Business

Trastor ΑΕΕΑΠ: Στα 2,7 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων του 2018

Trastor Τάσος Καζίνος

Τάσος Καζίνος, πρόεδρος και CEO Trastor


Στα 2,738 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της Trastor ΑΕΕΑΠ για το 2018, έναντι κερδών 3.000 ευρώ που είχε παρουσιάσει κατά τη χρήση του 2017, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε €3.490 χιλ. έναντι κερδών €605 χιλ. της περσινής χρήσης.

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελούνταν από 43 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 88 χιλ. τ.μ. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα στις 31.12.2018 ανερχόταν σε €113.251 χιλ. έναντι €79.497 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Η πορεία των βασικών μεγεθών κατά τη χρήση σε σχέση με την περσινή παρατίθεται ως ακολούθως:

1. Τα έσοδα της Εταιρείας από μισθώματα κατά το 2018 ανήλθαν σε €5.578 χιλ. έναντι €4.169 χιλ. του έτους 2017, αυξημένα κατά 33,79 % κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2018

2. Η Εταιρεία εντός του 2018 υλοποίησε 13 νέες επενδύσεις σε ακίνητα και κατέγραψε κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών της ακινήτων σε εύλογες αξίες ύψους €3.255 χιλ. έναντι κερδών €269 χιλ. κατά τη χρήση του 2017

3. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €1.026 χιλ. έναντι €295 χιλ. του 2017

4. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων της Εταιρείας της χρήσης 2018 ανήλθε σε €753 χιλ. αντί €602 χιλ. της χρήσης 2017 αυξημένος κατά 25,04 %

5. Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στις 31.12.2018 ανήλθαν σε €3.587 χιλ. έναντι €5.762 χιλ. της 31ης Δεκεμβρίου 2017, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις στις 31.12.2018 ανήλθαν σε €33.216 χιλ. έναντι €5.061 χιλ. της 31ης Δεκεμβρίου 2017

H Εσωτερική Αξία της Εταιρείας (NAV) της 31ης Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε €82.645 χιλ. ή €1,024 ανά μετοχή.

Βασικοί δείκτες:

▪ Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις): 1,8:1
▪ Δείκτης Μόχλευσης (Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Δανειακών Υποχρεώσεων): 28,8 %
▪ LTV (Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις): 29,3 %
▪ Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): €583 χιλ.
▪ Προσαρμοσμένο EBITDΑ: €1.335 χιλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Trastor: Πρόταση για τη μη διανομή μερίσματος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πλειοδότρια για την πώληση δύο ακινήτων ανακηρύχθηκε η Trastor

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ:  Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Trastor


ΣΧΟΛΙΑ