Οικονομία & Επιχειρήσεις

Σχεδόν 2.000 οι προσλήψεις με 100% επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών σε τρία 24ωρα


Στις 1.900 έφτασαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη ανέργων μέσω του νέου προγράμματος επιδότησης 100% των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις- εργοδότες, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί με την συμπλήρωση των 100.000 προσλήψεων. Οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται για 6 μήνες, ενώ για την διατήρηση της θέσης εργασίας μετά το πέρας του 6μηνου θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη.

Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, με την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να θωρακίσει την αγορά εργασίας, προκειμένου να μη χαθούν κι άλλες θέσεις απασχόλησης με δυο σημαντικά την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και το πρόγραμμα των 100.000.

Συνολικά η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται κα στα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2021 που κατατέθηκε στη Βουλή, καθώς θα διατεθούν για το νέο πρόγραμμα 81 εκατ. ευρώ το 2020 και 302 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες 816 εκατ. ευρώ.

Προϋποθέσεις προγράμματος

Για την ένταξη στο πρόγραμμα οι εργαζόμενοι δεν πρέπει:

α) να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους,

β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.

Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:

α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,

β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το απολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

Μετά το πέρας των έξι μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση -εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση – εργοδότη.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή ενώ μπορούν να παράσχουν την εργασία τους και με το σύστημα της εξ αποστάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε σχέση με τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 ισχύουν και για τους ωφελούμενους εργαζόμενους του προγράμματος.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ