Business

Τεχνική Ολυμπιακή: Έγκριση της ΓΣ για επέκταση δραστηριοτήτων και αγορά ίδιων μετοχών

  • NewsRoom
Steggos

Κωνσταντίνος Στέγγος, Επικεφαλής Ολυμπιακής Τεχνικής


Την ομόφωνη έγκριση της έδωσε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τεχνικής Ολυμπιακής για την επέκτασης των δραστηριοτήτων του ομίλου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς, μεταξύ άλλων μέσω της ίδρυσης ή απόκτησης εταιρειών, καθώς και στην έγκριση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακής:

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την 26ηΦεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 27.627.339 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 67,89% επί συνόλου 40.693.350 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο

10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1ο: Επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 27.627.339 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,89% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 2ο: Έγκριση ίδρυσης/απόκτησης εταιρειών προς υλοποίηση της επέκτασης των δραστηριοτήτων του ομίλου κατά τα οριζόμενα στο θέμα 1, συμπεριλαμβανόμενης της ίδρυσης εταιρειών με πλειοψηφική συμμετοχή προς απόκτηση εμπορικών πλοίων.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 27.627.339 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,89% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 3ο: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του ΔΣ και ιδίως αυτών που αφορούν στην (άμεση ή έμμεση) συμμετοχή της Τ.Ο. SHIPPING LTD στην ίδρυση εταιρειών προς απόκτηση εμπορικών πλοίων.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 27.627.339 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,89% του μετοχικού κεφαλαίου).

Θέμα 4ο: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 Ν. 4548/2018.

Αριθμός ψήφων υπέρ : 27.627.339 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,89% του μετοχικού κεφαλαίου).


ΣΧΟΛΙΑ