• ΔΕΠΑ: Μειώνει ανθρακικό αποτύπωμα, επενδύει στη βιωσιμότητα

  Στόχος η είσοδος στην παραγωγή πράσινης ενέργειας

  ΔΕΠΑ

  Με μια πολυδιάστατη στρατηγική ο όμιλος ΔΕΠΑ επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση και μετεξελίσσεται σε ένα βιώσιμο ενεργειακό όμιλο, ενισχύοντας το πράσινο αποτύπωμά του και μειώνοντας σταθερά τις εκπομπές άνθρακα.

  Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, ακολουθώντας τα κριτήρια ESG και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και το 2022 μείωσε τις εκπομπές της κατά πάνω από 26%, αποδεικνύοντας την προσήλωσή της στην περιβαλλοντική ευθύνη.

  Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προωθεί τη χρήση φυσικού αερίου όχι μόνο στην ενέργεια αλλά και στις μεταφορές, καθώς ως καύσιμο κίνησης είναι πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον, σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη) και πολύ πιο οικονομικό. Με το βλέμμα σε ένα πράσινο μέλλον η εταιρεία εξερευνά και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο.

  Η δέσμευση της ΔΕΠΑ για την προστασία του περιβάλλοντος εκφράζεται μέσα από τις καθημερινές πρακτικές της. Κυρίως, όμως ο σεβασμός στο περιβάλλον μετουσιώνεται σε πράξη με τη συνολική περιβαλλοντική της πολιτική. Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής η ΔΕΠΑ εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που υιοθετεί διεθνείς προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας και σύγχρονες πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα με στοχευμένες δράσεις κοινωνικής ευθύνης βρίσκεται στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών.

  Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

  Με στόχο την είσοδό της στην παραγωγή πράσινης ενέργειας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει επεκτείνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω των θυγατρικών της, αναπτύσσοντας φωτοβολταϊκά έργα με συνολική ισχύ άνω των 700 MW. Πολλά από αυτά τα έργα έχουν λάβει τις απαραίτητες άδειες εγκατάστασης, σηματοδοτώντας μια ισχυρή είσοδο στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και υποστηρίζοντας τη στρατηγική της εταιρείας για την προώθηση πράσινων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

  Οι επενδύσεις ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας και περιλαμβάνουν σημαντικής ισχύος φωτοβολταϊκά έργα στην Κοζάνη και τη Λάρισα, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2025. Επιπλέον, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρούπολη, η οποία ουσιαστικά υποκαθιστά τις εκπομπές ρύπων τριών ρυπογόνων λιγνιτικών μονάδων που σταδιακά αποσύρονται.

  Ενεργειακή Μετάβαση με φυσικό αέριο

  Η οικονομικότητα, βιωσιμότητα και ενεργειακή ασφάλεια είναι το τρίπτυχο για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

  Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του φυσικού αερίου εξασφαλίζει την ομαλή ενεργειακή μετάβαση καθώς παρουσιάζει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη (χαμηλότερες εκπομπές ρύπων έναντι των στερεών και υγρών καυσίμων), χαμηλότερο κόστος, και μεγάλη ευελιξία στη μεταφορά και τελική χρήση του. Αντίστοιχα οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο δίνουν στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας την ευελιξία που χρειάζεται για να προχωρήσει ομαλά η διείσδυση των ΑΠΕ.

  Επιπλέον η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι ένας βασικός παράγοντας στη μετατροπή της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο φυσικού αερίου. Η εταιρεία συμμετέχει σε μεγάλα ενεργειακά έργα που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και διαφοροποιούν το ενεργειακό μείγμα, καθιστώντας την Ελλάδα στρατηγικό ενεργειακό παίκτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  Φυσικό αέριο στις μεταφορές

  Η ΔΕΠΑ Εμπορίας συμμετέχει ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση και στις μεταφορές προωθώντας την «πράσινη» ναυτιλία αλλά και τη χρήση καθαρότερων καυσίμων στις μεταφορές.

  Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το 25% περίπου των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη, επομένως ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον και οικονομικά ανταγωνιστικό καύσιμο έναντι των χρησιμοποιούμενων σήμερα υγρών καυσίμων, μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές άνθρακα του κλάδου. Το φυσικό αέριο αν και ανήκει στην κατηγορία των ορυκτών καυσίμων, εν τούτοις προσφέρει πολλά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υγρά καύσιμα – όντας και σημαντικά φθηνότερο.

  Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία λειτουργεί το πρώτο πανελλαδικό δίκτυο σταθμών CNG με το εμπορικό σήμα FISIKON.

  Ο ναυτιλιακός τοµέας αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις στον δρόµο προς την πράσινη µετάβαση, καθώς δηµιουργεί περίπου 2%-3% των παγκόσµιων εκποµπών GHG και η επιτυχής ενεργειακή μετάβασή του εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα εναλλακτικών καυσίµων χαµηλού άνθρακα.

  Διεθνώς αναζητείται επιτακτικά οικονομική λύση για την μείωση των αερίων ρύπων. Η επικρατέστερη σήμερα λύση και για τη ναυτιλία είναι η χρήση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) ως καυσίμου πλοίων.

  Μετά την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Poseidon Med II, του οποίου ήταν συντονιστής η ΔΕΠΑ, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη δημιουργία μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας LNG στην περιοχή. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ολοκληρώθηκαν μελέτες για την ανάπτυξη υποδομών LNG σε πέντε μεγάλα λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα και Λεμεσός). Επίσης κατασκευάζονται εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας LNG στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας.

  Το πρόγραμμα έχει θέσει τα θεμέλια για τη χρήση του LNG ως εναλλακτικό καύσιμο στη ναυτιλία, προσφέροντας ένα μονοπάτι προς τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή στις διεθνείς και ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η υποδομή που δημιουργείται και οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται θα συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη και χρήση του LNG, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου για το LNG στην Ανατολική Μεσόγειο

  Καινοτομία Υδρογόνο-Βιομεθάνιο

  Η εταιρεία εξερευνά εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως το υδρογόνο.

  Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το καθαρό υδρογόνο (European Clean Hydrogen Alliance) και κατέχει μία από τις τρείς θέσεις προέδρων της στρογγυλής τράπεζας για την χρήση υδρογόνου σε κτήρια (Roundtable for Buildings). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο με σκοπό την δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου που θα δρομολογήσει και θα διευκολύνει επενδύσεις στον τομέα των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου.

  H ΔΕΠA Εμπορίας είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου (HYDROGEN EUROPE), συμμετέχοντας σε όλες τις σημαντικές ομάδες εργασίας (working groups) και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον τομέα του υδρογόνου, βάζοντας τη δική της σφραγίδα στους ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα και τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια.

  Επίσης, προχωρά σε πιλοτικά έργα βιοαμεθανίου, μέσω αναβάθμισης του βιοαερίου σε βιομεθάνιο, με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευσή του ως καύσιμο κίνησης μέσω των σταθμών FISIKON.

  Η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε συνεργασία με τη βιομηχανία Φάρμα Χήτας θα λειτουργήσει την πρώτη πιλοτική μονάδα συμπιεσμένου βιομεθανίου στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα καινοτόμο, πιλοτικό έργο, η υλοποίηση του οποίου αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την εθνική ενεργειακή στρατηγική αλλά και για την προσπάθεια επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας επιπλέον στη ΔΕΠΑ το πλεονέκτημα της πρωτοπορίας της στον τομέα παραγωγής και χρήσης bio – CNG στο εθνικό σύστημα μεταφορών.

  Στόχος της εταιρείας με τα έργα αυτά είναι να συμβάλει στην πορεία σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον πρωταγωνιστώντας σε αυτό.

  Δέσμευση προς την Κοινότητα και τους Εργαζομένους – Εταιρική Διακυβέρνηση και Κοινωνική Ευθύνη

  Η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεσμεύεται να βελτιώνει την ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινότητες και να υποστηρίζει τους εργαζομένους της. Οι πρωτοβουλίες της εταιρείας περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, έργα υποδομής για την κοινότητα και ολοκληρωμένες πολιτικές υγείας και ασφάλειας. Αυτές οι προσπάθειες διασφαλίζουν ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και προάγουν ένα υποστηρικτικό και βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον.

  Επιπλέον, η ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύει στην εκπαίδευση και στο δυναμικό των νέων. Το πρόγραμμα υποτροφιών στο Πολυτεχνείο Κρήτης για το «Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας» είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της καλλιέργειας επαγγελματιών με εξειδικευμένες γνώσεις, που έχουν σκοπό να πρωταγωνιστήσουν στην αγορά εργασίας.

  Η εταιρεία υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών, όπως η ανακαίνιση πάρκων και η δημιουργία παιδικών χαρών, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής με έργα όπως η ανάπλαση ενός πάρκου αναψυχής στο Ηράκλειο Αττικής και η δημιουργία μιας παιδικής χαράς στους Αρκιούς.

  Επίσης η εταιρεία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε έκτακτη ανάγκη. Η αποκατάσταση του πυρόπληκτου Δημοτικού Σχολείου Παλαγίας στον Έβρο, καθώς και η συμβολή στην αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών στην Αλεξανδρούπολη, μέσα από τον θεσμό του Αναδόχου Αποκατάστασης, αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα της ετοιμότητας της εταιρείας να παράσχει υποστήριξη σε τοπικές κοινότητες που δοκιμάζονται.

  Η δομή διακυβέρνησης της εταιρείας ακολουθεί διεθνή πρότυπα, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεσμεύεται να διατηρεί υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αποδεικνύεται από τις ολοκληρωμένες πολιτικές της και τις τακτικές αναφορές σχετικά.

  Ανακαλύψτε το αφιέρωμα «Restoring the future of nature»