ESG Today

BNP Paribas: Η ποιότητα των δεδομένων ESG προβληματίζει τους επενδυτές- Οι τάσεις

Sophie Devillers, Head of Sustainable Finance BNP Paribas


Έμφαση στην ποιότητα των δεδομένων των γνωστοποίησεων ESG και στο impact investing δίνουν όλο και περισσότερο οι επενδυτές σύμφωνα  με την πρώτη έκθεση ESG Global Survey που δημοσιεύει η BNP Paribas.

Η έρευνα της BNP Paribas έγινε σε 420 επενδυτές και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, hedge funds και εταιρείες ιδιωτικών μετοχών και δείχνει ότι οι θεσμικοί επενδυτές κινητοποιούν κεφάλαια προς επενδύσεις που θα έχουν μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο παράλληλα με τις οικονομικές αποδόσεις.
Περισσότεροι από τους μισούς (54%) των θεσμικών επενδυτών αναμένουν να επιλέξουν impact investments  τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, δηλαδή 10% περισσότεροι από σήμερα.

Αυτός ο αριθμός προέρχεται από την παγκόσμια έρευνα ESG της εταιρείας, η οποία εξετάζει πώς εξελίσσεται το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για τη βιωσιμότητα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν σε τρεις εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους, με επίκεντρο τα δεδομένα και τις αναφορές ESG, τους καθαρούς μηδενικούς στόχους και την ενσωμάτωση των ESG  στη δραστηριότητά τους.

Η ποιότητα των δεδομένων παραμένει ένα εξέχον ζήτημα στον κλάδο, με τον αριθμό των ερωτηθέντων να αναφέρουν ελλιπή και ασυνεπή δεδομένα ως σημαντικό εμπόδιο στην υιοθέτηση ESG να αυξάνεται στο 71 τοις εκατό — αύξηση 17 τοις εκατό από τα στοιχεία του 2021.

Ως αποτέλεσμα, το 65%  των ερωτηθέντων εξετάζει πολλαπλές πηγές δεδομένων και το 37% διεξάγει τις δικές του μεθοδολογίες έρευνας.

Βιοποικιλότητα

Τα δεδομένα για τη βιοποικιλότητα είναι ιδιαίτερα ελλιπή, διαπιστώνει η έκθεση, με τα δύο τρίτα των θεσμικών επενδυτών να πιστεύουν ότι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την απώλεια βιοποικιλότητας και άλλους περιβαλλοντικούς στόχους όταν εξετάζουν το ESG. Η βιοποικιλότητα είναι επίσης ο τομέας στον οποίο η χρηματοοικονομική ουσιαστικότητα λαμβάνεται λιγότερο υπόψη από τους επενδυτές.

Η επίτευξη των καθαρών μηδενικών στόχων είναι ένα όλο και πιο σημαντικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, με περισσότερο από το 40% των συμμετεχόντων να δηλώνουν ότι η δέσμευση στο καθαρό μηδέν αποτελεί προτεραιότητα  και σχεδόν οι μισοί αναμένουν ότι θα γίνει προτεραιότητα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Αντίθετα, το 2021 μόνο το 18% των επενδυτών ανέφεραν τις δεσμεύσεις για μηδενικές εκπομπές ως προτεραιότητα και μόλις το ένα τρίτο ανέφερε ότι το εξετάζει.

Ένας λόγος για την αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών για τις δεσμεύσεις για μηδενικές εκπομπές είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, με το 60%να αξιολογεί την οικονομική σημασία της φήμης του ESG. Ένα παρόμοιο ποσοστό δίνει έμφαση στους κινδύνους φήμης.

Η δέσμευση των επενδυτών θα είναι στην ατζέντα του ESG, προβλέπει η έκθεση, με το 45% να αναμένει ότι η ενεργός υιοθέτηση των δράσεων θα είναι βασικός στόχος τα επόμενα δύο χρόνια. Περισσότερα από τα τρία τέταρτα πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή και η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές θα αποτελούν προτεραιότητα για τους επενδυτές, αυξάνοντας τη δέσμευση, συμμετέχοντας σε ψηφοφορίες και σε πιθανές επενδυτικές αλλαγές.

Τεχνογνωσία ESG στη διαχείριση χαρτοφυλακίου

Με το ενδιαφέρον των επενδυτών να αυξάνεται, τα δεδομένα και η τεχνογνωσία του ESG ενσωματώνονται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου και στις επενδυτικές αποφάσεις από περισσότερους από τους μισούς οργανισμούς των ερωτηθέντων. Αυτά τα δεδομένα και η τεχνογνωσία έχουν επίσης ενσωματωθεί στη διαχείριση κινδύνου και στην παρακολούθηση των κανόνων συμμόρφωσης με το ESG από το 42 και 27% των συμμετεχόντων αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η Sophie Devillers, επικεφαλής της βιώσιμης χρηματοδότησης , λέει: «Η πιο πρόσφατη έρευνά μας δείχνει ότι, από το 2017, οι θεσμικοί επενδυτές έχουν περάσει από το ερώτημα «γιατί» ενσωματώνουν το ESG στο «πώς» θα γίνεται η εφαρμογή τους.

«Τώρα αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο τις προκλήσεις της χρήσης δεδομένων ESG, την επίτευξη των καθαρών μηδενικών στόχων τους και την ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας του ESG στις δραστηριότητές τους. Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι κρίσιμα για να εφαρμόσουν πρακτικά τις στρατηγικές ESG».

Η Delphine Queniart, επικεφαλής της δέσμευσης πελατών βιώσιμης χρηματοδότησης για τις παγκόσμιες αγορές, προσθέτει: «Αυτή η έρευνα δείχνει ότι η βιώσιμη χρηματοδότηση ωριμάζει γρήγορα καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να κινητοποιηθούν σε όλες τις διαφορετικές περιοχές του πλανήτη.

«Βλέπουμε παραδείγματα επενδυτών που βρίσκουν τρόπους να αντιμετωπίσουν την περιορισμένη ποιότητα δεδομένων, συνεργάζονται με άλλους και αξιοποιούν νέες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων για την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωσιμότητας στην επιχείρηση. Καθώς αυτή η τάση συνεχίζεται, οι επενδυτές θα μπορούν να επωφελούνται καλύτερα από τις ευκαιρίες που δημιουργούναι και να χρησιμοποιούν την επιρροή τους για να μετακινήσουν κεφάλαια προς επενδύσεις που αναζητούν μετρήσιμα αποτελέσματα».ΣΧΟΛΙΑ