Ναυτιλία

Δρ. Ιωάννης Κούστας: Γιατί η Moody’s αναβάθμισε τη Danaos με θετικές προοπτικές

  • NewsRoom
Δρ. Ιωάννης Κούστας: Γιατί η Moody's αναβάθμισε τη Danaos με θετικό outlook


Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Danaos Corporation προχώρησε ο οίκος Moody’s Investors Service.

Ο οίκος Moody’s αναβάθμισε το corporate family rating της Danaos σε «B1» από «B2» και την πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων της εταιρείας σε «B1-PD» από «B2-PD».

Παράλληλα, η διαβάθμιση των senior unsecured τίτλων της εταιρείας άλλαξε σε «B3» από «Caa1».

Οι προοπτικές παραμένουν θετικές.

Το σκεπτικό της αναβάθμισης της Danaos

Η απόφαση αντικατοπτρίζει την πολύ ισχυρή ζήτηση που υπάρχει σήμερα για μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων στην αγορά, όπου η αδυναμία κάλυψης της ζήτησης σε επίπεδο χωρητικότητας έχει οδηγήσει τους ναύλους σε πρωτοφανή επίπεδα, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη απομόχλευση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Danaos.

Έχοντας εδραιώσει τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες πλοιοκτήτριες εταιρείες στις ναυλώσεις containerships, η Danaos έχει καταφέρει να εξασφαλίσει περίπου το 70% των εσόδων της περιόδου 2022-2024 σε σημαντικά υψηλότερους ναύλους από το σύνηθες. Αν προστεθεί το θετικό ιστορικό της εταιρείας στην παραγωγή θετικών ταμειακών ροών (FCF) και στις πειθαρχημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι τρέχοντας αλλά και οι προβλεπόμενοι από τη Moody’s βασικοί πιστωτικοί δείκτες τοποθετούν την εταιρεία στη βαθμίδα αξιολόγησης «Β1». Επιπλέον, μετά την IPO της Zim Integrated Shipping Services (ZIM) τον Φεβρουάριο του 2021, η αξία των μετοχών της Danaos αυξήθηκε στα 415 εκατομμύρια δολάρια (στις 30 Σεπτεμβρίου 2021), γεγονός που έχει βελτιώσει το προφίλ ρευστότητάς της.

Παρά τις προβλεπόμενες ισχυρές επιδόσεις τουλάχιστον κατά τους επόμενους 12-18 μήνες, η Danaos “έχει πολύ υψηλή συγκέντρωση” όσον αφορά τους πελάτες της, μερικοί από τους οποίους ιστορικά είχαν σχετικά χαμηλή πιστωτική ποιότητα και αντιμετώπισαν οικονομικές δυσκολίες στο παρελθόν. Ωστόσο, το γεγονός ότι διαθέτει έναν ισχυρό ισολογισμό αποτελεί έναν τρόπο να αντιμετωπίσει τυχόν πελάτες με προβλήματα.

Η Danaos διαθέτει σήμερα έναν σχετικά συντηρητικά μοχλευμένο ισολογισμό. Αυτό οφείλεται, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των EBITDA λόγω της ισχυρής αγοράς και όχι στην αποπληρωμή χρεών.

Οι αναλυτές της Μοοdy’s περιλαμβάνουν στα θετικά το γεγονός ότι η ναυτιλιακή διατηρεί μία επιλεκτική προσέγγιση στην ανάπτυξη, γιατί ο στόλος της δεν έχει αναπτυχθεί ουσιαστικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Η εταιρεία θα παραλάβει τα έξι πλοία 5.500 TEU που απέκτησε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους σε ελκυστική τιμή. Η βαθμολογία Β1 περιλαμβάνει την εκτίμηση ότι η Danaos θα συνεχίσει να εκμεταλλεύεται κατά διαστήματα παρόμοιες ευκαιρίες όταν παρουσιάζονται.

Προφίλ ρευστότητας

Η Danaos έχει καλή ρευστότητα, με 294 εκατομμύρια δολάρια μετρητά στον ισολογισμό του Ιουνίου 2021, αν και μέρος από αυτά θα χρησιμοποιηθεί για αγορές πλοίων από την εταιρεία. Επιπλέον, η  κατοχή 8,2 εκατομμυρίων μετοχών της ZIM αποτελεί μία ακόμη εναλλακτική πηγή ρευστότητας.

Το ανώτατο όριο κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρείας είναι πολύ χαμηλό, ιστορικά περίπου 3 έως 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η Moody’s προβλέπει ότι οι υποχρεωτικές αποσβέσεις χρέους και οι αποσβέσεις μισθώσεων θα ανέρχονται σε περίπου 195 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, τα οποία η εταιρεία θα μπορεί να καλύψει με την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών της τάξης των 300-400 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Το μέγεθος των ελεύθερων ταμειακών ροών εξαρτάται από το μέγεθος των μερισμάτων που καταβάλλει η εταιρεία (δεν υπάρχει επίσημη μερισματική πολιτική).

Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες της Moody’s για συνεχιζόμενη απομόχλευση, βοηθούμενη από τα τρέχοντα ισχυρά θεμελιώδη της βιομηχανίας και τη διαρκή απόσβεση του χρέους, αλλά και εξισορροπημένη από κάποιες δυνατότητες για περαιτέρω εξαγορές πλοίων που χρηματοδοτούνται από χρέη.

Παρόλο που οι τρέχουσες βασικές μετρήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας δείχνουν υψηλότερη βαθμολογία, η Moody’s επιθυμεί να παρουσιάσει η εταιρεία ιστορικό διατήρησης αυτών των μετρήσεων για τους επόμενους 12-18 μήνες, πριν εξετάσει περαιτέρω θετικές ενέργειες αξιολόγησης.



ΣΧΟΛΙΑ