Ναυτιλία

Performance Shipping Inc. (Ανδρέας Μιχαλόπουλος-Αλίκη Παληού): Ρεκόρ κερδών 36,3 εκατ. δολαρίων για το 2022

Ανδρέας Μιχαλόπουλος, CEO Performance Shipping

Ανδρέας Μιχαλόπουλος, CEO Performance Shipping


Η Performance Shipping Inc., γνωστοποίησε ρεκόρ τριμηνιαίων καθαρών εσόδων ύψους 23,8 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρό εισόδημα που αποδίδονται σε κοινούς μετόχους 9,4 εκατομμύρια δολάρια για τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Τα έσοδα ήταν 27,8 εκατομμύρια δολάρια (25,0 εκατομμύρια δολάρια καθαρά έξοδα ταξιδιού) για το τέταρτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με 9,6 εκατομμύρια δολάρια (5,4 εκατομμύρια δολάρια καθαρά έξοδα ταξιδιού) για την ίδια περίοδο το 2021.

Αυτή η αύξηση οφείλεται στα έσοδα χρονοναύλωσης (τιμές TCE) που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Το μέσο ισοδύναμο έσοδο από την χρονοναύλωση για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ήταν 40.469 δολάρια, σε σύγκριση με το μέσο όρο εσόδων 13.370 δολαρίων για την ίδια περίοδο το 2021.

Τα καθαρά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 36,3 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με καθαρή ζημία ύψους 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2022, ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε:

«Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022, τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς δεξαμενόπλοιων συνέχισαν να βελτιώνονται, υποστηριζόμενα από νέα εμπορικά πρότυπα που αναδύθηκαν ως απάντηση στις συνεχιζόμενες κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου και στις αλλαγές στη θέση της νέας χωρητικότητας διυλιστηρίων που οδηγούν σε ταξίδια δεξαμενόπλοιων μεγαλύτερων αποστάσεων. Εκμεταλλευτήκαμε το περιβάλλον ναύλωσης σταθερών ναύλωσης δεξαμενόπλοιων, με αποτέλεσμα να διαμορφώσαμε κατά μέσο όρο ισοδύναμες τιμές χρονικής ναύλωσης 40.469 δολαρίων και 29.579 δολαρίων ανά ημέρα κατά το τέταρτο τρίμηνο και τους δώδεκα μήνες του 2022, αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήσαμε ετήσια έσοδα 75,2 εκατομμυρίων δολαρίων και ετήσια καθαρά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 36,3 εκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 106% και 474% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, αντίστοιχα. Τα καθαρά μας έσοδα από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες μόνο κατά το τέταρτο τρίμηνο ήταν 23,8 εκατομμύρια δολάρια, υποδεικνύοντας τις αυστηρότερες συνθήκες της αγοράς δεξαμενόπλοιων κατά το τέταρτο τρίμηνο. Το ταμειακό μας υπόλοιπο στο τέλος του έτους ήταν περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας 3,2 φορές την τρέχουσα κεφαλαιοποίησή μας».

Διαβάστε επίσης:

Μέχρι τις 8 Μαρτίου η μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στον Γιώργο Προκοπίου

Νέο κρουαζιερόπλοιο απέκτησε η CelestyalΣΧΟΛΙΑ