HealthStories.gr

Προσωπικός γιατρός: Με κενά και προβλήματα άρχισαν οι εγγραφές

προσωπικός γιατρός


Σήμερα, 1η Αυγούστου, ξεκίνησαν οι εγγραφές των πολιτών στον προσωπικό γιατρό σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, εκτός από την Αττική και από το Νότιο Αιγαίο.

Στο Υπουργείο Υγείας εντείνεται ο προβληματισμός για τα κενά, που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αρκετές Περιφέρειες, καθώς υπάρχουν περιοχές, όπου η συμμετοχή είναι μηδενική.

Είναι ενδεικτικά αυτά, που αναφέρει το μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Δημήτρης Βαρνάβας. Σύμφωνα με στοιχεία, τα οποία κοινοποίησε: «Στην Αττική έχουν εκδηλώσει διάθεση να ενταχθούν στο σύστημα 125 γιατροί, στη Θεσσαλονίκη 31, στην Πάτρα 3 και στο Λασίθι 1, ενώ κανένας δεν έχει δηλώσει στην Αργολίδα, στην Αρκαδία και στη Ζάκυνθο».

Προβληματισμός για τα κενά

Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές των γιατρών στον θεσμό του προσωπικού γιατρού είναι η Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022.

Για τις δύο Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου οι εγγραφές των πολιτών θα ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και οι εγγραφές των γιατρών παρατείνονται, μόνο για αυτές τις δύο περιοχές, έως τις 31 Αυγούστου 2022. Το σύστημα του προσωπικού γιατρού θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία αρχές του επόμενου έτους.

Το ζήτημα είναι ότι ο προσωπικός γιατρός είναι ένας θεσμός, που η κυβέρνηση τον πιστεύει πολύ και στην Αριστοτέλους έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για τον σχεδιασμό του εγχειρήματος. Όμως μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν φαίνεται να υπάρχει η αναμενόμενη ανταπόκριση.

Στον προσωπικό γιατρό θα απευθύνεται ο πολίτης, όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Από αυτόν θα παίρνει οδηγίες, κατεύθυνση, παραπεμπτικό για την επόμενη κίνηση στο Σύστημα Υγείας. Συγκεκριμένα, ο προσωπικός γιατρός παραπέμπει τον λήπτη υπηρεσιών υγείας στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Δικαίωμα παραπομπής έχουν και οι ειδικοί ιατροί για τα θέματα της ειδικότητάς τους. Η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών δεν απαιτεί παραπομπή.

Η διαδικασία εγγραφής

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τους εξής τρόπους:

1) Μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) Αυτοπροσώπως σε δομή υγείας ΠΦΥ ή σε προσωπικό γιατρό, φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά γιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών γιατρών, γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου, που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.

Οι πολίτες, οι οποίοι ήδη έχουν εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό, λογίζονται ως εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό για όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας, εντός του έτους ο πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής.

Οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους σε προσωπικό γιατρό συμβεβλημένο του ΕΟΠΥΥ, εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό γιατρό των δημόσιων μονάδων ΠΦΥ.

Οι πολίτες, που επιθυμούν να εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό του ΕΣΥ, στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες, δύνανται να εγγράφονται για την υπηρεσία του προσωπικού ιατρού στην υγειονομική μονάδα της περιοχής κατοικίας τους.

Κίνητρα για την εγγραφή στον προσωπικό γιατρό

Όσοι εγγραφούν, θα έχουν προτεραιότητα από 1/1/2023 κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό, από την 1/10/2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους. Επίσης, θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους .

Από την 1/1/2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής, ανερχόμενα σε ποσοστό 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.ΣΧΟΛΙΑ