ΥΓΕΙΑ

Τι δείχνει μελέτη της Philip Morris International (PMI) για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα

  • NewsRoom


Η Philip Morris International (PMI) (NYSE: PM), παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στο 58ο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας Τοξικολογίας στη Βαλτιμόρη (58th Annual Society of Toxicology Meeting). Η μελέτη δείχνει ότι έπειτα από 6 μήνες, ο ατμός ηλεκτρονικού τσιγάρου -με ή χωρίς νικοτίνη- προκάλεσε σημαντικά μικρότερη βιολογική απόκριση συνδεόμενη με καρδιαγγειακές και πνευμονολογικές παθήσεις συγκριτικά με τον καπνό του τσιγάρου. Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Altria Group, Inc., αξιολόγησε τη βιολογική απόκριση ποντικών που εκτέθηκαν σε ατμό ηλεκτρονικού τσιγάρου σε σύγκριση με την απόκριση εκείνων που εκτέθηκαν σε καπνό τσιγάρου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως είναι καπνιστές και θα συνεχίσουν να καπνίζουν στο εγγύς μέλλον. Η  μείωση  της βλάβης από το κάπνισμα (Tobacco Harm Reduction) μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο συμπληρωματικά στις υπάρχουσες στρατηγικές ελέγχου του καπνίσματος, ώστε να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου από τις συνδεόμενες με το κάπνισμα παθήσεις. Προκειμένου η μείωση της βλάβης να είναι επιτυχής, οι ενεργοί ενήλικες καπνιστές χρειάζονται πρόσβαση σε προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου, τα οποία εκλύουν μεν νικοτίνη αλλά με σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα τοξικών ουσιών απ’ ό,τι το τσιγάρο.

«Τα σημαντικά αυτά αποτελέσματα προστίθενται στα δεδομένα που δείχνουν ότι η μετάβαση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μια καλύτερη επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσματος», είπε η Dr. Julia Hoeng, Director of Systems Toxicology της PMI. «Η μελέτη αυτή αποτελεί ένα πραγματικό ορόσημο, καθώς όχι μόνο αποδεικνύει την μειωμένη τοξικότητα και τον μειωμένο κίνδυνο νόσησης από το ηλεκτρονικό τσιγάρο συγκριτικά με το συμβατικό, αλλά αξιολογεί και τον ρόλο της νικοτίνης και των αρωμάτων».

 

Πληροφορίες

Η καύση του καπνού παράγει περισσότερες από 6.000 χημικές ενώσεις, από τις οποίες σχεδόν οι 100 είναι επιβλαβείς ή δυνητικά επιβλαβείς για την υγεία. Eπιστημονικά δεδομένα αναγνωρίζουν την έκθεση σε αυτές τις χημικές ουσίες, και όχι στη νικοτίνη, ως το κύριο αίτιο των σχετιζόμενων με το κάπνισμα παθήσεων. Κατά συνέπεια, τα τελευταία χρόνια, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή ως πιθανή εναλλακτική λύση έναντι του τσιγάρου. Σήμερα, ωστόσο, τα δεδομένα είναι περιορισμένα όσον αφορά τον κίνδυνο νοσήματος σε μακροχρόνια βάση από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή τα συστατικά τους, συγκριτικά με τον καπνό του τσιγάρου. Γενικά, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιλαμβάνουν το σύστημα παραγωγής αερολύματος (προπυλενoγλυκόλη – PG και/ή γλυκερίνη –VG), νικοτίνη και αρωματικά συστατικά. Επομένως, η μελέτη είναι  σχετική για τα προϊόντα που περιέχουν αυτά τα συστατικά. Σε αντίθεση με το τσιγάρο, το ηλεκτρονικό τσιγάρο εκλύει νικοτίνη χωρίς τα συστατικά του καπνού που παράγονται από την καύση.

Σχετικά με τη Μελέτη

Αυτή η μελέτη σε ποντικούς ApoE-/- ήταν μία εξάμηνη μελέτη εισπνοής που σχεδιάστηκε προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της έκθεσης σε ατμό ηλεκτρονικού τσιγάρου (με ή χωρίς νικοτίνη και αρωματικές ουσίες) στο αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Θηλυκοί ποντικοί ApoE-/- εκτέθηκαν σε αέρα, καπνό τσιγάρου ή σε 3 σκευάσματα ατμού ηλεκτρονικό τσιγάρου (ΦΟΡΕΑΣ: PG/VG/νερό, ΒΑΣΗ: ΦΟΡΕΑΣ συν 4% νικοτίνη, TEST: ΒΑΣΗ συν αρωματικές ουσίες) για 3 ώρες/ημέρα, 5 ημέρες/εβδομάδα για διάστημα 6 μηνών μέσω συστήματος έκθεσης ολόκληρου του σώματος σε εισπνοή. Η μελέτη μέτρησε μια σειρά από καταληκτικά σημεία νοσημάτων, και τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι έπειτα από 6 μήνες, ο ατμός ηλεκτρονικού τσιγάρου με ή χωρίς νικοτίνη και αρωματικές ουσίες:

  • Είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής των πνευμόνων, δομικών βλαβών και μοριακών μεταβολών στους πνεύμονες, και προκάλεσε σχηματισμό μικρότερης αθηρωματικής πλάκας και λιγότερες μοριακές μεταβολές στους ιστούς της αορτής και της καρδιάς συγκριτικά με τον καπνό του τσιγάρου.
  • Η μελέτη εντόπισε επίσης την επίδραση της νικοτίνης στην ταχύτητα παλμικού κύματος (μια αναμενόμενη δράση της νικοτίνης). Ωστόσο, συγκριτικά με το τσιγάρο, η επίδραση είναι σημαντικά μικρότερη στην περίπτωση της έκθεσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο (με ή χωρίς νικοτίνη).
  • Συνολικά, η μελέτη έδειξε ότι ο ατμός ηλεκτρονικού τσιγάρου προκαλεί σημαντικά μικρότερη βιολογική απόκριση συνδεόμενη με καρδιαγγειακές και πνευμονολογικές παθήσεις σε σύγκριση με τον καπνό του τσιγάρου.

Τα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα υποβληθούν για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με διαδικασία κρίσης (peer-reviewed journal).

Σχετικά με την Έρευνα της PMI

Τα αποτελέσματα αυτά προστίθενται στο σύνολο των δεδομένων για τα απαλλαγμένα από τον καπνό του τσιγάρου προϊόντα και προέκυψαν ως τμήμα του εκτεταμένου προγράμματος έρευνας και αξιολόγησης της PMI. Το πρόγραμμα αυτό ανατρέχει στις αναγνωρισμένες πρακτικές της φαρμακευτικής βιομηχανίας και ευθυγραμμίζεται με το προσχέδιο των κατευθυντηρίων οδηγιών του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για τις υποβολές των φακέλων αξιολόγησης των Προϊόντων Καπνού Τροποποιημένου Κινδύνου (MRTP: Modified Risk Tobacco Product). Περισσότεροι από 430 επιστήμονες στο τμήμα R&D της PMI εργάζονται για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση νέων προϊόντων απαλλαγμένων από τον καπνό του τσιγάρου, και έχουν κάνει περισσότερες από 350 δημοσιεύσεις με διαδικασίες κρίσης (peer-reviewed) και κεφάλαια βιβλίων μέχρι σήμερα. Η PMI έχει επενδύσει περισσότερα από 6 δισ. δολάρια ΗΠΑ για την ανάπτυξη, την τεκμηρίωση και τη δημιουργία κατασκευαστικών μονάδων για ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων απαλλαγμένων από τον καπνό του τσιγάρου.

Philip Morris International: Δημιουργούμε ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου

Η Philip Morris International (PMI) οδηγεί τον μετασχηματισμό της καπνοβιομηχανίας προς ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου ώστε τελικά τα τσιγάρα να αντικατασταθούν με προϊόντα που δεν παράγουν καπνό προς όφελος των ενηλίκων, οι οποίοι σε αντίθετη περίπτωση θα συνέχιζαν να καπνίζουν, της κοινωνίας, της εταιρείας και των μετόχων της. Η ΡΜΙ είναι η κορυφαία εταιρεία καπνού παγκοσμίως, η οποία ασχολείται με την κατασκευή και την πώληση τσιγάρων, προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου και συνδεόμενων με αυτά ηλεκτρονικών συσκευών και συνοδευτικών εξαρτημάτων, και άλλων προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη σε αγορές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η ΡΜΙ οικοδομεί ένα μέλλον σε μια νέα κατηγορία προϊόντων απαλλαγμένων από τον καπνό του τσιγάρου τα οποία αν και δεν είναι ακίνδυνα, αποτελούν μια πολύ καλύτερη επιλογή σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος. Αξιοποιώντας διεπιστημονικές ικανότητες για την ανάπτυξη προϊόντων, εγκαταστάσεις αιχμής και επιστημονική τεκμηρίωση, σκοπός της ΡΜΙ είναι να διασφαλίσει ότι τα απαλλαγμένα από τον καπνό του τσιγάρου προϊόντα της ικανοποιούν τις προτιμήσεις των ενηλίκων καταναλωτών και πληρούν τις αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις. Το χαρτοφυλάκιο της σειράς προϊόντων IQOS της ΡΜΙ περιλαμβάνει προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και προϊόντα ατμίσματος που περιέχουν νικοτίνη. Η ΡΜΙ εκτιμά ότι στα τέλη του 2018 6,6 εκατ. ενήλικοι καπνιστές παγκοσμίως είχαν ήδη σταματήσει το κάπνισμα και είχαν στραφεί στο προϊόν θερμαινόμενου καπνού της εταιρείας, το οποίο διατίθεται σε 44 αγορές, με την επωνυμία IQOS. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τους ιστοτόπους μας PMI και PMIScience.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Χρ. Χαρπαντίδης (Παπαστράτος): «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας, αν έχει σχέδιο»

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ανδρέας Καλαντζόπουλος (Philip Morris International): Ελλάδα και Κορέα έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό να γίνουν βασικές αγορές για το iQos


ΣΧΟΛΙΑ