Business

Σπίρτζης και Φλαμπουράρης έφτιαξαν εταιρία για την… ανάπλαση της Αθήνας

Χρήστος Σπίρτζης.

Χρήστος Σπίρτζης


Την γιγάντωση του κράτους με την πρόσληψη νέων υπαλλήλων επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ εν οψει των εθνικών εκλογών. Ετσι ειναι πλέον γενονός ο νέος φορέας ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε για τις αναπλάσεις και την αναμόρφωση του κέντρου της Αθήνας. Εποπτεύοντες υπουργοί ειναι ο Υπουργός Επικρατείας κ. Αλέκος Φλαμπουράρη και ο υπουργός Υποδομών κ. Χρίστος Σπίρτζης. Τον Μάιο ο δήμαρχος Γιώργος Καμίνης αντιδρώντας σε μια ακομα νέα εταιρία που δημιουργεί η κυβερνηση ειχε επισημάνει οτι «Η κυβέρνηση, επιχειρώντας να υποκαταστήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε βασικές της αρμοδιότητες, αγνοεί, πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων, το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης που με κόπο κατήρτισε και υλοποιεί ο δήμος Αθηναίων και που φέρει τις υπογραφές 17 υπουργείων. Δημιουργώντας μία ακόμη εταιρία και καλλιεργώντας προσδοκίες για νέες προσλήψεις, η κυβέρνηση επιβαρύνει με νέα βάρη τους φορολογούμενους και προκαλεί καθυστερήσεις στο σχέδιο αναβάθμισης της Αθήνας».

Χθες, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το καταστατικό της εταιρείας, ενώ τις προηγούμενες μέρες αναρτήθηκε στην Διαύγεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

Το ΔΣ είναι επταμελές και σύμφωνα με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος διορίζεται ο κ. Νίκος Μπελαβίλας, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ.

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα μέλη, στο ΔΣ τοποθετούνται η κυρία Σταυρούλα Αγρίου σύμβουλος του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Σταθάκη, ως εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, η κυρία Αμαλία Ανδρουλιδάκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, ως εκπρόσωπος του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, ο κ. Γεώργιος Πλατσάκης Αρχιτέκτονας Μηχανικός, εκπρόσωπος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η κ. Ερμίνα Κυπριανίδου Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής και ο κ. Γεώργιος Δενδραμής Διοικητής του Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, συμμετοχή που παραπέμπει στην ανάληψη δράσεων για τις προσφυγικές πολυκατοικίες της Λ. Αλεξάνδρας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά για αντίστοιχο διάστημα. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, η λειτουργία της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» θα υποβοηθηθεί από Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο θα συγκροτηθεί από 8 μέλη, που ορίζονται επίσης για τριετή θητεία με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών και των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης των φορέων που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Το Γενικό Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» για θέματα του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 15 έτη και αρχίζει από την καταχώριση του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΕΜΗ). Η διάρκεια μπορεί να παρατεθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Σκοπός της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» είναι ο συντονισμός του σχεδιασμού, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση αναπλάσεων εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, ιδίως στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, με έμφαση στις περιοχές του Εμπορικού Τριγώνου και των Προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, η κοινωνική συνοχή και η οικονομική ανάπτυξη των περιοχών.

plasss.jpg

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μπορεί κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να αξιοποιεί εγκαταλελειμμένα, κενά ή ανενεργά κτήρια καθώς και ακάλυπτους χώρους μεταξύ πολυκατοικιών, με τη σύμφωνη γνώμη και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τους.

Επιπλέον η εταιρεία μπορεί να αποκαθιστά διατηρητέα κτήρια και νεώτερα μνημεία, να αναλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ανάδειξης του τουριστικού χαρακτήρα των περιοχών, δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας του αστικού περιβάλλοντος σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, δράσεις πολιτιστικής αναβάθμισης, δράσεις αθλητισμού και δράσεις υπέρ των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

anplash.jpg

Το καταστατικό της εταιρείας ορίζει ότι η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» μπορεί να προχωρήσει στην καταγραφή του κτηριακού και πολιτιστικού αποθέματος καθώς και κάθε είδους κοινόχρηστων ή μη υποδομών και χώρων.

Παράλληλα στην εκτέλεση έργων ή ανάθεση σε τρίτους έργων ανάπλασης, στην διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, στην εκπόνηση μελετών κ.α.

Το μετοχικό κεφάλαιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» ανέρχεται 50.000 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Το πάρτι του Αλέκου Φλαμπουράρη ΣΧΟΛΙΑ