις πιο αξιόπιστες πηγές σχετικά με τη βιωσιμότητα και φιλικότητα των προϊόντων προς το περιβάλλον. Η ISOMAT είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που διαθέτει EPDs για μια τόσο ευρεία γκάμα υλικών για την κατασκευή από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή, με τη βιβλιοθήκη των περιβαλλοντικών δηλώσεων να εμπλουτίζεται συνεχώς.

  Οι εγκαταστάσεις της ISOMAT στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης
  Οι εγκαταστάσεις της ISOMAT στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης

  Δράσεις υπευθυνότητας με συνεχείς επενδύσεις

  Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η ISOMAT εγκατέστησε μέσα στο 2022 φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1MW στις στέγες των κτιρίων του εργοστασίου της μητρικής εταιρείας στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, επενδύοντας ουσιαστικά στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και επιτυγχάνοντας μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές κατά 33% (το 2023 σε σύγκριση με το 2022).

  Επιπλέον, έχοντας ήδη εγκαταστήσει τον πρώτο της σταθμό φόρτισης οχημάτων στις εγκαταστάσεις της μητρικής, ο Όμιλος προχωρά σταδιακά σε εγκατάσταση νέων σταθμών φόρτισης που θα τροφοδοτούνται και εκείνοι από την ενέργεια των φωτοβολταϊκών πάνελ.

  Η επένδυση αυτή συνοδεύει την ανανέωση του στόλου της ISOMAT, με το 25% των νέων οχημάτων που θα αποκτηθούν εντός του 2024 να είναι ηλεκτροκίνητα και υβριδικά, με εκπομπές CO2  λιγότερες των 50g ανά χιλιόμετρο, σύμφωνα με τον νόμο για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή.

  Η κυκλική οικονομία στο επίκεντρο της βιομηχανίας

  Ενδυναμώνοντας τη φιλοσοφία υπεύθυνης δράσης με πολυδιάστατες ενέργειες, τα τελευταία χρόνια η ISOMAT συμμετέχει στην περιβαλλοντικά στοχευμένη πλατφόρμα «In the Loop», πρωτοβουλία του ομίλου Πλαστικά Θράκης, συλλέγοντας και διοχετεύοντας συστηματικά τα πλαστικά της απορρίμματα, με στόχο να παραχθούν από αυτά νέα βιώσιμα προϊόντα. Μάλιστα, έχει ήδη επιστρέψει έως σήμερα σχεδόν 50 τόνους πλαστικού.

  Μεριμνώντας ολιστικά για την προστασία του περιβάλλοντος και την καλλιέργεια κοινής κουλτούρας ευαισθητοποίησης, η ISOMAT έχει προχωρήσει σε συνεργασία με το πρωτοποριακό πρόγραμμα ανακύκλωσης αποτσίγαρων «Gopa Free» της Cigaret Cycle, στις εγκαταστάσεις της σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, κλείνοντας το 2023 με περιβαλλοντικό κέρδος 77kg CO2 λιγότερα στην ατμόσφαιρα και 24m3 γλυκού ή αλμυρού νερού να έχουν σωθεί από ρύπανση.

  Αφουγκραζόμενη πλήρως τις ανάγκες για βιώσιμες πρακτικές και αειφορία, η ISOMAT συνεχίζει να ενσωματώνει στη στρατηγική της σύγχρονες μεθόδους ουσιαστικής συμβολής σε ένα βιώσιμο μέλλον, που εξελίσσουν κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της!

  Ανακαλύψτε το αφιέρωμα «Restoring the future of nature»