Το Δασικό Πρόγραμμα: Βιώσιμη διαχείριση του δασικού μας περιβάλλοντος - Motor Oil

Business

Το Δασικό Πρόγραμμα: Βιώσιμη διαχείριση του δασικού μας περιβάλλοντος

  • NewsRoom

Στο πλαίσιο της βιώσιμης μετάβασής του, ο Όμιλος Motor Oil σχεδίασε το «Δασικό Πρόγραμμα». Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και αποτελεί μέρος της δέσμευσης του Ομίλου να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Όμιλος Motor Oil, συνδυάζοντας την περιβαλλοντική και την κοινωνική του δράση, αναπτύσσει νέες τεχνολογίες στα έργα βελτίωσης και αποκατάστασης δασών, για μια βιώσιμη διαχείριση του δασικού μας περιβάλλοντος.

Με στόχο την πραγμάτωση κατάλληλων έργων αναδάσωσης, η Mοtor Oil υλοποιεί δράσεις που αναδεικνύουν νέες καλές πρακτικές διεθνώς.

Η συνολική στρατηγική της Motor Oil για τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας προχωρά με προγράμματα και δράσεις για την επίτευξη των τωρινών και των μελλοντικών στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Με την υπογραφή του Μνημονίου μεταξύ του ΥΠ.ΕΝ. και της Mοtor Oil, τον Οκτώβριο 2021, ξεκίνησε η στήριξη του Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης του Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στην Αμυγδαλέζα Αττικής.

Το Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης του Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού είναι ο μοναδικός προμηθευτής πιστοποιημένων σπόρων για τα δημόσια και ιδιωτικά φυτώρια. Η υποστήριξη της Motor Oil έχει ήδη επιφέρει βελτιώσεις τόσο σε επιστημονικό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Επιπροσθέτως, έχουν προχωρήσει σε ενέργειες για τη συντήρηση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού, για τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων καθώς και των κτιριακών υποδομών. Η περαιτέρω υλικοτεχνολογική υποστήριξη σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, πιστοποίησης και σποροσυλλογής στοχεύει στη δημιουργία ενός πρότυπου Βιοκλιματικού Κέντρου και Εθνικής Τράπεζας Δασικών Γενετικών Πόρων. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση μίας πολύτιμης Υπηρεσίας.

Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προχώρησε στην πρωτοποριακή εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, εγκαινιάζοντας έναν καινοτόμο κύκλο στην εκτέλεση δασικών έργων.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε πιλοτική αναδάσωση με τη χρήση drone στην Κινέτα, με σκοπό να γίνουν περιβαλλοντικά έργα με τη χρήση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών διαδικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός μειώνονται οι ρύποι και αφετέρου απλουστεύεται η εργασιακή διαδικασία και αποκλείονται τα λάθη.

Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική στην αναγέννηση δασικών οικοσυστημάτων διευκολύνει την υλοποίηση αναδάσωσης σε εδάφη δύσβατα και με μεγάλη κλίση.

Διαχρονικά ο Όμιλος προσφέρει, συνεισφέρει με έργα και στηρίζει με εμπράγματη συμμετοχή ένα μεγάλο φάσμα δράσεων, φορέων, πρωτοβουλιών.

Με γνώμονα την προσφορά και την συμμετοχή για να παραδώσουμε ένα Περιβάλλον βιώσιμο στις επόμενες γενιές.

Με την δημιουργία του «Φροντίζω», ο Ομιλος Motor Oil ενσωματώνει κάθε αξιακό κύτταρο της διαδρομής του, και κάθε βήμα εξέλιξης του μέλλοντος.

Το δασικό πρόγραμμα και η υποστήριξη του Εκκοκκιστηρίου και του Φυτωρίου της Αμυγδαλέζας, συμπεριλαμβάνονται στην ευρύτερη πρωτοβουλία «Φροντίζω» ενέργειες με τις οποίες Ομιλος Motor Oil Φροντίζει για το Περιβάλλον.