Business

Viohalco: Με το βλέμμα μετά την πανδημία συνεχίζει όλα τα επενδυτικά προγράμματα – Ανθεκτικότητα στην κρίση

Μιχάλης Στασινόπουλος


«Στη βιομηχανία, αν δεν επενδύεις ρευστοποιείς. Κοιτάμε μπροστά από τον κορονοϊό, επενδύουμε για την επόμενη μέρα για να ανταποκρινόμαστε πρώτοι στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς».

Με τα λόγια αυτά περιγράφεται η στρατηγική επενδύσεων του ομίλου Viohalco , που προχωρά όλα τα σχεδιαζόμενα επενδυτικά προγράμματα στις εταιρείες του, τα οποία  στοχεύουν στις μακροπρόθεσμες ανάγκες της αγοράς. Κάτι που είναι φυσικό, αφού οι σχεδιασμοί των επενδύσεων του ομίλου διαρκούν 1,5 χρόνο και η υλοποίησή τους 1-3 χρόνια. Ο όμιλος με στόχο τη διαρκή του ανάπτυξη σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται, με ευελιξία αλλά και με το βλέμμα στην μετά την πανδημία εποχή, δεν ανακόπτει την επενδυτική του ορμή.

Τόσο στους βιομηχανικούς κλάδους, όσο και στο real estate, στρατηγική του ομίλου, είναι η συνεχής ανάπτυξη με νέες επενδύσεις και η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του στις διεθνείς αγορές.

Η Viohalco στο πρώτο εξάμηνο του 2020, επέδειξε ανθεκτικότητα στην κρίση της πανδημίας και παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, λόγω του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου της και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές, διατήρησε κερδοφορία και αύξησε μερίδια. Η ζημιά μετά φόρων που παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο, στα 7 εκατ. ευρώ, είναι συγκυριακή, και αποτυπώνει την πτώση στην τιμή των μετάλλων λόγω της κρίσης, μια εικόνα που ήδη έχει ανατραπεί και αναμένεται εντελώς διαφορετική στο δεύτερο εξάμηνο.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι η εταιρεία θα παρουσίαζε κέρδη 13 εκατ. ευρώ, αν δεν υπολογιστεί η ζημιά από τη διαφορά στην τιμή των μετάλλων που ανήλθε σε 20 εκατ. ευρώ.  Όσον αφορά στους επιμέρους κλάδους, τόσο ο κλάδος των καλωδίων όσο και του χαλκού και του αλουμινίου είχαν καλές επιδόσεις, και η εταιρεία αύξησε τα μερίδιά της στις διεθνείς αγορές παρά την πτώση του τζίρου της.

Ο κλάδος χαλκού κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς και να διατηρήσει την κερδοφορία του, παρά τις γενικότερες δυσμενείς συνθήκες αγοράς. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις παρέμειναν ανεπηρέαστες καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου και ο κλάδος μπόρεσε να αξιοποιήσει με επιτυχία την επανεκκίνηση των ευρωπαϊκών αγορών, συνεχίζοντας να εξυπηρετεί τους μακροχρόνιους εμπορικούς εταίρους του, ενώ παράλληλα καλλιέργησε νέες σχέσεις.

Στον κλάδο αλουμινίου, οι εταιρίες της Viohalco κατάφεραν να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας, τον αυξημένο ανταγωνισμό και την επιδείνωση των τιμών μετάλλων που επηρέασαν την κερδοφορία.

Ο κλάδος καλωδίων κατέγραψε σταθερή ανάπτυξη στον τομέα των έργων, ενισχύοντας τις οικονομικές επιδόσεις του κλάδου. Όπως αναμενόταν, η πανδημία COVID-19 είχε αρνητικό αντίκτυπο στον τομέα των προϊόντων, το τμήμα του κλάδου που εξυπηρετεί την αγορά των κατασκευών, μετά το δυναμικό ξεκίνημα του πρώτου τριμήνου του 2020. Σημειώνεται ότι παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο κλάδος καλωδίων κατέγραψε υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας όλων των παραγωγικών του μονάδων. Η επίδραση στη Σωληνουργεία Κορίνθου ήταν μόνο ήπια, χάρη στο σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων έργων και την ταχεία αντίδραση της εταιρίας στις νέες συνθήκες, –έχει στραφεί στα έργα καλωδίων υψηλής τάσης που έχουν και υψηλή προστιθέμενη αξία εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη παραγωγή.

Όσον αφορά το χάλυβα, που ήταν ο κλάδος που είχε τη χειρότερη επίδοση, ο όμιλος προωθεί προγράμματα περιορισμού του κόστους και αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Σημειώνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο στον κλάδο του χάλυβα, η ζήτηση και οι τιμές πώλησης κατέγραψαν πτώση καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020, καθώς η πανδημία COVID-19 πρόσθεσε περαιτέρω προκλήσεις σε ένα ήδη δύσκολο περιβάλλον αγοράς. Κατά συνέπεια, ο κλάδος προσάρμοσε αναλόγως τα επίπεδα παραγωγής με στόχο τη συγκράτηση των εξόδων. Επιπλέον, καταγράφηκε πτώση στα διεθνή spreads των ειδικών χαλύβων (SBQs), των πλατέων, του χονδροσύρματος και του χάλυβα οπλισμού ως αποτέλεσμα του έντονου διεθνή ανταγωνισμού, επηρεάζοντας τη συνολική κερδοφορία του κλάδου.

Εξάλλου, η στροφή της οικονομίας στην πράσινη ανάπτυξη, δημιουργεί προϋποθέσεις αύξησης της ζήτησης στα προϊόντα του ομίλου, αφού τόσο τα καλώδια λόγω των νέων διασυνδέσεων, όσο και ο χαλκός ως πρώτη ύλη για τα καλώδια και το αλουμίνιο ως οικολογικό υλικό που αντικαθιστά το πλαστικό, βρίσκονται στο επίκεντρο κατά τη  στροφή της αγοράς σε πιο πράσινες επιλογές.

Βασικά σημεία πρώτου εξαμήνου 2020

– Ανθεκτικές οικονομικές επιδόσεις παρά την πανδημία του ιού COVID-19.

– Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.875 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 2.216 εκατ. ευρώ).

– Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) ανήλθε σε 126 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 156 εκατ. ευρώ), ενώ το ενοποιημένο EBITDA, το οποίο περιλαμβάνει την επίπτωση των τιμών μετάλλων, ανήλθε στα 108 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 137 εκατ. ευρώ).

– Άμεση λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της συνέχισης των λειτουργιών καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, διασφαλίζοντας παράλληλα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων των εταιριών και άλλων συμμετόχων.

– Τα επενδυτικά προγράμματα, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται στις αγορές που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες της Viohalco, παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος σε όλους τους κλάδους.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ