Οικονομία & Επιχειρήσεις

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ: Επιδότηση κεφαλαίου και τόκων επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες – Τα κριτήρια

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • Βασίλης Τσεκούρας
Χρήστος Σταϊκούρας

Χρήστος Σταϊκούρας


Την επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων για ένα διάστημα 8 μηνών ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Οικονομικών.

Το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ θα αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ατομικές και ελεύθερους επαγγελματίες.

Η επιδότηση θα περιλαμβάνει το κεφάλαιο, αλλά και τους τόκους των επιχειρηματικών δανείων.

Τα ποσοστά επιδότησης

Για τα ενήμερα δάνεια τα ποσοστά επιδότησης αγγίζουν έως το 90%.

Συγκεκριμένα:

*για το α’ τρίμηνο το ποσοστό είναι το 90%,

*για το β’ τρίμηνο το ποσοστό είναι 80% και

* για τους δυο τελευταίους μήνες το ποσοστό μειώνεται στο 70%.

Για τα «κόκκινα» δάνεια το ποσοστό επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

*για το α’ τρίμηνο το ποσοστό είναι το 80%,

*για το β’ τρίμηνο το ποσοστό είναι 70% και

* για τους δυο τελευταίους μήνες το ποσοστό μειώνεται στο 60%.

Τα κριτήρια

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» αφορά τις επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου τουλάχιστον 20% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Για μια ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία, το ανώτατο ποσό της μηνιαίας δόσης αγγίζει τα 600 ευρώ και θα πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια:

·         Τα ετήσια έσοδα να μην ξεπερνούν τα 42.000 ευρώ,

·         οι καταθέσεις τα 40.000 ευρώ,

·         οι μετοχές και τα ομόλογα που διαθέτει να μην υπερβαίνουν τα 40.000 ευρώ και

·         η ακίνητη περιουσία τα 600.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, μια μεσαία επιχείρηση θα μπορεί να λάβει κρατική επιδότηση του δανείου έως και 50.000 ευρώ το μήνα, εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

·         Να απασχολεί προσωπικό έως 250 άτομα,

·         Ο τζίρος να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ,

·         Οι καταθέσεις να είναι έως 25 εκατ. ευρώ,

·         οι μετοχές και τα ομόλογα που διαθέτει να μην υπερβαίνουν τα 3,75 εκατ. ευρώ και

·         η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι ανάλογα της κατηγορίας μεγέθους της επιχείρησης:

Τα κριτήρια για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

– Να μην απασχολεί προσωπικό
– Να έχει κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ
– Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ
– Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ.
– Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 600.000 ευρώ
Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 600 ευρώ.

Τα κριτήρια για πολύ μικρή επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

– Να έχει έως 10 άτομα προσωπικό
– Να έχει κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
– Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ
– Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ
– Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ
Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Τα κριτήρια για μικρή επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

– Να έχει έως 50 άτομα προσωπικό
– Να έχει κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
– Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ
– Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ
– Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 10 εκατ. ευρώ
Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ.

Τα κριτήρια για μεσαία επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

– Να έχει έως 250 άτομα προσωπικό
– Να έχει κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
– Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
– Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ
– Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ
Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 50.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Κομισιόν ενέκρινε κονδύλι €60 εκατ. για την στήριξη ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων

Eξοικονομώ – Αυτονομώ: Κατά €10 εκατ. ενισχυμένος ο προϋπολογισμός του τρίτου κύκλου

Gov.gr: Πώς θα γίνεται ψηφιακά η έναρξη της ατομικής επιχείρησης


ΣΧΟΛΙΑ