Οικονομία & Επιχειρήσεις

Παρατείνεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Αυγούστου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Την παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Αυγούστου 2020 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες συζητάει το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ληφθεί απόφαση για την παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών Αυγούστου 2020 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών) έως την 6-10-2020 για να δοθεί επαρκής χρόνος στους ασφαλισμένους και για να ομαλοποιηθεί η ροή  έκδοσης των ειδοποιητηρίων.

Αναλυτικότερα, με τον ασφαλιστικό νόμο 4670/20 προβλέπεται η έκδοση  ειδοποιητηρίου e ΕΦΚΑ  το οποίο θα περιλαμβάνει τις εισφορές κύριας ασφάλισης και τις εισφορές για τους κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) των μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών, δεδομένου ότι το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) από 1-3-2020 εντάχθηκε στον e ΕΦΚΑ.

Κατά την εφαρμογή των προβλεπόμενων καθώς και τη διαχείριση των ως άνω εισφορών από 1-7-2020 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις προσαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα του e ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα η έκδοση του κοινού ειδοποιητηρίου για τον 7ο/2020 να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο με καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης των εισφορών την 15-9-2020.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η διαδικασία ροής των νέων ειδοποιητηρίων αρχίζει μετά την λήξη προθεσμίας πληρωμής των εισφορών 7ου/2020 και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω Διατραπεζικού Συστήματος, η έκδοση του νέου ειδοποιητηρίου θα ολοκληρωθεί την 28-9-2020 άρα απαιτείται λίγος χρόνος ακόμη για την πληρωμή από τους ασφαλισμένους.


ΣΧΟΛΙΑ