Ναυτιλία

[email protected] – KPMG Κύπρου: Μνημόνιο συνεργασίας για την ελαχιστοποίηση κινδύνων σε θέματα ασφάλειας στη ναυτιλία

Γιώργος Τζιώρτζης – Πέτρος Αχτύπης


Μνημόνιο συνεργασίας, υπέγραψαν η εταιρεία Prevention at Sea Ltd ([email protected]) και η KPMG Κύπρου. Η συμφωνία αφορά τον από κοινού σχεδιασμό, ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε θέματα ασφάλειας στον τομέα της ναυτιλίας και διασφαλίζοντας ένα πιο ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε από τον κ. Πέτρο Αχτύπη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της [email protected] και τον κ. Γιώργο Τζιωρτζή, Επικεφαλής Management Consulting της KPMG Κύπρου.

Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας, οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν για την προώθηση αμοιβαία συμφωνηθέντων έργων και πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν την ψηφιοποίηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας, με έμφαση στην ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Πέρα από τη συνεχή συμμόρφωση με τα ρυθμιστικά πλαίσια και την επιχειρησιακή αριστεία, η [email protected] και η KPMG αναμένεται να προσφέρουν στον τομέα υπηρεσίες και προϊόντα με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε θέματα ασφάλειας, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία, ο κ. Πέτρος Αχτύπης είπε: «Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την KPMG Κύπρου για την ανάπτυξη και προώθηση τόσο υφιστάμενων όσο και νέων εξειδικευμένων ναυτιλιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών. Και οι δύο εταιρείες καθοδηγούνται από αποφασιστικότητα στο να συμβάλουν στοχευμένα και ουσιαστικά στη βελτίωση της ασφάλειας στον τομέα της ναυτιλίας. Είναι η κατάλληλη στιγμή, δύο οργανισμοί που εξυπηρετούν τον τομέα με διαφορετικό τρόπο να ενώσουν τις δυνάμεις τους, στην προσπάθεια η πρόληψη να γίνει συνήθεια».

Ο κ. Γιώργος Τζιωρτζής ανέφερε: «Η KPMG Κύπρου είναι προσηλωμένη στον στόχο της συνεχούς υποστήριξης και προώθησης data-driven καινοτομίας στις κοινότητες, τους πελάτες και το οικοσύστημα στο οποίο δραστηριοποιείται. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τις προοπτικές που διανοίγονται με την έναρξη της συνεργασίας μας με την Prevention at Sea, συνεργασία που επιστεγάζει τις προσπάθειες για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, δίνοντας τη δυνατότητα παροχής βέλτιστων λύσεων για ακόμα πιο ασφαλές επιχειρείν στον τομέα της ναυτιλίας».


ΣΧΟΛΙΑ