F

Ναυτιλία

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Αντίστροφη μέτρηση για τον νέο διαγωνισμό – Οι πληροφορίες για τους υποψήφιους, τι λένε οι εργαζόμενοι

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά


Αντίστροφα μετράει ο χρόνος, για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αφού τόσο η ειδική διαχείριση που έχει το στρατιωτικό τμήμα των ναυπηγείων, όσο και η ΕΤΑΔ που έχει το εμπορικό, προχώρησαν σε επαναπροκύρηξη των διαγωνισμών.

Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο στη πρώτη φάση είχε κριθεί άγονοι, αφού την μεν περίπτωση του στρατιωτικού σκέλους, η προσφορά της North Star ύψους 15,1 εκατ. ευρώ είχε κριθεί ως μην αποδεκτή από το συμβούλιο των πιστωτών του ναυπηγείου, ενώ στην περίπτωση του εμπορικού, που είχε κατώτατο τίμημα τα 55 εκατ. ευρώ δεν εμφανίστηκε κανείς ενδιαφερόμενος.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των οικονομικών προσφορών για το στρατιωτικό κομμάτι θα είναι η 7η Ιουλίου, ενώ στην προκήρυξη δεν έχουν συμπεριληφθεί όροι, όπως είναι για παράδειγμα κατώτατο τίμημα, παρά το γεγονός ότι είχαν συζητηθεί.

Το μόνο σημείο που παραμένει αδιευκρίνιστο, όπως και στον πρώτο διαγωνισμό είναι το ζήτημα της άδειας του ναυπηγείου. Όπως σημειώνεται στην προκήρυξη τα ναυπηγεία διαθέτουν διοικητική άδεια για τη λειτουργία ναυπηγείου και άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), αλλά υπό επικαιροποίηση.

Για το άλλο μέρος, το εμπορικό, ο διαγωνισμός έχει καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, και κατώτατο τίμημα τα αυτή τη φορά τα 30,7 εκατ. ευρώ.

Οι υποψήφιοι

Στους δύο διαγωνισμούς, αναμένεται να συμμετάσχει η πλευρά της North Star του Θεόφιλου Πριόβολου, η οποία πάντως όταν το τίμημα της ΕΤΑΔ ήταν στα 55 εκατ. ευρώ απείχε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο όμιλος θα εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής του στον διαγωνισμό της ΕΤΑΔ. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ειδικής διαχείρισης στους εργαζομένους, υπάρχουν ακόμα δύο ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στην διαδικασία.

Η ΕΤΑΔ

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε επαναπροκηρύσσει τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την πώληση του ακινήτου της στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στο πλαίσιο της βέλτιστης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της και της μεταρρυθμιστικής πολιτικής της ελληνικής Κυβέρνησης, σύμφωνα και με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ 2020, για την αξιοποίηση του μεγαλύτερου Ναυπηγείου της χώρας.

Στόχος της ΕΤΑΔ είναι η διενέργεια ενός άρτιου διεθνούς διαγωνισμού, στο πλαίσιο των κανονισμών που την διέπουν, που διασφαλίζει το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου και ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση μιας εμβληματικής επένδυσης, εθνικής σημασίας, η οποία και αναμένεται να δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία και τη χώρα συνολικά.

Ο διαγωνισμός αφορά στην πώληση ακινήτου συνολικού εμβαδού 332.137,34 τ.μ., μετά των συστατικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του, καθώς και του Η/Μ εξοπλισμού, όπως αυτός περιγράφεται στο Τεύχος Προκήρυξης.

Μεταξύ άλλων το ακίνητο περιλαμβάνει: α) τη Δεξαμενή Νο5, την Προβλήτα Νο3 μετά λοιπού χερσαίου χώρου εκατέρωθεν της δεξαμενής, καθώς και μηχανολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, β) την Προβλήτα Νο4, όπου σήμερα χρησιμοποιείται ως Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και γ) λοιπό χερσαίο χώρο.

Αναλυτικά στοιχεία για το ακίνητο, τις κατασκευές, τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις θα αναρτηθούν στο εικονικό γραφείο δεδομένων (VDR).

Το σχετικό Τεύχος της Προκήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΔ www.hppc.gr και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr

Η ανάδειξη του Οριστικού Πλειοδότη του Διαγωνισμού θα γίνει με αποκλειστικό κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπολείπεται της Τιμής Εκκίνησης.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΤΑΔ www.e-publicrealestate.gr και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στην ανωτέρω πλατφόρμα και να υποβάλουν Φάκελο Δικαιολογητικών Εγγράφων Συμμετοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο Τεύχος Προκήρυξης, έως τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, 12.00 μμ ώρα Ελλάδος.

Τι λένε οι εργαζόμενοι

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο εργαζομένων των ναυπηγείων, αναφέρει ότι έγινε τηλεδιάσκεψη του Σωματείου με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων και τη συμμετοχή του νομικού μας συμβούλου κ. Βασίλη Πήττα, με τους διαχειριστές κ. Σεφέρη και κ. Μαράντο.

Από την συζήτηση και ενημέρωση που είχαμε στη συνάντηση αυτή, προέκυψαν τα εξής:

-Τη Δευτέρα 7 Ιουνίου θα δημοσιευτεί (μετά από τις πιέσεις που δέχτηκαν οι ίδιοι από την κυβέρνηση), η προκήρυξη για την πώληση του ενεργητικού των ναυπηγείων. Η προθεσμία για υποβολή δεσμευτικών προσφορών θα λήγει περί τις αρχές Ιουλίου. Έχουν ρυθμιστεί όλες οι νομικές και τεχνικές εκκρεμότητες, οπότε το νέο ναυπηγείο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει από την επόμενη ημέρα. Η εκτίμηση των διαχειριστών είναι ότι μέχρι και την ημέρα που το ναυπηγείο θα μεταβιβαστεί στο νέο φορέα, το πολεμικό ναυτικό θα συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου και να απασχολεί τους εργαζόμενους όπως και σήμερα, σε συνέχεια των ρυθμίσεων του 2014 , και ότι θα πάει στη Βουλή νέα τροπολογία για τη συνέχιση της χρηματοδότησης, μετά την λήξη της τρέχουσας.

-Η προκήρυξη δεν θα περιέχει όρους για ελάχιστο τίμημα, όπως είχαμε ζητήσει. Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θεωρεί ότι η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν διαμορφώνεται με βάση την εκτίμηση του πωλητή, αλλά από την αγορά. Δεν έγινε δεκτή επίσης η πρότασή μας να αποφασίζει σε κάθε περίπτωση η συνέλευση των πιστωτών για το αν θα κάνει δεκτή ή θα απορρίψει την πρώτη προσφορά (αν είναι περισσότερες από μία), αν αυτή θεωρηθεί μη ικανοποιητική. Έτσι, σε περίπτωση που υποβληθούν δύο και πάνω προσφορές, θα εφαρμοστούν οι προβλέψεις του Ν. 4307/2014.

-Μαζί με την βασική προκήρυξη για την πώληση του ενεργητικού, θα δημοσιευτεί ταυτόχρονα και δεύτερη προκήρυξη για την πώληση των γερανών και των άλλων στοιχείων της ΕΝΑΕ που βρίσκονται πάνω στη δεξαμενή Νο 5. Έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση διαιτησίας, μετά από δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε ΕΝΑΕ και ΕΤΑΔ που κρίνει ποια από τα στοιχεία αυτά ανήκουν στην ΕΝΑΕ, οπότε θα πουληθούν με ξεχωριστό διαγωνισμό και αυτά.

-Η προκήρυξη για την πώληση της δεξαμενής Νο 5 και των οικοπέδων που ανήκουν στην ΕΤΑΔ, δεν θα δημοσιευτεί την ίδια μέρα, αλλά κάποιες μέρες αργότερα.

-Οι διαχειριστές μας ενημέρωσαν ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις σοβαροί επενδυτές που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αυτό όμως μένει να φανεί στη λήξη της προθεσμίας για υποβολή προσφορών.

-Για τη μεταφορά των συμβάσεων εργασίας στο νέο φορέα, μας δήλωσαν για μια ακόμη φορά ότι αυτό έχει κλείσει αρνητικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτιμούν όμως ότι το νέο Ναυπηγείο θα απορροφήσει το σύνολο των εργαζομένων, και επιπλέον θα χρειαστεί και άλλες προσλήψεις. Για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων, συμφωνούν με τις απόψεις του νομικού μας συμβούλου ότι θα υπολογιστούν όλες με βάση την αποζημίωση που προβλέπει ο νόμος για όσους έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. Θα αποζημιωθούν δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι (υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες) ως υπάλληλοι.

-Για την ασφαλιστική μας τακτοποίηση για το 18μηνο της εκ περιτροπής εργασίας, η ενημέρωση που έχουν είναι ότι είναι έτοιμη η τροπολογία από το Υπουργείο Εργασίας. Σε παρατήρησή μας ότι η Γενική Γραμματέας κ. Καρασιώτη μας είπε ότι περιμένει την προκήρυξη του διαγωνισμού για να προχωρήσει, δεσμεύτηκαν να ενημερώσουν τη Γ. Γραμματέα ότι η προκήρυξη θα δημοσιευτεί τη Δευτέρα, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία για την ψήφισή της. Ελπίζουμε ότι το θέμα επιτέλους θα λήξει.

-Για την πληρωμή των οφειλόμενων, δεν προέκυψε κάτι νέο. Εκφράζοντας την προσωπική τους εκτίμηση θεωρούν ότι η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομικών θα εκτελέσει την απόφαση του Άρειου Πάγου όταν αυτή τελεσιδικήσει. Ως προς το θέμα αυτό ισχύουν οι ενημερώσεις του νομικού μας συμβούλου .


ΣΧΟΛΙΑ