Ναυτιλία

Τριπλασιασμός των Ιδίων Κεφαλαίων year to year για τη Seanergy

Τσαντάνης Seanergy ναυτιλία

Σταμάτης Τσαντάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings Corp.


Στα 15,8 εκ. δολάρια, διαμορφώθηκε ο καθαρός κύκλος εργασιών, μετά εξόδων ταξιδιών της Seanergy Maritime , για το γ΄τρίμηνο του έτους έναντι 15,9 εκ. δολαρίων της αντίστοιχης περιόδου το 2019, μία θετική έκβαση συγκριτικά με τον κατά 29% μειωμένο μέσο ημερήσιο ναύλο («TCE») της Capesize αγοράς της ίδιας περιόδου.

Το TCE του στόλου της εταιρείας ανήλθε σε 16.219 δολάρια μειωμένος κατά 19% από 20.143 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2019. Η Seanergy κατέγραψε καθαρά κέρδη 3,6 εκ. δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 έναντι 0,7 εκ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο το 2019. Επιπλέον, κατέγραψε 5,1 εκ. δολάρια όφελος από την αναχρηματοδότηση δανείου.

Για το εννεάμηνο του 2020, ο καθαρός κύκλος εργασιών, μετά εξόδων ταξιδιών, ανήλθε στα 28,1 εκ. δολάρια, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 8,5% έναντι των 30,7 εκ. δολαρίων κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Το TCE του στόλου για το εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε 10.267 δολάρια, μειωμένο κατά 14% από τα 12.004 δολάρια κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, επηρεασμένο από το ιστορικά χαμηλό πρώτο εξάμηνο του 2020.

Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 33,8 εκ. δολάρια, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τα 14,6 εκ. δολάρια συγκριτικά με τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 86,5 εκ. δολάρια έναντι 29,9 εκ. δολαρίων στο τέλος του 2019. Ο τραπεζικός δανεισμός κατά το τέλος του εννεαμήνου για το 2020 ήταν 160,1 εκ. δολάρια έναντι 183,1 εκ. δολάρια στο τέλος του 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2020, ο στόλος μας έχει ναυλωθεί μέχρι και στιγμής περίπου στα 20.000 δολάρια ημερησίως, 95% υψηλότερος σε σχέση με τον μέσο ημερήσιο ναύλο του εννεαμήνου του 2020.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε ένα κερδοφόρο τρίτο τρίμηνο, μετά από μια από τις δυσκολότερες περιόδους για την αγορά ξηρού φορτίου. Οι ημερήσιοι ναύλοι (TCE) των Capesize μας για το τρίτο τρίμηνο ήταν 16.219 δολάρια, αυξημένοι κατά 132% από 6.985 δολ. το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Αναμένουμε ότι αυτή η θετική τάση θα συνεχιστεί μακροπρόθεσμα, δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης πρώτων υλών σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες παραγγελίες νεότευκτων Capesize των τελευταίων 15 χρόνων. Η Seanergy είναι η μοναδική κατ’ εξοχήν εταιρεία με Capesize πλοία, που είναι εισηγμένη στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ και είναι σε πλεονεκτική θέση να εκμεταλλευτεί τα θετικά στοιχεία της αγοράς.

Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει την ναυτιλία στο σύνολό της, αλλά και τους ναυτικούς στα πλοία μας ειδικότερα, καθώς οι παγκόσμιοι περιορισμοί δυσχεραίνουν τις αλλαγές πληρωμάτων. Εμείς καταφέραμε και βρήκαμε αρκετές λύσεις για το μεγαλύτερο μέρος του στόλου μας, καθώς και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να βελτιώσουμε τις συνθήκες παραμονής στα πλοία μας. Η υγεία και η ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού μας, τόσο στα γραφεία όσο και στα πλοία μας, αποτελεί την μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Ταυτόχρονα φροντίζουμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή μεταφορική υπηρεσία στους ναυλωτές μας με την απρόσκοπτη λειτουργία του στόλου μας.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2020, πετύχαμε σημαντική αύξηση της ρευστότητάς μας, καθώς και της κεφαλαιακής μας θέσης. Ολοκληρώσαμε αυξήσεις κεφαλαίου ύψους 75 εκ. δολαρίων και μειώσαμε τον δανεισμό μας κατά 22,9 εκ. δολάρια. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 τα ταμειακά μας διαθέσιμα ήταν 33,8 εκ. δολάρια και τα Ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν στα 86,5 εκ. δολάρια.

Επιπλέον, παραλάβαμε το ενδέκατο Capesize πλοίο μας, την αγορά του οποίου είχαμε συμφωνήσει σε ιστορικά χαμηλή τιμή τον Μάιο, χρησιμοποιώντας μέρος των εσόδων από την αύξηση κεφαλαίων.

Η Seanergy βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να εκμεταλλευτεί μια ισχυρή ανάκαμψη της αγοράς μετά την εποχή του COVID-19.


ΣΧΟΛΙΑ