Ναυτιλία

Νέα δωρεά από το Ίδρυμα «Αθηνάς Μαρτίνου» στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Αθηνά (Νουνού) Μαρτίνου

Αθηνά (Νουνού) Μαρτίνου


Το Ίδρυμα «Αθηνάς Ι. Μαρτίνου» προσέφερε το ποσό των 173.470 ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το κόστος εργασιών ανακαίνισης του 252 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Στόχος του Ιδρύματος, όπως αναφέρεται, είναι οι άμεσα ωφελούμενοι να ενδυναμώνονται και να αναπτύσσονται μέσω των δωρεών του και όχι να καλύπτουν προσωρινά κάποια ανάγκη τους. Ως εκ τούτου, κάθε δράση εξετάζεται μέσα από το πρίσμα της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης ικανοτήτων.

Οι οργανισμοί που ενισχύονται αναμένεται να έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο καθώς και να επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση, διαφανή διαχείριση και πραγμάτωση του σκοπού τους.

Το Ίδρυμα έχει στον πυρήνα της αποστολής του την έμπρακτη υποστήριξη και την κινητοποίηση οργανισμών, επιδιώκοντας να πολλαπλασιάζει τα οφέλη των δωρεών που πραγματοποιεί. Για τον λόγο αυτό επιδιώκει τη δημιουργία συνεργασιών ποικίλων μορφών.

Διαβάστε επίσης:

Ο Πέτρος Παναγιωτίδης πούλησε δεξαμενόπλοιο με κέρδος 17 εκατ. δολάρια!

Γιάννης Κούστας: Κατέχει πλέον το 16,7% της Eagle Bulk και αμφισβητεί την χρησιμότητα επαναγοράς μετοχών από την Oaktree

Performance Shipping (Αλίκη Παληού): Εξασφάλισε συνολικά έσοδα 54 εκατ. δολάρια



ΣΧΟΛΙΑ